สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

99
หุ้น
838.922B
เงินทุนของตลาด
246.790K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.46%
เปลี่ยนแปลง
+2.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+35.85%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A1KNIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS CLASS A
DR
7.460 USD+0.79%46.103K0.069.156B GBP−1.49 GBP−79.44%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0A3UWORKHORSE GROUP INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)0.4006 USD−2.22%17.81K0.9385.692M GBP−0.54 GBP+57.24%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0A4FIDEANOMICS INC COM USD0.001(POST SPLIT)1.76 USD+2.03%6450.8116.415M GBP−44319.43 GBP−72703.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0A4IARCIMOTO INC COM NPV (POST REV SPLIT)0.7777 USD−0.25%120.005.545M GBP−12.29 GBP+54.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0A54NIU TECHNOLOGIES SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS CL A
DR
2.15 USD−3.38%6.144K1.82132.804M GBP−0.26 GBP−589.70%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0A8XM/I HOMES INC COM STK USD0.01114 USD+1.86%470.082.547B GBP6.6214.13 GBP+4.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0AB9DAIMLER TRUCK HOLDING AG NPV32.20 EUR+0.52%8.189K0.0122.766B GBP8.543.27 GBP+38.10%4.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0DI7AFC AJAX NV EUR0.4510.65 EUR−1.39%50.38169.053M GBP0.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0EA2ELICA EUR0.22.09 EUR−0.48%1.479K2.23116.781M GBP10.840.17 GBP+39.81%3.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0F2ZLEIFHEIT AG NPV16.30 EUR+2.84%320.56130.557M GBP91.420.15 GBP−64.94%4.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0F8THEXAOM NPV21.4 EUR−0.47%1000.60126.85M GBP6.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0GWIHUSQVARNA AB SER'A'NPV85.5 SEK+1.91%3701.613.742B GBP27.330.23 GBP−48.38%3.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0GXDSVEDBERGS I DALSTORP SER'B'NPV34.80 SEK+4.20%490.5593.186M GBP8.480.31 GBP+17.51%4.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0HF1AGF A/S SER'B'DKK0.250.622 DKK+2.13%3120.3332.635M GBP10.850.01 GBP−14.73%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0HFPINMOBILIARIA DEL SUR EUR27.10 EUR0.00%144.67112.443M GBP3.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0HMGBEAZER HOMES USA INC COM USD0.0129.6 USD+0.46%420.20746.059M GBP5.744.22 GBP−28.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0HR3DUNI AB NPV100.2 SEK−0.70%1610.35360.228M GBP12.630.59 GBP+151.21%2.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0I5OBERGMAN & BEVING AB SER'B'NPV173.6 SEK−1.63%1280.19350.512M GBP23.410.55 GBP−3.62%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0I6KDR HORTON INC COM STK USD0.01137.55 USD+1.50%8120.9936.774B GBP9.9411.35 GBP−16.26%0.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0J2SA.S.T. GROUPE EUR0.360.770 EUR+2.67%7182.248.824M GBP−1.48 GBP−473.16%12.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0J3KHASBRO INC COM STK USD0.5048.67 USD+1.04%3240.255.387B GBP−3.29 GBP−234.63%5.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0J5THONDA MOTOR CO ADR-EACH CNV INTO 1 ORD NPV
DR
30.4 USD−0.30%4490.5742.459B GBP7.643.27 GBP+29.17%2.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0JSILGI HOMES INC COM USD0.01120 USD−1.54%30.002.253B GBP15.686.30 GBP−54.37%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0JSJLKQ CORPORATION COM USD0.0145.55 USD+0.73%20.009.684B GBP12.832.91 GBP−15.57%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0JTTLEGGETT & PLATT INC COM STK USD0.0126.17 USD+0.57%1.875K2.002.781B GBP16.741.28 GBP−41.04%6.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
0JU0LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10138.40 USD+1.57%4270.8831.397B GBP10.2510.65 GBP−10.78%1.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0JW5M.D.C.HLDGS INC COM STK USD0.0148.6 USD+2.32%230.212.932B GBP10.113.94 GBP−45.38%4.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0JZHMATTEL INC COM STK USD118.91 USD−1.25%5570.475.322B GBP82.120.19 GBP−86.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0K85NINTENDO CO LTD ADR(8 CNV INTO 1 ORD)NPV
DR
11.8 USD+0.68%1.31K0.6843.512B GBP16.070.60 GBP−21.83%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0KDIOSHKOSH CORPORATION COM STK USD0.01100 USD+1.59%60.305.205B GBP12.586.51 GBP+208.17%1.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0KJQPOLARIS INC COM STK USD0.0189.0 USD−0.64%440.144.045B GBP8.698.39 GBP+29.16%2.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0KS6PULTE GROUP INC COM STK USD0.0195.52 USD+2.19%4960.3816.552B GBP7.7610.09 GBP+24.87%0.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0KXIROKU INC COM USD0.0001 CLASS A103.88 USD+1.42%1.753K0.3411.74B GBP−5.06 GBP−256.58%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0L7GSNAP-ON INC COM STK USD1278.5 USD−0.65%1672.8311.705B GBP15.1215.10 GBP+11.53%2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0L9ESTANLEY BLACK & DECKER INC COM USD2.5092.34 USD−1.19%6010.9611.347B GBP−0.19 GBP−102.59%3.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0L9QFISKARS OYJ NPV17.10 EUR−0.82%70.011.191B GBP26.060.57 GBP−49.22%4.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0L9ZKABE GROUP AB SER'B'NPV311.0 SEK+1.97%340.29212.749M GBP10.852.14 GBP+7.50%2.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0LF8THOR INDUSTRIES COM STK USD0.10107.45 USD+2.03%4690.584.593B GBP19.844.46 GBP−71.17%1.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0LFSTOLL BROS INC COM USD0.0191.98 USD+0.87%8591.107.956B GBP7.4210.21 GBP+12.02%0.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0LG5TOYOTA MOTOR CORP ADR-EACH REP 2 ORD NPV LVLIII(SPON)
DR
187 USD−0.13%500.16199.658B GBP9.1616.74 GBP+38.16%2.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0LWHWHIRLPOOL CORP COM STK USD1110.80 USD+0.24%400.094.871B GBP−24.24 GBP−576.34%6.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0MRMBANG & OLUFSEN A/S DKK5.0010.30 DKK+1.58%1.946K0.57141.108M GBP−0.03 GBP+74.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0N2QBIJOU BRIGITTE NPV41.1 EUR−0.24%770.48269.434M GBP9.553.70 GBP7.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0N9OEMAK EUR0.260.937 EUR−1.58%2.47K1.00134.667M GBP9.500.09 GBP−48.96%6.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0N9ZEVS BROADCAST EQUIPMENT NPV27.80 EUR−0.19%150.01321.308M GBP10.422.29 GBP+87.15%4.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0NB2GUILLEMOT CORPORATION EUR0.776.88 EUR−1.85%150.1089.269M GBP−0.04 GBP−102.83%3.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0NIGSABAF SPA EUR114.52 EUR−7.75%10.00139.572M GBP44.550.28 GBP−73.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0NVRNVR INC COM USD0.016500 USD+1.72%30.1516.563B GBP13.63389.54 GBP+6.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0OC9STEMMER IMAGING AG NPV30.9 EUR−0.64%10.00171.727M GBP11.142.40 GBP+23.88%3.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0OJYURBAS GRUPO FINANCIERO SA EUR0.010.0049 EUR+4.26%6390.1057.755M GBP16.330.00 GBP−84.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0OM7B&C SPEAKERS NPV15.80 EUR−0.63%950.56155.547M GBP10.731.28 GBP+70.97%3.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0Q92SELVAAG BOLIG AS NOK228.85 NOK+0.35%1K0.25196.17M GBP14.880.15 GBP−64.65%10.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0QKDFORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD)1004 CHF−0.13%150.051.279B GBP14.4261.26 GBP−19.98%2.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0QLLGOODYEAR TIRE & RUBBER CO COM STK NPV13.890 USD−0.57%3.526K4.453.158B GBP−1.45 GBP−158.89%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0QM4SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)43.90 CHF+1.64%25.54K3.8410.529B GBP11.593.33 GBP+88.89%2.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0QOYORASCOM DEVELOPMENT HOLDING CHF23.20 (REGD)4.80 CHF+0.85%130.17258.089M GBP10.530.41 GBP+37.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0QVEFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER'B'CHF1717 SEK0.00%280.82723.84M GBP18.522.89 GBP−25.55%2.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0QYRPANASONIC HOLDINGS CORP NPV1437.5 JPY+0.66%112.5K0.1118.326B GBP7.521.05 GBP+113.00%2.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0QYYHARLEY DAVIDSON COM STK USD0.0132.27 USD+0.44%5522.013.564B GBP6.564.03 GBP+2.08%2.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0QZ7KANDI TECHNOLGIES GROUP INC COM STK USD0.0012.668 USD−1.19%3900.87184.883M GBP−0.05 GBP+32.57%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0R1CGOPRO INC. COM USD0.0001 CL 'A'3.540 USD+0.85%3.521K0.69437.711M GBP−0.25 GBP−164.71%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0R1ENINTENDO CO LTD NPV6790 JPY−1.51%1M10.9643.514B GBP16.692.23 GBP−11.24%2.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0R38IROBOT CORP COM USD0.0139.75 USD+1.45%7160.11881.837M GBP−9.68 GBP−37.29%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0RQKBELYSSE GROUP NV NPV0.718 EUR−4.27%10.0222.075M GBP−0.37 GBP−67.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0RUWBALCO GROUP AB NPV40.80 SEK+0.49%1520.6668.168M GBP13.590.22 GBP−16.28%3.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0ZFNSONOS INC COM USD0.00116.170 USD+0.69%7060.291.613B GBP−0.08 GBP−123.04%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0ZNFTURTLE BEACH CORP COM USD0.001(POST REV SPLT)11.45 USD+3.71%471.49160.097M GBP−2.41 GBP−50.33%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AIEAAIREA ORD GBP0.2524.6 GBX0.00%8.161K4533.8910.132M GBP8.060.03 GBP+33.92%2.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AMLASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS PLC ORD GBP0.1225.8 GBX−2.42%87.303K0.081.906B GBP−0.54 GBP+42.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10540.2 GBX+0.67%698.211K0.165.223B GBP10.270.53 GBP−17.86%6.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BOOTBOOT(HENRY) ORD GBP0.10194.5 GBX−0.26%7650.02260.345M GBP13.070.15 GBP−20.51%3.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BWYBELLWAY GBP0.1252432 GBX−0.33%47.949K0.182.912B GBP8.212.96 GBP−6.18%5.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CCPCELTIC ORD GBP0.01124 GBX+5.11%1.474K0.34111.167M GBP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CCTCHARACTER GROUP ORD GBP0.05260 GBX−0.25%2.481K0.3950.545M GBP6.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CFXCOLEFAX GROUP ORD GBP0.10715 GBX0.00%1.689K0.9044.075M GBP8.020.89 GBP+97.61%0.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CHHCHURCHILL CHINA ORD GBP0.101130 GBX−1.65%6.077K0.50126.475M GBP15.150.75 GBP+788.57%2.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CRSTCREST NICHOLSON HLDGS PLC ORD GBP0.05205.8 GBX−0.10%235.55K0.21528.875M GBP5.900.35 GBP+52.51%8.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
DFSDFS FURNITURE PLC ORD GBP0.10111.6 GBX+1.45%21.395K0.04257.559M GBP10.110.11 GBP−67.71%4.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ECOBECO BUILDINGS GROUP PLC ORD GBP0.0112.5 GBX−13.79%118.427K9.5410.16M GBP−0.13 GBP+65.56%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FDEVFRONTIER DEVELOPMENTS PLC GBP0.005122.2 GBX+2.69%415.208K0.6446.629M GBP−0.54 GBP−200.47%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
GAWGAMES WORKSHOP GROUP ORD GBP0.058860 GBX−3.01%14.691K0.243.01B GBP21.644.09 GBP+10.43%5.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
GLEM J GLEESON PLC ORD GBP0.02434 GBX0.00%20.828K0.31253.339M GBP10.470.41 GBP−28.59%3.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
HRNHORNBY PLC ORD GBP0.0115.0 GBX−6.13%9.16K0.6827.177M GBP−0.05 GBP−1609.38%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HWDNHOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD GBP0.10759.6 GBX−0.42%102.556K0.054.185B GBP12.380.61 GBP+43.12%2.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MERMEARS GROUP ORD GBP0.01288.5 GBX−0.52%25.574K0.05289.863M GBP10.930.26 GBP+403.82%3.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NXQNEXTEQ PLC ORD GBP0.00196.0 GBX+0.47%8760.0163.521M GBP5.970.16 GBP+1811.90%3.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PMPPORTMEIRION GROUP ORD GBP0.05280 GBX0.00%1.276K0.0338.526M GBP8.280.34 GBP+78.00%5.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PROCPROCOOK GROUP PLC ORD GBP0.0127.6 GBX+2.97%5480.0329.255M GBP−0.05 GBP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PSNPERSIMMON ORD GBP0.101304.0 GBX−0.42%76.55K0.074.181B GBP12.721.03 GBP−58.56%6.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
RDWREDROW PLC ORD GBP0.105560.5 GBX−0.80%84.199K0.141.826B GBP6.170.91 GBP+23.14%5.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SDGSANDERSON DESIGN GROUP PLC ORD GBP0.01117.5 GBX+0.41%15.322K0.3083.896M GBP9.030.13 GBP+10.25%2.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SMJSMART(J.)& CO(CONTRACTORS) ORD GBP0.02123 GBX−1.60%5.5K6.3149.454M GBP251.020.00 GBP−98.11%2.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TNDTANDEM GROUP ORD GBP0.25143 GBX0.00%00.007.798M GBP−0.11 GBP−114.93%7.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TW.TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01136.80 GBX−0.51%1.473M0.124.849B GBP8.690.16 GBP+18.51%6.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TYMNTYMAN PLC ORD GBP0.05274.5 GBX−1.44%4.256K0.04542.472M GBP14.690.19 GBP−28.31%4.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TYTTOYOTA MOTOR CORP NPV2700 JPY+1.09%736.944K3.46199.665B GBP9.491.57 GBP+57.42%2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VCPVICTORIA ORD GBP0.05268.0 GBX+0.94%11.676K0.12305.353M GBP−1.40 GBP−10843.08%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
VTYVISTRY GROUP PLC GBP0.50782.5 GBX+1.03%348.287K0.332.671B GBP10.950.71 GBP−24.55%7.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
WJGWATKIN JONES PLC ORD GBP0.0147.85 GBX−1.37%715.1K0.63124.374M GBP4.700.10 GBP+28.54%12.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ