แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

253
หุ้น
834.048B
เงินทุนของตลาด
238.369K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.72%
เปลี่ยนแปลง
+2.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.80%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A2NLYNAS RARE EARTHS LTD NPV6.459 AUD+1.22%1960.213.116B GBP19.040.18 GBP+88.55%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0A56SIBANYE STILLWATER LTD SPON ADR EACH REP 4 ORD SHS
DR
4.52 USD−3.02%59.112K0.642.515B GBP4.130.86 GBP−72.77%6.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0A61DISCOVERY SILVER CORP COM NPV0.875 CAD−0.57%19K3.75212.133M GBP−0.03 GBP+49.64%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0A6NAMEX EXPLORATION INC COM NPV1.220 CAD+7.02%2000.1180.612M GBP−0.02 GBP−103.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0ABJALLEIMA AB NPV76.38 SEK−1.11%81.95K0.901.465B GBP12.100.47 GBP+6.46%1.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0AHJHUDBAY MINERALS INC COM NPV6.546 CAD+10.65%5000.041.332B GBP170.000.02 GBP−89.70%0.31%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0AJ1MAPLE GOLD MINES LTD COM NPV0.0650 CAD+30.00%1K0.3717.808M GBP−0.02 GBP−4.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0GYZNORDIC MINING ASA NOK0.600.864 NOK+9.09%143.437K0.56126.494M GBP−0.01 GBP−132.60%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0H2WBERGS TIMBER AB SER'B'NPV44.50 SEK+0.11%220.04116.278M GBP−0.18 GBP−125.77%4.50%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0HCBALCOA CORPORATION COM USD0.0127.45 USD−1.44%19.418K3.573.895B GBP−4.04 GBP−491.83%1.44%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0HH6AQUA METALS INC COM USD0.0010.880 USD+4.79%350.0273.543M GBP−0.17 GBP+5.44%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0HHISURTECO GROUP SE NPV13.7 EUR−1.59%10.01184.528M GBP−0.86 GBP−143.20%5.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0HN3BHP GROUP LTD ADR EACH REP 2 ORD NPV(MGT)
DR
61.4 USD−2.34%8.234K3.27123.311B GBP12.084.00 GBP+16.46%5.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0HY2CEMENTIR HOLDING NV EUR18.83 EUR−0.90%4970.121.193B GBP7.381.03 GBP+45.81%2.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0I0HCLEVELAND CLIFFS INC COM USD0.12518.380 USD+0.99%2.664K0.307.253B GBP27.590.55 GBP−85.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0ICUDRDGOLD LTD SPON ADR EACH REP 10 ORD NPV
DR
9.00 USD−4.55%7511.90638.648M GBP10.840.65 GBP−22.60%3.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
0IYRGOLD FIELDS LTD ADR EACH REPR 1 ORD ZAR0.50 LVL II(BNY)
DR
14.7 USD−4.96%7.512K1.9110.991B GBP19.680.59 GBP−29.99%2.13%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0IYSGOLD RESOURCE CORPORATION COM STK USD0.0010.348 USD+9.66%2000.0624.354M GBP−0.15 GBP−4271.43%11.46%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0IYUGOLDEN MINERALS CO COM USD0.01 (POST REV SPLIT)0.575 USD−2.62%1.361K0.186.228M GBP−1.36 GBP−155.69%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0J39HARMONY GOLD MINING CO ADR EACH REP 1 ZAR0.50(BNY)
DR
6.05 USD−3.51%7.907K1.703.066B GBP13.900.34 GBP−13.34%0.51%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
0JOPRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA SA EUR16.42 EUR−0.31%00.00141.379M GBP12.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0JSGEURO RESSOURCES SA EUR0.013.51 EUR+0.86%3063.06186.189M GBP10.580.29 GBP+73.85%7.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0JVBLITHIUM CORPORATION COM USD0.0010.0500 USD−5.48%4.445K0.544.815M GBP−0.01 GBP+56.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0JZ0MARTIN MARIETTA MATERIALS INC COM STK USD0.01463.2 USD−1.23%20.1922.727B GBP26.8814.13 GBP+27.41%0.60%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0JZTMCEWEN MINING INC COM NPV (POST REV SPLIT)7.40 USD−2.31%19.376K14.62286.969M GBP−2.08 GBP−88.91%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0K2FMOHAWK INDUSTRIES USD0.0192.0 USD+0.44%10.014.606B GBP−7.03 GBP−434.09%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0K9LNUCOR CORP COM STK USD0.40169.30 USD−0.99%5931.7132.961B GBP8.5816.17 GBP−38.02%1.20%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0KD1TUBACEX SA EUR0.453.385 EUR−0.95%17.494K0.79342.419M GBP1.49%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0KD2TUBOS REUNIDOS SA EUR0.020.649 EUR−0.15%8.588K0.7896.888M GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0KWZRIO TINTO ADR EACH REP 1 ORD
DR
69.2 USD−2.75%6.978K0.1594.349B GBP12.824.25 GBP−52.88%5.64%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0KXSROYAL GOLD INC COM USD0.01120.10 USD−2.21%170.136.349B GBP33.882.91 GBP−13.40%1.22%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0L8BSOUTHERN COPPER CORPORATION COM USD0.0173.7 USD−3.42%7001.2846.679B GBP19.763.06 GBP+12.21%5.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
0LAISUMMIT MATERIALS INC CL A COM USD0.0135.2 USD+0.54%68210.043.341B GBP13.482.14 GBP+8.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0LHWU S GOLD CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)3.94 USD+10.56%5.161K10.0527.061M GBP−0.77 GBP+40.73%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0LJ9UNITED STATES STEEL CORP COM USD136.460 USD+0.41%1.309K0.556.359B GBP8.003.73 GBP−62.06%0.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0LJQURANIUM ENERGY CORP COM USD0.0016.611 USD−0.12%165.825K5.361.985B GBP−0.01 GBP−166.01%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0LRKVULCAN MATERIALS CO COM STK USD1213.9 USD−1.41%981.2822.542B GBP34.665.06 GBP+38.70%0.80%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0M09ROCKWOOL A/S SER'A'DKK101888 DKK+1.52%120.144.608B GBP13.9515.69 GBP+62.72%1.86%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0M6JH PLUS H INTERNATIONAL AS DKK1075.1 DKK+0.13%8310.52140.651M GBP−0.96 GBP−139.22%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0MB2KME GROUP NPV0.940 EUR−0.95%9670.27258.391M GBP6.840.12 GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0MELDECEUNINCK NPV2.365 EUR+1.72%9.783K2.08278.61M GBP22.230.09 GBP−68.18%2.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0O6IPLATINUM GROUP METALS LTD COM NPV (POST REV SPLIT)1.546 CAD+17.05%3002.7395.445M GBP−0.04 GBP+38.29%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0OIYCALTAGIRONE SPA EUR13.95 EUR−0.38%10.01411.368M GBP3.790.90 GBP+50.96%3.75%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0P07FIRST MINING GOLD CORP COM NPV0.1350 CAD−3.57%00.0065.111M GBP−0.01 GBP+56.80%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0P3VCANADA SILVER COBALT WORKS INC COM NPV0.0400 CAD+14.29%4K0.056.101M GBP−0.02 GBP+60.82%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0Q4CGESCO SE NPV18.50 EUR−2.37%1021.93175.399M GBP7.412.16 GBP−28.81%5.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0Q7LAMAG AUSTRIA METALL AG NPV26.8 EUR−2.18%1400.45809.137M GBP5.60%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0QI2VIOHALCO SA/NV NPV5.50 EUR−0.18%260.051.203B GBP14.960.32 GBP−27.99%1.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0QPHSWISS STEEL HOLDING AG CHF0.15 (REGD)0.0760 CHF+2.64%2.52K0.12204.767M GBP−0.03 GBP+77.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0QUILUCARA DIAMOND CORP COM NPV2.790 SEK+2.57%40K0.3094.242M GBP5.020.04 GBP−28.54%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0QYMFORTUNA SILVER MINES INC COM NPV5.280 CAD−2.31%2000.15973.202M GBP−0.32 GBP−411.76%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0QYNB2GOLD CORP COM NPV4.440 CAD−2.20%14.2K3.433.509B GBP12.750.21 GBP+26.53%4.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0QYZFRANCO NEVADA CORP NPV148.95 CAD−1.75%1000.2317.095B GBP31.172.88 GBP−4.98%1.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0QZ2SILVERCORP METALS INC COM NPV3.770 CAD−3.70%1K2.57403.87M GBP15.480.15 GBP+96.69%0.86%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0R07PAN AMERICAN SILVER CORP COM NPV21.47 CAD+1.12%1000.384.638B GBP−0.76 GBP−32.05%2.49%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0R0AHECLA MINING CO COM STK USD0.254.870 USD−4.66%27.11K1.942.495B GBP−0.06 GBP−96.15%0.49%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0R0UCOEUR MINING INC COM USD13.036 USD−1.14%47.849K1.11951.256M GBP−0.05 GBP+86.83%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0R20SANTACRUZ SILVER MINING LTD COM NPV0.2150 CAD+4.88%2K0.1557.265M GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0R2CENDEAVOUR SILVER CORP COM NPV2.866 CAD−7.35%4K2.74356.046M GBP36.360.05 GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0R2JAGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV71.72 CAD+10.62%5872.0621.144B GBP9.974.34 GBP+281.91%2.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0R35CAMECO CORP COM NPV62.38 CAD+3.17%1000.4215.489B GBP102.280.37 GBP+110.34%0.20%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0R4MLUNDIN GOLD INC NPV124.0 SEK−1.12%3953.402.294B GBP27.720.33 GBP−40.04%2.44%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0RH9NORDIC WATERPROOFING HLDG AB NPV162.8 SEK−0.13%2760.01295.437M GBP18.280.67 GBP−34.80%4.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0S2JIMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR 1 REP 1 ORD ZAR0.025
DR
4.20 USD−3.01%1.75K1.032.82B GBP11.250.29 GBP−90.04%5.54%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0SR1EMX ROYALTY CORPORATION COM NPV2.47 CAD+10.27%1000.22162.155M GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0TK7COBALT BLUE HOLDINGS LTD NPV0.2800 AUD−1.75%17.376K1.8556.388M GBP−0.01 GBP−1.30%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0TWHALLKEM LTD NPV8.43 AUD−1.93%41.43K0.712.847B GBP8.240.54 GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0TXWPERSEUS MINING LIMITED NPV2.030 AUD+4.64%308.922K24.571.399B GBP6.550.16 GBP+230.63%1.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UGSALAMOS GOLD INC COM NPV CL A19.62 CAD+2.24%2000.934.631B GBP28.410.42 GBP+727.19%0.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UHCALTIUS MINERALS CORP COM NPV19.21 CAD−0.62%00.00539.921M GBP50.510.23 GBP−48.33%1.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UIKARGONAUT GOLD INC COM NPV0.3800 CAD−10.06%3.5K0.71216.676M GBP−0.16 GBP−344.61%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UITGALIANO GOLD INC COM NPV0.890 CAD+20.27%5005.00119.281M GBP2.460.22 GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UJKFURY GOLD MINES LTD COM NPV0.500 CAD+12.36%4.5K18.0055.973M GBP−0.07 GBP−146.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UNVCANALASKA URANIUM LTD COM CL A NPV0.3750 CAD−16.67%2.5K1.5228.058M GBP−0.04 GBP+15.06%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0URYDENISON MINES CORPORATION COM NPV2.565 CAD+2.60%2.7K0.461.263B GBP43.550.04 GBP+181.82%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0USBDOLLY VARDEN SILVER CORP COM NPV0.900 CAD+2.27%6.5K1.27135.043M GBP−0.06 GBP−12.97%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0UU0ENERGY FUELS INC COM NPV10.50 CAD−3.05%45.2K215.24979.05M GBP12.150.52 GBP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UV1EXCELLON RESOURCES INC COM NPV(POST REV SPLIT)0.1400 CAD+16.67%6.5K0.854.003M GBP−0.06 GBP+91.94%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0UW4FISSION URANIUM CO NPV0.965 CAD−3.02%3.5K1.16443.681M GBP−0.00 GBP+50.33%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UY6GOLDEN ARROW RESOURCES CORP COM NPV0.0550 CAD−57.69%8K3.729M GBP−0.03 GBP+7.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0UYNGOLDMINING INC COM NPV1.256 CAD−0.40%2000.04133.168M GBP−0.09 GBP−751.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UYOGOLDSOURCE MINES INC COM NPV (POST REV SPLT)0.220 CAD−12.00%4.5K8.1810.104M GBP−0.05 GBP+37.62%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0UYSGOVIEX URANIUM INC COM NPV CL0.1900 CAD−2.56%15K0.8778.302M GBP−0.02 GBP−0.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0V1NINTERNATIONAL TOWER HILL MINES COM NPV0.470 CAD−10.19%1K4.0084.463M GBP−0.01 GBP−15.24%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0V2YKESSELRUN RESOURCES LTD COM NPV0.0350 CAD+32.08%30K5.042.433M GBP−0.00 GBP−177.27%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0V3PLARAMIDE RESOURCES COM NPV0.700 CAD+7.69%1K0.5388.007M GBP−0.01 GBP−35.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0V46LIBERTY GOLD CORP COM NPV0.3340 CAD+32.34%2.5K0.3569.931M GBP−0.06 GBP+14.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0V56MAG SILVER CORP COM NPV16.28 CAD+1.94%1000.13984.377M GBP38.940.25 GBP+17.87%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0V6YALASKA ENERGY METALS CORP COM NPV0.400 CAD−5.88%5003.337.847M GBP−0.14 GBP−166.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0V7XMOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC COM NPV0.260 CAD+13.04%30K1.2827.734M GBP1.340.12 GBP−85.27%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0V90NEW GOLD INC COM NPV1.91 CAD−2.80%8.2K8.72817.635M GBP−0.06 GBP−157.59%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
0V9DNEXGEN ENERGY LTD COM NPV9.11 CAD+4.65%7000.862.654B GBP−0.12 GBP−93.52%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0VAQOCEANAGOLD CORPORATION COM NPV2.405 CAD−3.80%2K0.811.018B GBP9.310.16 GBP1.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0VBEOSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM NPV14.36 USD−1.85%2.473K2.592.154B GBP87.550.13 GBP1.15%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0VGMSANDSTORM GOLD LIMITED COM NPV6.830 CAD+0.74%10.001.18B GBP100.890.04 GBP−87.41%1.17%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0VGVSEABRIDGE GOLD INC COM NPV17.00 CAD+2.72%1000.98830.589M GBP−0.24 GBP−466.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
0VHISILVERCREST METALS INC COM NPV8.34 CAD+8.88%1000.15769.738M GBP10.810.47 GBP+406.83%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0VKVTINKA RESOURCES LIMITED COM NPV0.110 CAD−4.35%1.5K0.1125.081M GBP−0.00 GBP+83.64%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
0VL5TOREX GOLD RESOURCES INC COM NPV (POST REV SPLT)15.38 CAD+13.98%5002.78777.183M GBP5.221.78 GBP+29.83%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
0VNOVISTA GOLD CORP COM NPV0.410 USD−5.75%2.5K0.1738.806M GBPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง