บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

71
หุ้น
501.561B
เงินทุนของตลาด
662.668K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.56%
เปลี่ยนแปลง
+3.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0AA6AZELIS GROUP NV NPV20.88 EUR+1.39%2.497K0.244.337B GBP27.600.65 GBP+97.62%0.94%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0ACLHYDROGENPRO ASA NOK0.0217.00 NOK+12.58%8810.2678.447M GBP−0.08 GBP+31.38%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0AH7BAYWA AG NPV(VINK)29.70 EUR−0.00%1120.17960.594M GBP−0.21 GBP−104.72%3.72%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0DLIACOMO N.V EUR0.4517.66 EUR+0.12%4520.26447.089M GBP11.441.33 GBP+10.95%6.81%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0E6RS.T. DUPONT EUR0.050.0952 EUR+6.61%1.336K40.8642.812M GBP−0.00 GBP+79.32%0.00%บริการการกระจายสินค้า
0ERMIBERPAPEL GESTION SA EUR0.618.65 EUR+0.81%712.02173.651M GBP1.75%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0F7MMEDION AG NPV12.7 EUR+0.79%90.51486.736M GBP−0.61 GBP−176.65%5.43%บริการการกระจายสินค้า
0GLYS.A.M.S.E. EUR1189.5 EUR+6.76%735.00520.233M GBP7.8720.68 GBP−1.08%9.09%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0HF3CENCORA INC COM USD0.01203.55 USD−0.13%00.0032.373B GBP23.876.99 GBP+6.14%0.96%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0HGRAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COM STK NPV168 USD+1.61%10.035.166B GBP18.147.60 GBP+28.80%0.83%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0HI1ARROW ELECTRONICS INC COM STK USD1119 USD−0.10%00.005.127B GBP6.6614.69 GBP−16.19%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0HOYBOSTON SCIENTIFIC CORP COM USD0.0154.24 USD−1.35%50.557K0.3663.514B GBP66.440.67 GBP+96.68%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0HTGCARDINAL HEALTH INC COM STK NPV107.20 USD+0.06%1130.2020.965B GBP176.530.50 GBP1.85%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0IKWFASTENAL COM STK USD0.0160.58 USD−0.44%5450.2827.578B GBP30.601.62 GBP+6.48%2.30%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0IUXGENUINE PARTS CO COM STK USD1135.45 USD+0.27%100.1315.239B GBP15.307.26 GBP+6.29%2.77%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0IVBINNELEC MULTIMEDIA EUR1.536.52 EUR−9.32%6234.8114.799M GBP8.62%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0IVWGLENCORE PLC UNSPON ADR EA REPR 2 ORD
DR
11.1 USD−3.55%1.049K5.7454.187B GBP7.241.21 GBP+423.10%8.40%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0IY1ATRIA OYJ EUR1.7010.18 EUR−0.97%1450.93246.51M GBP−0.45 GBP−134.54%6.86%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0IZIGRAINGER W W INC COM STK USD0.50800.6 USD+0.31%110.0931.486B GBP22.2129.55 GBP+28.15%0.91%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0JZUMCKESSON CORPORATION USD0.01458 USD−0.72%10.0148.378B GBP18.1020.74 GBP+79.26%0.51%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0K9JNOW INC COM USD0.0110.4 USD+2.06%3564.72888.829M GBP8.810.97 GBP+21.19%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0KGBPATTERSON COMPANIES INC COM STK USD0.0126.0 USD−0.48%200.031.912B GBP12.581.70 GBP+1.49%3.99%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0L3CHENRY SCHEIN INC COM USD0.0169.80 USD+0.11%20.017.129B GBP20.772.75 GBP−26.90%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0LC6SYSCO CORP COM STK USD173.2 USD+0.07%1740.3129.145B GBP20.602.91 GBP+25.93%2.71%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0LP2VERITIV CORP USD1170 USD+0.01%2910.361.826B GBP8.6016.21 GBP−9.19%1.48%บริการการกระจายสินค้า
0NESORIOLA OYJ SER'B'NPV1.040 EUR+0.20%20.31K1.17166.16M GBP−0.27 GBP−237.08%5.78%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0NFSESPRINET EUR0.154.796 EUR−0.08%1.042K0.94201.456M GBP−0.02 GBP−103.27%11.24%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0QB4MEDIOS AG NPV17.28 EUR−2.15%1.736K0.46350.806M GBP21.830.69 GBP+42.11%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0QHKSESA S.P.A NPV102.6 EUR−0.68%9014.561.362B GBP0.97%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0QLWALSO HOLDING AG CHF1 (REGD)241.5 CHF+0.63%2.004K1.792.749B GBP21.989.66 GBP1.95%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0QQEDKSH HOLDING AG CHF0.10 (REGD)57.40 CHF+0.44%2.086K0.223.381B GBP18.532.72 GBP+10.18%3.75%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0QQKMEIER TOBLER GROUP AG CHF0.10 (REGD)36.40 CHF−1.00%5600.35379.946M GBP12.002.67 GBP+257.25%3.32%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0QRABUFAB AB NPV324.4 SEK+1.42%6130.17898.107M GBP19.371.25 GBP+8.40%1.49%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0QTYOEM INTL AB SER'B'NPV91.4 SEK−0.33%7830.10955.097M GBP20.540.33 GBP+13.04%1.65%บริการการกระจายสินค้า
0RGKBE GROUP AB NPV70.20 SEK−0.91%2711.2868.828M GBP−0.73 GBP−122.88%17.09%บริการการกระจายสินค้า
0ROGGALENICA AG CHF0.171.55 CHF−0.26%6.608K0.583.211B GBP13.264.75 GBP+44.24%3.07%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
0RRBDOCMORRIS AG CHF30.0062.65 CHF+1.17%1.316K0.13700.377M GBP−10.77 GBP+26.85%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
0RTKALLIGO AB SER'B'NPV108.2 SEK+2.85%2610.26401.04M GBP11.000.74 GBP+2.39%2.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
0YCGORSERO NPV17.08 EUR−0.13%1810.44255.319M GBP5.882.52 GBP+54.97%2.06%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
AGLANGLE ORD GBP0.1012.00 GBX−2.83%1.109M0.5332.168M GBP−0.09 GBP−17.87%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTARTISANAL SPIRITS COMPANY PLC(THE) ORD GBP0.002562.0 GBX−1.59%10.0044.453M GBP−0.06 GBP0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
BNZLBUNZL ORD GBP0.321428573009 GBX+0.40%79.911K0.1310.075B GBP20.711.45 GBP+6.93%2.12%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
BRCKBRICKABILITY GROUP PLC ORD GBP0.0149.0 GBX−0.99%58.38K0.23148.647M GBP5.460.09 GBP+70.53%6.38%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
CURYCURRYS PLC ORD GBP0.00146.68 GBX+2.46%408.354K0.17504.562M GBP−0.44 GBP−4424.75%6.91%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
DPLMDIPLOMA PLC ORD GBP0.053388 GBX+1.41%109.485K0.454.476B GBP37.490.90 GBP+61.56%1.66%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
EISBEAST IMPERIAL PLC ORD GBP0.012.200 GBX+2.23%120.215K0.637.271M GBP−0.01 GBP+61.76%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ESKNESKEN LIMITED ORD GBP0.101.400 GBX−15.15%1.019M1.1416.855M GBP−0.08 GBP+34.41%0.00%บริการการกระจายสินค้า
FERGFERGUSON PLC ORD GBP0.1013825 GBX+3.52%73.731K0.5327.167B GBP19.477.10 GBP−10.85%1.78%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
FLOFLOWTECH FLUIDPOWER PLC ORD GBP0.574.2 GBX−2.08%47.45K0.3145.524M GBP−0.12 GBP−1544.05%2.77%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.01436.70 GBX−1.57%7.631M0.3354.187B GBP6.860.64 GBP+482.25%7.86%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HDTHOLDERS TECHNOLOGY ORD GBP0.1041.6 GBX0.00%47.562K0.571.753M GBP−0.13 GBP−669.88%1.81%บริการการกระจายสินค้า
HEADHEADLAM GROUP ORD GBP0.05194.5 GBX−0.33%9670.01156.188M GBP8.070.24 GBP−9.82%7.79%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HLNHALEON PLC ORD GBP0.01322.10 GBX−2.26%2.729M0.2230.433B GBP0.73%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
KITWKITWAVE GROUP PLC257 GBX−0.39%8.847K0.03180.6M GBP11.230.23 GBP4.07%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LDSGLEEDS GROUP ORD GBP0.1210.0 GBX0.00%00.002.732M GBP−0.03 GBP−79.53%0.00%บริการการกระจายสินค้า
LIKELIKEWISE GROUP PLC ORD GBP0.0116.0 GBX−4.48%12.35K0.0540.864M GBP−0.01 GBP1.79%บริการการกระจายสินค้า
LORDLORDS GROUP TRADING PLC ORD GBP0.00553.0 GBX+2.72%4500.0285.249M GBP10.480.05 GBP3.88%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LTHMLATHAM(JAMES) ORD GBP0.251100 GBX+2.33%2.762K0.41213.824M GBP7.571.45 GBP−20.45%3.35%บริการการกระจายสินค้า
MIDWMIDWICH GROUP PLC ORD GBP0.01388 GBX−0.64%125.767K0.41400.013M GBP18.630.21 GBP+469.86%4.10%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
NARNORTHAMBER ORD GBP0.0143.0 GBX−3.37%5008.2812.118M GBP−0.02 GBP−221.77%1.35%บริการการกระจายสินค้า
NWFN.W.F GROUP ORD GBP0.25206 GBX+0.36%4.707K0.15101.335M GBP6.840.30 GBP+138.46%3.80%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
QTXQUARTIX TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.01156 GBX+0.57%12.406K1.0175.008M GBP15.060.10 GBP+72.79%5.03%บริการการกระจายสินค้า
RGORIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES PLC ORD GBP0.00010.410 GBX0.00%120.9K0.083.179M GBP−0.00 GBP−139.39%0.00%บริการการกระจายสินค้า
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.10760.6 GBX+1.28%155.285K0.173.558B GBP15.260.50 GBP+26.28%2.93%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SHISIG ORD GBP0.1028.45 GBX−2.50%78.663K0.05345.015M GBP79.090.00 GBP0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SNWSSMITHS NEWS PLC ORD GBP0.0547.7 GBX+0.74%51.689K0.17113.541M GBP4.760.10 GBP−2.33%8.76%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SOLISOLID STATE ORD GBP0.051320 GBX−0.75%28.192K1.82150.662M GBP20.920.63 GBP+38.58%1.50%บริการการกระจายสินค้า
ULTPULTIMATE PRODUCTS PLC ORDS GBP0.0025154.5 GBX+3.34%16.792K0.10127.463M GBP10.790.14 GBP+57.71%4.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
W7LWARPAINT LONDON PLC ORD GBP0.25326 GBX+0.42%32.425K0.28251.085M GBP30.250.11 GBP+1898.15%2.31%บริการการกระจายสินค้า
YCAYELLOW CAKE PLC ORD GBP0.01591.5 GBX−0.11%183.148K0.221.284B GBP−0.47 GBP−281.74%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ZAMZAMBEEF PRODUCTS ZMW0.016.25 GBX0.00%386.17K5.2818.786M GBP0.00%บริการการกระจายสินค้า