เครื่องมือ & ชิ้นส่วน (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
28.941B
เงินทุนของตลาด
1.054K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.45%
เปลี่ยนแปลง
+6.35%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.85%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0GWIHUSQVARNA AB SER'A'NPV85.5 SEK+1.91%3701.613.756B GBP27.330.23 GBP−48.38%3.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0I5OBERGMAN & BEVING AB SER'B'NPV173.6 SEK−1.63%1280.19351.768M GBP23.410.55 GBP−3.62%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
0L7GSNAP-ON INC COM STK USD1278.5 USD−0.65%1672.8311.662B GBP15.1215.10 GBP+11.53%2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0L9ESTANLEY BLACK & DECKER INC COM USD2.5092.34 USD−1.19%6010.9611.305B GBP−0.19 GBP−102.59%3.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
0L9QFISKARS OYJ NPV17.24 EUR+0.94%2.307K2.391.191B GBP26.270.57 GBP−49.22%4.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0N9OEMAK EUR0.260.937 EUR−1.58%2.47K1.00134.575M GBP9.500.09 GBP−48.96%6.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TYMNTYMAN PLC ORD GBP0.05278.5 GBX+0.72%31.785K0.29542.472M GBP14.900.19 GBP−28.31%4.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง