บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

121
หุ้น
167.591B
เงินทุนของตลาด
234.141K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.13%
เปลี่ยนแปลง
+6.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AAF AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50
75.500.67%0.50ซื้อ93.161K2.819B3075.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ACC ACCESS INTELLIGENCE PLC ORD 5P
51.000.00%0.00ซื้อ023.303M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ACSO ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1P
554.905.90%30.90ซื้อ90.995K143.686M-0.04550.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
48.000.00%0.00ขาย022.739M-0.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ALFA ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
91.70-1.82%-1.70ขาย12.373K264.561M17.550.05312.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AMO AMINO TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
147.240.51%0.74ซื้อ11.354K111.383M13.230.11179.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
APTD APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC ORD 7 1/3P
524.00-1.50%-8.00ขาย104.316K299.091M20.020.27405.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ARC ARCONTECH GROUP PLC ORD GBP0.125
222.50-3.26%-7.50ซื้อ52830.384M27.540.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ATQT ATTRAQT GROUP PLC ORD 1P
39.00-2.26%-0.90ซื้อ8.750K71.839M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
AVST AVAST PLC ORD 10P
439.60-2.31%-10.40ขาย746.395K4.537B30.650.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
AVV AVEVA GROUP PLC ORD 3 5/9P
5165.00-2.27%-120.00ซื้อ44.686K8.517B149.130.364500.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BBSN BRAVE BISON GROUP PLC ORD 0.1P
1.325.96%0.07ซื้อ627.972K7.654M-0.0069.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BIDS BIDSTACK GROUP PLC ORD 0.5P
8.16-0.43%-0.03ขาย1.732M20.080M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BIRD BLACKBIRD PLC ORD 0.8P
17.06-1.09%-0.19แนะนำให้ซื้อ213.781K54.469M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
BKS BEEKS FINANCIAL CLOUD GROUP PLC ORD GBP0.00125
125.500.80%1.00ซื้อ12.717K63.327M59.570.0233.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
BOOM AUDIOBOOM GROUP PLC ORD SHS NPV
265.10-1.81%-4.90ซื้อ5.392K37.818M-0.60ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BSD B.S.D CROWN LTD ORD NIS0.01 (DI)
25.000.00%0.00ซื้อ1.794K32.335M14.710.02160.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P
3.951.26%0.05ขาย50.354K7.264M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P
95.000.53%0.50ขาย86.798K36.590M-0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CCC COMPUTACENTER PLC ORD 7 5/9P
1861.19-1.16%-21.81ซื้อ15.601K2.116B26.390.7316056.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CDM CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC ORD 1P
310.000.49%1.50ซื้อ139.360K466.819M20.510.15ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CER CERILLION PLC ORD 0.5P
222.000.91%2.00ขาย2.665K64.930M28.310.08203.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CLCO CLOUDCOCO GROUP PLC ORD 1P
0.91-15.35%-0.17แนะนำให้ขาย341.906K5.324M-0.0288.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLP CLEAR LEISURE PLC ORD 0.25P
0.21-6.22%-0.01แนะนำให้ขาย1.242M1.490M-0.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
CLSU CLEARSTAR INC. ORD USD0.0001 (DI)
56.000.00%0.00ซื้อ8.970K20.330M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CNS CORERO NETWORK SECURITY PLC ORD 1P
5.750.00%0.00ซื้อ10.009K28.454M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRW CRANEWARE PLC ORD 1P
2018.601.69%33.60ขาย8.837K525.497M45.180.44ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
D4T4 D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 2P
210.50-0.94%-2.00ซื้อ14.096K85.624M26.680.08ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
DEV DEV CLEVER HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
3.032.81%0.08ซื้อ8.830M12.749Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DISH BIGDISH PLC ORD NPV
3.6214.92%0.47ซื้อ4.752M10.992Mชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EAI ENTERTAINMENT AI PLC ORD 12P
40.50-2.41%-1.00ขาย83320.733M-0.12ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P
27.10-6.55%-1.90ขาย32.000K21.064M-0.14574.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ECK ECKOH PLC ORD 0.25P
62.004.20%2.50ซื้อ381.096K150.500M49.580.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECSC ECSC GROUP PLC ORD 1P
105.15-6.53%-7.35ขาย52310.236M-0.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ELCO ELECOSOFT PLC ORD 1P
79.001.28%1.00ขาย50064.147M29.210.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
EMIS EMIS GROUP PLC ORD 1P
1182.40-0.64%-7.60ซื้อ8.297K749.254M32.850.362047.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ERM EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC ORD 0.25P
1194.000.67%8.00ขาย12.256K1.276B20.320.582167.00บริการประมวลผลข้อมูล
ESYS ESSENSYS PLC ORD 0.25P
226.00-1.74%-4.00ซื้อ2.048K110.647M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
EVRH EVR HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
4.58-5.65%-0.27ขาย2.146M69.532M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FDM FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 1P
1018.000.99%10.00ซื้อ25.101K1.097B29.090.364878.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FPO FIRST PROPERTY GROUP PLC ORD 1P
42.452.29%0.95ขาย155.775K45.809M8.130.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GAN GAN PLC ORD 1P
195.002.63%5.00แนะนำให้ซื้อ216.585K162.279M-0.0354.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GBG GB GROUP PLC ORD 2.5P
688.00-0.43%-3.00ขาย68.427K1.342B75.950.09950.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GETB GETBUSY PLC ORD 0.15P
61.00-0.81%-0.50ซื้อ16.530K30.073M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GFIN GFINITY PLC ORD 0.1P
1.32-3.64%-0.05ขาย4.618M6.594M-0.04ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GHS GRESHAM HOUSE STRATEGIC PLC ORD 50P
1310.00-1.13%-15.00ขาย1.935K46.554M153.360.094.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GHT GRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
146.65-0.58%-0.85ซื้อ11.354K100.678M-0.01141.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GMR GAMING REALMS PLC ORD 10P
8.714.25%0.35ขาย187.436K22.890M-0.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GOCO GOCO GROUP PLC ORD GBP0.0002
90.302.61%2.30ขาย41.029K368.334M18.770.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GYS GAMESYS GROUP PLC ORD GBP0.10
773.000.65%5.00ซื้อ108.203K834.547M31.080.26ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HSW HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0.01
129.80-3.85%-5.20แนะนำให้ขาย68.822K129.021M14.440.09293.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION COM STK USD0.20 (CDI)
150.70-0.81%-1.23ซื้อ10102.551B14.878.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IBPO IENERGIZER LD ORD 1P
252.00-0.79%-2.00ขาย2.339K482.930M17.040.15บริการประมวลผลข้อมูล
IDE IDE GROUP HOLDINGS PLC ORD 2.5P
3.650.00%0.00ขาย014.629M5.070.01303.00บริการประมวลผลข้อมูล
IDEA IDEAGEN PLC ORD 1P
204.49-0.00%-0.01ซื้อ29.618K462.894M198.540.01442.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IDOX IDOX PLC ORD 1P
39.852.18%0.85ซื้อ391.790K171.580M72.000.01749.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IGP INTERCEDE GROUP PLC ORD 1P
52.80-0.38%-0.20ขาย9426.756M58.890.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IMMO IMMOTION GROUP PLC ORD GBP0.00040108663
7.155.15%0.35ขาย964.357K19.459M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IMO IMIMOBILE PLC ORD 10P
423.000.48%2.00ซื้อ27.754K314.660M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ING INGENTA PLC ORD 10P
70.00-2.78%-2.00ขาย4.000K12.134M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
INHC INDUCTION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 0.5P
91.000.00%0.00ขาย026.960M-0.23ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
INS INSTEM PLC ORD 10P
470.003.30%15.00ซื้อ2.746K75.866M43.670.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INX I-NEXUS GLOBAL PLC ORD 10P
15.500.00%0.00ขาย04.584M-0.13ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IOM IOMART GROUP PLC ORD 1P
391.501.29%5.00ซื้อ7.132K421.262M32.450.13ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
KBT K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 25P
136.00-1.09%-1.50ขาย65.355K58.294M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KNM KONAMI HOLDINGS CORPORATION JPY50
4375.001.60%68.71ขาย29.500K4.142B25.581.204881.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KNOS KAINOS GROUP PLC ORD 0.5P
844.00-1.40%-12.00ซื้อ38.937K1.043B52.550.161470.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KRM KRM22 PLC ORD 10P
52.500.00%0.00ขาย12.417K11.024M-0.48ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LOOP LOOPUP GROUP PLC ORD 0.5P
84.500.60%0.50ซื้อ30.682K46.406M62.690.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
LSAI LOCATION SCIENCES GROUP PLC ORD 1P
1.805.88%0.10ซื้อ173.472K6.403M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LTG LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 0.375P
160.800.50%0.80ซื้อ227.847K1.070B117.180.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MAIL MAIL.RU GROUP LIMITED GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
23.28-0.77%-0.18ขาย66.000K3.760B119.320.17ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MBO MOBILITYONE LIMITED ORD 2.5P
3.250.00%0.00ซื้อ03.455M7.070.01231.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MBT MOBILE TORNADO GROUP PLC ORD 2P
2.76-11.09%-0.34ขาย1.013K11.772M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MCRO MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 10P
823.802.72%21.80ขาย325.702K2.674B-0.61ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MIRI MIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.00001
12.00-4.00%-0.50ขาย33.928K26.639M-0.14ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MNO MAESTRANO GROUP PLC ORD 1P
2.28-7.14%-0.17ขาย22.197K3.579M-0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NCC NCC GROUP PLC ORD 1P
229.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ73.270K636.283M47.580.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NET NETCALL PLC ORD 5P
40.006.67%2.50ซื้อ60.923K53.865M91.460.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NKTN NEKTAN PLC ORD 1P (DI)
2.250.00%0.00ขาย05.547M-0.12ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
OBC ONLINE BLOCKCHAIN PLC ORD 5P
12.887.33%0.88ซื้อ2.615K1.039M-0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
OSI OSIRIUM TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
22.15-3.69%-0.85ขาย6.684K4.484M-0.18บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
OTMP ONTHEMARKET PLC ORD 0.2P
76.00-4.40%-3.50ขาย15.065K55.853M-0.25ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
PEN PENNANT INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 5P
73.00-3.31%-2.50ขาย25.131K27.267M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PHD PROACTIS HOLDINGS PLC ORD 10P
41.00-2.38%-1.00แนะนำให้ขาย12.563K40.124M-0.28บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PRSM BLUE PRISM GROUP PLC ORD 1P
1607.00-3.66%-61.00ซื้อ113.362K1.365B-1.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PTEC PLAYTECH PLC ORD NPV
337.40-0.53%-1.80ขาย133.498K1.024B42.610.085800.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PTRO PELATRO PLC ORD 2.5P
53.62-2.07%-1.14แนะนำให้ขาย35.253K17.811M25.350.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PTY PARITY GROUP PLC ORD 2P
9.53-2.31%-0.23ขาย62.469K10.002M-0.01101.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
QTX QUARTIX HOLDINGS PLC ORD 1P
440.003.53%15.00ซื้อ9.490K203.738M31.920.13บริการประมวลผลข้อมูล
RCN REDCENTRIC PLC ORD 0.1P
112.40-0.53%-0.60ซื้อ1.070K168.101M-0.01466.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
RENX RENALYTIX AI PLC ORD 0.25P (REG S)
343.50-0.43%-1.50ขาย1.218K204.986M-0.119.30ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
RMV RIGHTMOVE PLC ORD 0.1P
687.00-0.09%-0.60ซื้อ291.546K6.009B36.470.19596.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SCT SOFTCAT PLC ORD £0.0005
1211.43-3.70%-46.57ซื้อ52.117K2.489B36.070.351330.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SDL SDL PLC ORD 1P
576.00-1.03%-6.00ขาย322529.377M30.940.194100.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SENS SENSYNE HEALTH PLC ORD 10P
54.00-0.92%-0.50ขาย5.721K70.072M-0.14ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SGE SAGE GROUP PLC ORD 1 4/77P
781.20-0.33%-2.60แนะนำให้ซื้อ230.814K8.552B32.280.2412643.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SIM SIMIGON LTD. ORD ILS0.01 (DI)
7.100.00%0.00ขาย120.000K3.611M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SMRT SMARTSPACE SOFTWARE PLC ORD SHS 10P
30.02-1.57%-0.48ขาย1.652K8.618M-0.39130.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SNX SYNECTICS PLC ORD 20P
155.50-2.20%-3.50ซื้อ72526.284M17.010.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SPA 1SPATIAL PLC ORD 10P
29.35-2.17%-0.65ซื้อ14233.146M-0.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SPE SOPHEON PLC ORD 20P
798.25-0.22%-1.75ซื้อ60081.394M22.690.37บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SUMO SUMO GROUP PLC ORD GBP0.01
192.80-0.23%-0.45ซื้อ61.134K252.255M146.920.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SWG SHEARWATER GROUP PLC ORD 10P
266.400.15%0.40แนะนำให้ซื้อ25.562K58.803M-0.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SYS SYSGROUP PLC ORD 1P
32.500.00%0.00ขาย016.061M-0.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
TEK TEKCAPITAL PLC ORD £0.004
4.86-2.80%-0.14แนะนำให้ขาย46.078K3.943M0.360.14บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TENG TEN LIFESTYLE GROUP PLC ORD 0.1P
125.600.88%1.10ขาย3.020K100.409M-0.10ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
TIDE CRIMSON TIDE PLC ORD 0.1P
2.10-6.67%-0.15ขาย25.369K10.293M56.250.0028.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TLY TOTALLY PLC ORD 10P
15.00-2.60%-0.40ซื้อ343.629K28.057M-0.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
TPX THE PANOPLY HOLDINGS PLC ORD 1P
81.80-3.76%-3.20ขาย90941.819Mบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TRB TRIBAL GROUP PLC ORD 5P
70.50-1.05%-0.75ซื้อ54.763K144.038M29.440.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TRCS TRACSIS PLC ORD 0.4P
789.00-0.13%-1.00ซื้อ1.522K227.684M45.770.18ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TRD TRIAD GROUP PLC ORD 1P
35.60-2.47%-0.90ขาย1.639K5.832M0.0056.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TRU TRUFIN PLC ORD 91P
33.00-8.33%-3.00ขาย5.090K29.096M-0.17บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TUNG TUNGSTEN CORPORATION PLC ORD 0.438P
35.70-0.83%-0.30แนะนำให้ขาย84.313K45.392M-0.04453.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ULS ULS TECHNOLOGY PLC ORD 0.4P
61.43-4.75%-3.07ซื้อ200.037K41.842M11.650.05ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
VRE VR EDUCATION HOLDINGS PLC ORD EUR0.001
6.402.40%0.15ขาย51.970K12.361M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
WAND WANDISCO PLC ORD 10P
444.95-3.27%-15.05ซื้อ24.753K221.915M-0.42148.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
WJA WAMEJA LIMITED ORD NPV (DI)
6.25-3.85%-0.25เป็นกลาง579.717K74.998M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
WTG WATCHSTONE GROUP PLC ORD 10P
152.50-1.13%-1.75ซื้อ11.824K71.014M-0.51บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ZOO ZOO DIGITAL GROUP PLC ORD 1P
63.05-0.71%-0.45ขาย37.146K47.337M29.300.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ