บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

293
หุ้น
2580.288B
เงินทุนของตลาด
55.750K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.66%
เปลี่ยนแปลง
+10.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+39.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A18CGI INC COM NPV SUBORD VOTING SHARES CLASS A137.8 CAD−1.31%100.2218.891B GBP20.074.14 GBP+13.71%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A1OZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC COM USD0.001 CL A67.38 USD−0.30%8480.0916.425B GBP90.390.61 GBP−67.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0A23PHREESIA INC COM USD0.0114.8 USD−4.67%4981.22663.396M GBP−2.24 GBP+17.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0A3HPEXIP HOLDING ASA NOK0.01527.12 NOK+3.91%7.675K0.34197.298M GBP−0.06 GBP+62.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A3LVERTEX INC COM USD0.001 CLASS A29.4 USD+4.56%200.033.445B GBP−0.18 GBP−338.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A3NCROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM USD0.0005 CL A235.70 USD+0.06%1.242K0.2545.129B GBP−0.05 GBP+92.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0A3ODATADOG INC COM USD0.00001 CL A116.20 USD−0.53%4830.1430.736B GBP−0.09 GBP−135.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A3PFASTLY INC COM USD0.00002 CL A17.130 USD−6.40%25.492K0.811.857B GBP−1.01 GBP+26.35%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0A44JUMIA TECHNOLOGIES AG SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS
DR
3.52 USD−4.86%23.983K0.38287.521M GBP−1.15 GBP+47.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
0A4HSTONECO LTD COM USD0.000079365 CLASS A16.01 USD−3.39%27.109K1.073.901B GBP25.850.51 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A4RREMARK HOLDINGS INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)0.530 USD−1.85%4120.088.947M GBP−1.80 GBP+72.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0A6ADIGITAL TURBINE INC COM USD0.00015.650 USD+3.67%30.761K2.63462.713M GBP−1.47 GBP−444.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A6CEVERBRIDGE INC COM USD0.00121.03 USD+0.57%943.98683.997M GBP−0.50 GBP+72.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0A6DHENRY JACK & ASSOCIATES INC COM USD0.01161.20 USD+0.08%1601.159.378B GBP32.564.06 GBP−1.27%1.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0A6KINPOST S.A. EUR0.0111.030 EUR−0.99%61.115K0.954.778B GBP47.960.20 GBP−11.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A73TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC COM NPV SUB VOTING SHS7.45 USD−2.09%2.14K7.411.647B GBP41.070.15 GBP−71.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A74KUAISHOU TECHNOLOGY USD0.0000053 B CLASS54.02 HKD−1.69%74.8K0.9724.245B GBP193.270.03 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0A75BILL HOLDINGS INC COM USD0.0000168.94 USD−1.50%1.773K1.435.79B GBP−1.31 GBP+50.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A7OMICROSTRATEGY COM USD0.001 CLASS A575.4 USD+2.19%1.334K1.026.971B GBP445.861.06 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0A7RPALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A18.140 USD−2.59%249.988K0.4831.693B GBP280.340.05 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0A8FSHUTTERSTOCK INC COM USD0.0145.32 USD−4.59%2425.061.332B GBP13.932.67 GBP+39.54%2.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A8GSEACHANGE INTERNATIONAL INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)2.36 USD−36.49%250.044.807M GBP−2.93 GBP−42.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0A8NCOMMVAULT SYSTEMS INC COM STK USD0.0175.5 USD+0.01%1763.362.639B GBP−0.34 GBP−173.56%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A8YMSCI INC COM USD0.01522.4 USD−0.20%64.063K397.4132.899B GBP43.569.83 GBP+15.73%1.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A95CORSAIR GAMING INC COM USD0.000112.790 USD−2.22%2.038K0.861.066B GBP138.720.08 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A99MAGNITE INC COM USD0.000018.260 USD−3.63%1100.12934.066M GBP−1.37 GBP−137.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0A9LAUTO1 GRP NPV5.614 EUR−0.07%22.339K1.771.044B GBP−0.61 GBP+38.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0A9XKR1 PLC ORD GBP0.00190.660 GBP−4.35%00.00134.801M GBP37.710.02 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0AA3NAGARRO SE NPV82.00 EUR+1.67%2.141K1.24950.63M GBP20.753.42 GBP−22.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0AA7TRUECALLER AB SER'B'NPV32.52 SEK+2.71%13.727K0.34916.416M GBP23.510.10 GBP−11.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0AACBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB NPV27.70 SEK+0.17%4704.70463.191M GBP80.300.03 GBP+49.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0AAWBROCKHAUS TECHNOLOGIES AG NPV21.8 EUR−3.12%1190.01204.687M GBP5.433.48 GBP+14719.56%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0ACEPTC INC COM USD0.01159.8 USD+0.88%860.5115.093B GBP77.581.69 GBP−22.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0CDXSMARTBROKER HOLDING AG NPV8.90 EUR−11.00%181.07120.249M GBP−0.71 GBP−7607.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0CHZQ.BEYOND AG NPV (REGD)0.628 EUR0.00%180.1065.611M GBP−0.25 GBP−155.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0CXSGOFORE OYJ NPV23.1 EUR+0.66%64315.72311.635M GBP24.000.83 GBP+81.01%1.47%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0DWVCBRAIN A/S DKK0.25240.0 DKK+0.22%5870.66538.84M GBP84.550.33 GBP+181.84%0.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0DYQCEGEDIM EUR0.952818.82 EUR+0.05%4020.82223.897M GBP26.520.61 GBP−55.33%2.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0EIEWITHSECURE OYJ NPV0.9250 EUR−0.37%7.394K0.84139.683M GBP−0.18 GBP−123.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0EWRINIT INNOVATION IN TRAFFIC SYS SE NPV30.8 EUR−1.17%1.433K2.72261.644M GBP20.871.28 GBP+21.13%2.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0F2SLINEDATA SERVICES EUR154.2 EUR−0.01%00.00225.022M GBP13.443.46 GBP+10.03%3.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0FGLNEXUS AG NPV51.5 EUR−4.72%1.264K0.44789.568M GBP38.041.17 GBP+8.52%0.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0FI5OTELLO CORPORATION ASA NOK0.027.60 NOK−0.52%10.0030.273M GBP2.470.23 GBP276.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0G3TFORTNOX AB NPV55.58 SEK−1.47%38.853K0.102.529B GBP71.200.06 GBP+51.52%0.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0GFEEMBRACER GROUP AB SER'B'NPV25.075 SEK+2.65%1.793M4.632.471B GBP7.530.25 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0GM9ESI GROUP EUR3154.0 EUR0.00%280.02757.051M GBP122.181.08 GBP+98.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0GMGADDNODE GROUP AB SER'B'NPV72.50 SEK−0.43%8.011K0.60740.603M GBP35.080.15 GBP−23.03%1.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0GU8SOFTRONIC AB SER'B'NPV17.10 SEK+1.18%3721.0569.305M GBP14.520.09 GBP−24.31%5.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0H2JPREVAS AB SER'B'NPV112.4 SEK−0.88%1.071K0.94109.843M GBP11.880.71 GBP+0.21%3.94%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0H9MCARASENT ASA NOK1.33210.44 NOK−1.32%4832.1560.411M GBP−0.05 GBP−437.38%17.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0HBQAKAMAI TECHNOLOGIES COM STK USD0.01115.10 USD−0.54%2500.9913.838B GBP34.722.72 GBP+6.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HC2ALARM.COM HOLDINGS INC COM USD0.0157.5 USD+0.28%2186.592.274B GBP44.861.05 GBP+41.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HDDALTERYX INC COM USD0.0001 CL A41.50 USD−1.28%960.152.401B GBP−3.39 GBP+13.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HDUBOUVET ASA NOK0.1056.9 NOK+0.71%8640.56417.949M GBP18.010.24 GBP+8.04%5.40%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HG3ANSYS INC COM STK USD0.01278.4 USD−1.49%9.335K23.4119.773B GBP50.334.54 GBP+3.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0HGMAPPIAN CORPORATION COM USD0.0001 CL A37.45 USD−1.11%10.002.209B GBP−1.53 GBP+5.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HJFAUTODESK INC COM USD0.01219.25 USD−0.15%4.836K0.2537.448B GBP51.673.49 GBP+49.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HJIAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM STK USD0.10232.20 USD+0.05%1.942K0.1775.723B GBP27.596.90 GBP+16.59%2.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0HP1BOX INC COM USD0.0001 CL 'A'26.52 USD+0.52%13.558K31.743.022B GBP137.430.15 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HPWBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC COM STK USD0.01194 USD−1.11%810.1218.171B GBP34.444.62 GBP+27.93%1.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0HS2CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM STK USD0.01261.0 USD−0.25%14.578K12.9356.743B GBP74.372.88 GBP+23.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0HTZCARS COM INC COM USD0.0118.9 USD−2.62%930.30996.089M GBP10.761.44 GBP+16494.34%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0I6UDXC TECHNOLOGY COMPANY COM USD0.0123.52 USD−0.43%2500.733.657B GBP−2.02 GBP−180.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0IFMEGAIN CORPORATION COM USD0.0018.15 USD+7.10%760.35199.384M GBP55.820.12 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0IFS8X8 INC NEW COM STK USD0.0013.240 USD+1.52%3040.34313.314M GBP−0.41 GBP+53.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0IFXELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01137.36 USD−0.06%4930.7529.343B GBP37.902.97 GBP+13.07%0.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0IL6F5 INC COM STK NPV170.30 USD−1.29%410.978.184B GBP25.945.38 GBP+24.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0ILWFIDELITY NATL INFORMATION SERVICES COM STK USD0.0159.86 USD−0.08%6180.3628.107B GBP−33.57 GBP−2771.08%3.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0IR9FORTINET INC COM USD0.00152.44 USD+0.41%46.704K6.1331.761B GBP36.141.19 GBP+59.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0ITVGARTNER INC COMMON STOCK USD0.0005435.7 USD−0.94%350.0227.123B GBP37.459.54 GBP+25.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0IWUFABASOFT AG NPV20.40 EUR−0.49%2764.75191.536M GBP30.110.59 GBP+4.83%1.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0J0HKEYWARE TECHNOLOGIES NPV0.975 EUR+2.63%111.1118.927M GBP20.830.04 GBP+368.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0J1GGUIDEWIRE SOFTWARE INC COM USD0.0001100.0 USD−0.46%1.372K4.286.494B GBP−1.05 GBP+37.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0J7QIAC INC USD0.000147.79 USD−1.48%1.575K9.313.304B GBP−1.01 GBP+90.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0JCTINTUIT INC COM USD0.01568.0 USD+0.55%1.879K0.33126.411B GBP62.177.52 GBP+39.20%0.57%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0JG5BITTIUM OYJ NPV4.620 EUR−4.45%2.613K1.16141.329M GBP−0.07 GBP−111.26%1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0JOIJACOBS SOLUTIONS INC COM USD1.00127 USD−1.70%1220.3512.9B GBP24.024.34 GBP+6.42%0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0JPHJUNIPER NETWORKS COM STK USD0.0000128.70 USD+0.10%1810.147.292B GBP25.710.92 GBP−13.02%3.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0JPNKBR INC COM STK USD0.00153.5 USD+0.11%150.085.676B GBP−1.29 GBP−246.03%0.99%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0JUZEDGIO INC COM STK USD0.0010.4790 USD−2.01%3.005K0.5587.037M GBP−0.56 GBP−37.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0K1WMITEK SYSTEMS INC COM STK USD0.00111.31 USD+0.53%4651.30409.595M GBP56.470.16 GBP+28.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0K24MODEL N INC COM USD0.0001523.4 USD−0.02%90.07728.453M GBP−0.74 GBP−15.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0K9ONUTANIX INC COM USD0.000025 CL A44.33 USD+1.19%8.248K1.078.572B GBP−0.60 GBP+65.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0KB7OKTA INC COM USD0.0001 CL A71.32 USD−3.05%1.628K0.279.415B GBP−2.36 GBP+50.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0KF5PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001290.15 USD+1.42%2.456K0.4871.533B GBP164.471.45 GBP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0KGEPAYCHEX INC COM STK USD0.01123.8 USD+0.01%1520.0735.508B GBP28.093.48 GBP+11.24%2.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0KGHPAYCOM SOFTWARE INC COM USD0.01180.85 USD−2.81%2020.378.877B GBP30.954.79 GBP+35.86%0.60%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0KGSPEGASYSTEMS INC COM STK USD0.0152.0 USD−1.29%1150.623.443B GBP−0.42 GBP+90.07%0.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0KKZMONGODB INC COM USD0.001 CL A426.8 USD+0.58%7870.7323.89B GBP−2.70 GBP+35.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0KTXRAPID7 INC COM USD0.0155.86 USD+0.02%3450.972.731B GBP−2.45 GBP−9.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
0KURPSI SOFTWARE SE NPV (REGD)23.10 EUR−2.12%3.204K3.48315.948M GBP−0.30 GBP−142.99%1.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0KUVATARI EUR0.010.1124 EUR+0.18%3.078K0.2942.801M GBP−0.02 GBP+38.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
0KXMROPER TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01535.0 USD+0.03%1030.1545.387B GBP45.299.68 GBP+10.56%0.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0L1GSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COM USD0.0156.5 USD−1.49%6923.2811.187B GBP23.241.99 GBP−7.25%1.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0L5NSERVICENOW INC COM USD0.001678.6 USD−1.14%4.502K0.58111.582B GBP87.776.34 GBP+681.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0L8ZCONTEXTVISION AB SEK0.02697.70 NOK+6.96%220.0443.462M GBP16.540.04 GBP+125.64%3.97%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0LBPSYNOPSYS INC COM STK USD0.01530.0 USD+0.23%5.7K4.2163.949B GBP66.716.54 GBP+26.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0LCXTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COM STK USD0.01154.82 USD−1.52%8.722K3.3521.211B GBP−7.33 GBP−7775.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
0LEATENCENT HOLDINGS LIMITED ADR EACH REP 1 ORD UNSPON
DR
39.6 USD−2.90%1.057K0.72302.3B GBP13.982.32 GBP+1.13%0.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
0LECCARDLYTICS INC COM USD0.00018.25 USD−5.20%3.82K0.53275.304M GBP−10.05 GBP−316.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ