บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

34
หุ้น
424.008B
เงินทุนของตลาด
44.236K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.53%
เปลี่ยนแปลง
+7.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A77THE CIGNA GROUP COM USD0.01270.6 USD+2.79%7700.0160.94B GBP15.2714.53 GBP−15.33%1.83%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A9BSYNLAB AG NPV11.50 EUR+1.46%5.919K0.012.187B GBP19.570.51 GBP−62.08%2.89%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
0GWJCLINICA BAVIERA SA EUR0.121.7 EUR−1.36%00.00307.914M GBP4.81%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0HG8ELEVANCE HEALTH INC COM USD0.01482 USD+1.16%1630.0289.25B GBP18.9120.89 GBP−0.05%1.19%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HQ1AZENTA INC. COM USD0.0157.0 USD−0.68%160.222.506B GBP−0.17 GBP+96.36%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HVBCENTENE CORPORATION COM USD0.00174.45 USD+1.61%42.466K3.0431.181B GBP16.733.65 GBP+29.86%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0I7EDAVITA INC COM STK USD0.001104.25 USD+3.14%4022.267.338B GBP16.345.23 GBP−6.60%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0IP1BASTIDE LE CONFORT MEDICAL EUR0.4524.60 EUR+0.41%1330.72154.256M GBP15.081.40 GBP−11.22%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0J1RHCA HEALTHCARE INC COM USD0.01252.6 USD+0.96%520.1353.112B GBP12.4216.68 GBP+14.89%0.94%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0J6ZHUMANA INC COM STK USD0.166497.5 USD+2.48%38.194K24.0047.288B GBP20.6219.78 GBP+9.42%0.71%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0JDBINVITAE CORP COM USD0.00010.5576 USD+7.56%8.902K0.25115.342M GBP−4.41 GBP+61.13%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
0JDMIQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01216.5 USD+1.08%510.0530.954B GBP36.294.89 GBP−3.03%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JSYLABORATORY CORP AMER HLDGS COM STK USD0.1220 USD+2.00%1020.1114.589B GBP29.326.13 GBP−60.10%1.33%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0KCSOPKO HEALTH INC COM USD0.011.5394 USD+1.91%11.844K0.57894.132M GBP−0.23 GBP+39.20%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0KSXQUEST DIAGNOSTICS INC COM STK USD0.01136.75 USD+0.24%950.2112.223B GBP20.525.47 GBP−34.31%2.03%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0LDRTELADOC HEALTH INC COM USD0.00118.805 USD+3.39%45.916K3.132.379B GBP−20.22 GBP+59.78%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0LJLUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC. CLASS'B'COM USD0.01138 USD+1.00%10.006.768B GBP14.467.81 GBP−1.96%0.58%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0OR2LNA SANTE SA EUR218.94 EUR−2.27%1.846K2.92174.154M GBP8.102.01 GBP+36.12%2.58%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0PMJSIEMENS HEALTHINEERS AG NPV53.16 EUR+0.75%282.989K3.3751.256B GBP39.451.17 GBP−25.70%1.79%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0R8HPIHLAJALINNA OYJ NPV7.05 EUR−1.67%1630.51139.708M GBP15.440.40 GBP−28.89%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0REZADDLIFE AB SER'B'NPV97.30 SEK+0.99%14.247K0.66883.367M GBP40.510.18 GBP−50.86%1.25%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0RPSMEDICOVER AB SER'B'NPV142.0 SEK−0.84%31.078K6.231.627B GBP238.440.04 GBP−77.06%0.94%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CIZCIZZLE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD GBP0.00012.38 GBX0.00%973.569K0.568.641M GBP−0.00 GBP+92.75%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CVSGCVS GROUP PLC ORD GBP0.0021498 GBX+0.54%178.183K1.381.066B GBP25.620.58 GBP+115.63%0.50%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EVGEVGEN PHARMA PLC ORD GBP0.00251.700 GBX0.00%5170.004.673M GBP−0.01 GBP−22.00%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
FABFUSION ANTIBODIES PLC ORD GBP0.045.90 GBX−12.96%840.854K0.204.013M GBP−0.10 GBP+12.38%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
IDHCINTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC ORD USD0.250.315 USD−4.55%1.356M14.82156.857M GBP15.290.02 GBP−83.29%35.05%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KNBKANABO GROUP PLC ORD GBP0.0251.276 GBX0.00%195.27K0.638.063M GBP−0.01 GBP−12.50%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
KOOKOOTH PLC ORD GBP0.05294 GBX0.00%4.19K0.45106.539M GBP−0.03 GBP0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LLAILUNGLIFE AI INC ORD USD0.0001 (DI)87.5 GBX−1.69%5.2K1.1122.683M GBP−0.19 GBP+8.31%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
NIOXNIOX GROUP PLC ORD GBP0.000864.4 GBX+1.58%103.19K0.07266.375M GBP27.760.02 GBP0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SPISPIRE HEALTHCARE GROUP PLC ORD GBP0.01225.0 GBX+1.12%258.653K1.10898.648M GBP42.940.05 GBP0.22%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
TLYTOTALLY ORD GBP0.14.50 GBX−14.29%4.698M1.3910.319M GBP−0.01 GBP−180.65%11.90%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VRCIVERICI DX PLC ORD GBP0.0018.25 GBX−2.94%946.76K1.7114.477M GBP−0.05 GBP−38.38%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง