บริษัทในสหราชอาณาจักร companies operating in one industry: Semiconductors

The list below has บริษัทในสหราชอาณาจักร that operate under the same industry, Semiconductors. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A4QQUICKLOGIC CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)15.3 USD−5.06%2310.19172.678M GBP−0.02 GBP+91.69%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0A6FLATTICE SEMICONDUCTOR COM STK USD0.0176.43 USD+3.82%2070.337.985B GBP41.191.46 GBP+45.42%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0A8ZMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS COM USD0.00186.5 USD+2.79%120.534.915B GBP83.240.82 GBP−77.58%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0ABTKALRAY SA EUR119.68 EUR+0.09%10.04143.34M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0ACJMARVELL TECHNOLOGY INC COM USD0.00270.23 USD+3.19%10.045K0.3746.256B GBP−0.53 GBP−285.40%0.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0EDENXP SEMICONDUCTORS N V EUR0.20247.8 USD+1.31%3760.3549.569B GBP23.128.42 GBP+1.50%1.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0FT3RIBER EUR0.162.53 EUR0.00%430.0444.661M GBP2.02%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0G0XFIRST SENSOR AG NPV56.4 EUR0.00%30.12498.752M GBP142.590.34 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0HFNANALOG DEVICES INC COM STK USD0.16 2/3190.45 USD+1.14%3330.4373.764B GBP34.094.40 GBP−15.64%1.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HGVAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COM USD0.00116.3 USD+10.67%11.749K1.00428.302M GBP−1.41 GBP+24.78%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HYICIRRUS LOGIC INC COM STK USD0.00190.0 USD−0.07%780.403.838B GBP28.652.47 GBP−44.73%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0I4QWOLFSPEED INC COM USD0.0012525.75 USD−1.23%3.996K1.342.546B GBP−4.73 GBP−394.32%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0IH3ENERGOUS CORP COM USD0.00001 (POST REV SPLIT)2.22 USD+5.53%720.0210.349M GBP−4.05 GBP+36.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0IJ3EVERSPIN TECHNOLOGIES INC COM USD0.00018.05 USD−11.65%3.936K10.36152.226M GBP22.420.29 GBP−20.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0J5HHIMAX TECHNOLOGIES INC SPONS ADR EA REPR 2 ORD SHS NPV
DR
5.50 USD+1.87%2.041K0.82740.611M GBP18.920.23 GBP−78.47%8.77%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0J86IPG PHOTONICS CORPORATION COM STK USD0.000186.58 USD+1.37%1061.273.128B GBP18.743.63 GBP+133.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J9JIMPINJ INC COM USD0.001105.30 USD+1.41%750.582.215B GBP−1.27 GBP−67.75%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0JRRKOPIN CORP COM USD0.012.646 USD+3.29%15K1.20220.321M GBP−0.15 GBP−2.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0K17MICROVISION INC COM USD0.012.2590 USD+4.15%38.921K4.51323.591M GBP−0.35 GBP−35.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0K19MICROCHIP TECHNOLOGY COM STK USD0.00183.88 USD+2.77%5650.0135.181B GBP19.603.36 GBP+15.63%1.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0K6MNETLIST INC COM STK USD0.0011.610 USD−0.48%1K0.13328.209M GBP−0.19 GBP−72.08%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0KC4ON SEMICONDUCTOR CORP COM STK USD0.0178.13 USD+1.63%2.01K0.6225.888B GBP15.983.84 GBP+15.12%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0KSJQORVO INC COM USD0.0001113.34 USD+0.52%200.088.57B GBP−1.70 GBP−150.74%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0L77SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.25104.30 USD+2.06%4850.6712.924B GBP18.494.43 GBP−22.96%2.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0L9YSTMICROELECTRONICS NY SHS-EACH REPR 1 ORD EUR1.0445.2 USD+0.93%9.092K1.4732.104B GBP10.153.50 GBP−2.75%0.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0MTPIDEX BIOMETRICS ASA NOK0.151.778 NOK+17.72%25.572K0.3832.842M GBP−0.09 GBP+33.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0NL1PVA TEPLA AG ORD NPV22.30 EUR−2.70%3.562K0.16426.693M GBP18.351.05 GBP+130.21%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0NYTMEMSCAP EUR0.259.18 EUR+3.43%1.944K1.5758.497M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0Q19CEVA INC COM USD0.00122.4 USD+1.33%1160.93413.248M GBP−0.40 GBP+49.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0QAUVERIMATRIX EUR0.400.590 EUR−3.29%140.0141.768M GBP−0.17 GBP−830.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0QQ7MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CHF0.050.0665 CHF−15.29%2.743M2.85247.909M GBP−0.02 GBP−21.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0QWKNEXT BIOMETRICS GROUP ASA NOK18.44 NOK0.00%1220.0265.35M GBP−0.05 GBP−38.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0QYEENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001125.64 USD+5.04%6.189K0.8012.809B GBP40.982.41 GBP+11.42%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0QYLRAMBUS INC COM STK USD0.00158.92 USD+3.93%2290.554.86B GBP19.602.36 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0R06FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001152.26 USD+1.91%4.49K0.6612.633B GBP19.696.07 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0R2HTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00165.72 USD+1.64%4.326K0.16117.445B GBP23.435.55 GBP−24.82%3.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0RF1WISEKEY INTERNATIONAL HLDG LTD CHF2.50 (POST CONS)4.500 CHF+1.15%5K2.5318.663M GBP−2.89 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0ROZX-FAB SIL FOUND NPV7.190 EUR−2.98%7.074K0.36822.383M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0SE5SENSIRION HOLDING AG CHF0.166.8 CHF+0.76%5740.57922.432M GBP34.741.69 GBP−54.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0XGHCANADIAN SOLAR INC COM STK NPV21.21 USD+0.14%6.451K1.351.067B GBP4.274.08 GBP+84.10%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0YU1AMBARELLA INC COM USD0.0004555.94 USD−2.88%5940.931.849B GBP−3.34 GBP−148.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0YXGBROADCOM INC COM USD0.0011299.8 USD+0.92%36.173K4.55478.199B GBP39.4627.12 GBP+25.65%1.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CMLCML MICROSYSTEMS ORD GBP0.05406 GBX0.00%1.198K0.1665.384M GBP14.640.28 GBP+259.69%2.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENETETHERNITY NETWORKS LTD ORD ILS0.001 (DI)0.876 GBX−2.78%6.785M0.363.39M GBP−0.08 GBP+38.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENSIENSILICA PLC ORD GBP0.00168.0 GBX−4.23%456.645K0.6055.462M GBP26.560.03 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NANONANOCO GROUP ORD GBP0.1019.34 GBX−0.31%307.289K0.9062.937M GBP5.830.03 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SNDSONDREL (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.0019.75 GBX+8.33%1.146M0.977.872M GBP−0.04 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VDTKVERDITEK PLC ORD GBP0.00040.1200 GBX−14.29%19.666M3.55776.509K GBP−0.01 GBP+35.06%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์