อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

52
หุ้น
48.769B
เงินทุนของตลาด
1.284M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.58%
เปลี่ยนแปลง
−2.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.95%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AEP ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 25P
550.00-0.90%-5.00ขาย13.758K219.982M-0.05สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AGM APPLIED GRAPHENE MATERIALS PLC ORD 2P
14.50-3.33%-0.50แนะนำให้ขาย139.723K7.414M-0.08เคมีพิเศษเฉพาะ
AGRO ROS AGRO PLC GDR (5 REPR 1 ORD) REG S
9.780.00%0.00ขาย01.018B7.601.0014989.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
AKRN PJSC ACRON GDR (10 GDRS REPR 1 ORD) (REG S)
7.650.00%0.00ซื้อ02.326B6.640.89เคมีทางการเกษตร
ANP ANPARIO PLC ORD 23P
360.002.86%10.00ซื้อ10.261K80.983M19.380.18115.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ASLR ASIMILAR GROUP PLC ORD 0.01P
48.000.00%0.00ซื้อ300.000K53.734M-0.01เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
AXS ACCSYS TECHNOLOGIES PLC ORD EUR0.05
97.00-2.81%-2.80ขาย63.922K161.765M-0.02เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
BCN BACANORA LITHIUM PLC ORDS 10P
29.750.85%0.25ขาย352.922K39.542M-0.0642.00เคมีทางการเกษตร
BYOT BYOTROL PLC ORDS 0.25P
3.23-2.42%-0.08ซื้อ2.351M14.572M47.290.0028.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
CAM CAMELLIA PLC ORD 10P
8600.001.78%150.00ขาย185233.389M8.949.4571606.00เคมีทางการเกษตร
CAR CARCLO PLC ORD 5P
10.07-0.54%-0.06ขาย483.793K7.433M-0.371563.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
CARR CARR'S GROUP PLC ORD 2.5P
137.000.37%0.50ขาย23.070K126.134M10.690.131241.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
COA COATS GROUP PLC ORD 5P
65.65-2.31%-1.55ขาย3.195M961.452M23.910.0317638.00สิ่งทอ
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 10.609756P
4782.000.42%20.00ขาย585.693K6.138B27.621.73เคมีพิเศษเฉพาะ
CRPR CROPPER (JAMES) PLC ORD 25P
1245.00-3.11%-40.00ขาย2.484K122.779M45.180.28589.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
CRU CORAL PRODUCTS PLC ORD 1P
6.25-3.47%-0.22ขาย236.111K5.349M-0.00171.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
DKL DEKEL AGRI-VISION PLC ORD EUR0.0003367 (DI)
2.65-7.02%-0.20ขาย208.560K12.081M-0.01สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
DVO DEVRO PLC ORD 10P
152.00-3.43%-5.40ขาย156.964K262.679M17.220.092125.00สิ่งทอ
EDEN EDEN RESEARCH PLC ORD 1P
8.25-2.94%-0.25ขาย107.000K17.611M-0.00เคมีทางการเกษตร
ELM ELEMENTIS PLC ORD 5P
113.50-1.65%-1.90ขาย1.134M668.961M17.200.071519.00เคมีพิเศษเฉพาะ
ESNT ESSENTRA PLC ORD 25P
365.40-3.18%-12.00ขาย311.867K989.181M25.060.159270.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
GNS GENUS PLC ORD 10P
3210.000.19%6.00ซื้อ81.254K2.072B278.370.122964.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
HAYD HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC ORD 2P
1.35-6.90%-0.10แนะนำให้ขาย470.880K4.933M-0.05เคมีพิเศษเฉพาะ
IHC INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 10P
69.50-5.44%-4.00ซื้อ26.190K28.210M21.300.04เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
ITX ITACONIX PLC ORD 1P
1.73-6.76%-0.12ซื้อ609.702K4.979M-0.02เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC ORD 110 49/53P
2606.00-0.50%-13.00ขาย667.356K5.069B13.102.0014795.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
KRPZ KROPZ PLC ORD 0.1P
10.500.00%0.00ซื้อ10.000K29.758M-0.10เคมีทางการเกษตร
LDSG LEEDS GROUP PLC ORD 12P
15.000.00%0.00แนะนำให้ขาย04.098M-0.12สิ่งทอ
LWB LOW & BONAR PLC ORD 5P
11.90-0.83%-0.10ขาย126.603K82.764M-0.182058.00สิ่งทอ
MHPC MHP SE GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
8.05-0.88%-0.07ขาย8.000K662.956M3.171.9828575.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
MNDI MONDI PLC ORD EUR 0.20
1620.000.56%9.00ขาย1.855M7.809B9.451.7126493.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
MPE M.P. EVANS GROUP PLC ORD 10P
686.00-0.44%-3.00ขาย5.637K375.125M-0.015300.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PAL EQUATORIAL PALM OIL PLC ORD 1P
0.39-15.22%-0.07ขาย1.708M1.639M-0.03สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
PHOR PJSC PHOSAGRO GDR (3 GDR REPR 1 ORD) (REGS)
11.971.61%0.19ขาย361.559K3.579B6.251.46เคมีทางการเกษตร
PTD PITTARDS PLC ORD 50P
69.500.00%0.00ขาย09.639M-0.14เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
PVCS PV CRYSTALOX SOLAR PLC ORD 3.0206P
68.500.00%0.00ซื้อ2.589K4.929M-0.3424.00เคมีพิเศษเฉพาะ
PVG PREMIER VETERINARY GROUP PLC ORD 10P
39.500.00%0.00ขาย5.992K6.062M-0.19สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
QFI QUADRISE FUELS INTERNATIONAL PLC ORD 1P
2.42-1.02%-0.03ขาย325.072K24.396M-0.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
RE. R.E.A. HOLDINGS PLC ORD 25P
137.50-6.78%-10.00แนะนำให้ขาย064.632M-0.789540.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
SCPA SCAPA GROUP PLC ORD 5P
186.00-1.59%-3.00แนะนำให้ขาย551.032K293.409M510.810.001619.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
SKG SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD EUR0.001
2742.003.55%94.00ขาย471.080K6.335B15.631.71บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SMDS SMITH (DS) PLC ORD 10P
346.602.12%7.20แนะนำให้ขาย6.103M4.654B14.800.2331355.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SXX SIRIUS MINERALS PLC ORD 0.25P
5.250.57%0.03ขาย57.179M364.741M3.140.02156.00เคมีทางการเกษตร
SYM SYMPHONY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
18.50124.24%10.25แนะนำให้ซื้อ26.077M14.027M-0.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
SYNT SYNTHOMER PLC ORD 10P
308.00-0.65%-2.00ขาย849.682K1.317B14.680.212963.00เคมีพิเศษเฉพาะ
TET TREATT PLC ORD 2P
504.00-4.18%-22.00ขาย76.100K312.566M35.880.15เคมีพิเศษเฉพาะ
VCT VICTREX PLC ORD 1P
2232.00-0.45%-10.00ขาย271.190K1.937B20.971.07987.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
VLS VELOCYS PLC ORD 1P
3.89-19.79%-0.96เป็นกลาง14.068M31.222M-0.0235.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
VRS VERSARIEN PLC ORD 1P
37.40-17.80%-8.10แนะนำให้ขาย4.089M70.039M-0.02เคมีพิเศษเฉพาะ
WYN WYNNSTAY GROUP PLC ORD 25P
285.000.00%0.00ซื้อ29.882K56.656M9.210.31สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ZAM ZAMBEEF PRODUCTS PLC ORD ZMW0.01
5.380.00%0.00ขาย10.000K16.156M22.400.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
ZTF ZOTEFOAMS PLC ORD 5P
350.00-4.11%-15.00แนะนำให้ขาย12.970K173.967M21.250.17447.00เคมีพิเศษเฉพาะ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ