ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นตูนิเซีย กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นตูนิเซีย ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
4.820.71 TND0.00%29.014K76.68M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
4.81159.00 TND−0.63%154369.231M TND10.2215.55 TND+92.68%3.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
4.723.60 TND0.00%13.193K55.598M TND1.94%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
NBLNEW BODY LINE
4.365.18 TND−0.19%5.389K21.604M TND17.220.30 TND−51.22%5.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
3.295.04 TND+1.20%33.857K249M TND7.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ECYCLEURO CYCLES
3.2712.48 TND−0.95%6.575K123.493M TND13.760.91 TND−59.48%7.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
3.062.59 TND−1.52%10.429K263M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
3.045.39 TND−0.19%24.845K65.506M TND10.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
2.854.60 TND−2.13%5.665K132.465M TND10.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
2.858.34 TND0.00%7.564K670.536M TND2.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
2.743.83 TND−4.01%1113.99M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
2.703.84 TND−4.48%40316.783M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
2.443.72 TND+1.36%14.928K17.017M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
1.5812.74 TND+1.11%33.891K3.119B TND11.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MAGMAGASIN GENERAL
1.387.45 TND0.00%164117.441M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CCCARTHAGE CEMENT
1.351.97 TND0.00%92.676K676.941M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
1.305.75 TND+1.23%4.447K207M TND5.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
1.288.35 TND0.00%21.958K701.533M TND3.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
1.1179.55 TND+3.30%199126.104M TND7.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
1.1110.35 TND0.00%3.925K616.012M TND7.161.45 TND+89.52%6.28%การค้าปลีก
ปานกลาง
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
1.093.44 TND0.00%2.943K532.151M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
1.034.94 TND−4.82%4.24K53.636M TND4.24%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
1.0312.60 TND0.00%22.567K494.606M TND14.140.89 TND+84.88%4.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
1.0013.28 TND+0.84%643142.236M TND6.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
0.9513.30 TND−1.12%1.791K241.737M TND9.29%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
0.9516.00 TND0.00%630138.836M TND8.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LNDORLAND'OR
0.815.81 TND−1.19%76981.052M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
0.807.29 TND+3.40%6.588K225.6M TND6.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
0.6334.80 TND+0.00%5.056K1.053B TND10.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
0.621.06 TND0.00%15215.542M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
0.5189.51 TND+0.24%1.058K3.188B TND6.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHBH BANK
0.5011.10 TND+1.37%6.74K521.22M TND8.22%การเงิน
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
0.4748.02 TND−1.90%2.586K2.056B TND8.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
0.455.19 TND0.00%3.642K28.865M TND7.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BTBANQUE DE TUNISIE
0.445.31 TND+0.19%7.719K1.431B TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
0.3925.92 TND−0.19%647845.583M TND3.08%การเงิน
ปานกลาง
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.350.57 TND0.00%2.8K21.064M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
ATLARAB TUNISIAN LEASE
0.343.79 TND−0.26%600133M TND7.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
0.2720.01 TND+1.57%1.27K131.559M TND7.98%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BHLBH LEASING
0.262.97 TND+4.21%1019.95M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
0.251.94 TND−38.22%5055.567M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
DHDÉLICE HOLDING
0.1910.99 TND−1.43%4.372K612.216M TND3.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.190.77 TND+2.67%81618M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
0.177.97 TND0.00%582510.079M TND10.04%การเงิน
ปานกลาง
CELLCELLCOM
0.121.50 TND0.00%1006.692M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
0.1168.42 TND+0.00%31143.682M TND10.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
0.1015.38 TND−0.65%26264.059M TND8.72%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
0.098.52 TND−0.23%50256.2M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
0.066.42 TND−0.77%154247.477M TND15.46%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
0.0119.20 TND+0.05%58.952.15 TND11.99%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
0.017.23 TND+0.14%191.3B TND3.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
0.015.89 TND0.00%2577.748M TND11.740.50 TND7.13%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.010.42 TND+2.44%5043.542M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.000.65 TND0.00%526.426M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย