หุ้นตูนิเซีย ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นตูนิเซีย ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
8.14%3.81 TND+8.86%1030.163.5 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
6.67%0.45 TND−6.25%4.928 K5.425.071 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
6.32%12.40 TND−2.97%319.633 K39.09501.672 M TND4.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
5.78%4.39 TND+3.29%26.379 K5.9619.706 M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.69%5.21 TND+5.89%9.574 K4.2250.845 M TND4.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
5.65%3.67 TND+5.46%36.458 K15.2253.745 M TND2.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
5.36%0.59 TND+5.36%43.368 K1.8022.767 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.60%3.91 TND−4.40%1.175 K7.7017.076 M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SMARTSMART TUNISIE
4.51%16.80 TND+2.13%8.191 K2.08142.741 M TND8.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
4.23%0.71 TND+4.41%3.845 K0.5373.44 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
3.46%2.69 TND+3.46%12.508 K0.34260 M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
3.19%9.20 TND+2.22%1.29 K0.071.62 B TND2.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
2.85%39.00 TND−0.38%15.621 K1.251.185 B TND9.15%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
2.76%3.29 TND−1.79%5.502 K0.32518.205 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
LNDORLAND'OR
2.63%6.95 TND−1.00%8560.1596.766 M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
2.50%0.40 TND−2.44%39.001 K13.3343.542 M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
OTHONE TECH HOLDING
2.49%8.19 TND−0.36%16.232 K1.88660.888 M TND2.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
2.46%9.08 TND−0.22%6.895 K0.24577.604 M TND8.79%การเงิน
ปานกลาง
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
2.38%7.30 TND+1.96%5.006 K1.77229.12 M TND6.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
2.30%48.70 TND+1.90%4.198 K0.312.007 B TND8.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
2.27%11.56 TND0.00%1.823 K0.42113.3 M TND8.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BHBH BANK
2.15%13.68 TND−0.73%2040.04655.928 M TND6.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
CELLCELLCOM
2.11%1.42 TND+2.16%2.642 K0.926.202 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
NBLNEW BODY LINE
2.09%4.89 TND0.00%1.142 K0.7820.356 M TND6.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BTBANQUE DE TUNISIE
2.04%5.40 TND−1.82%54.896 K2.421.485 B TND5.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
1.89%15.09 TND0.00%2470.1962.445 M TND8.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
1.66%92.40 TND+1.09%4.594 K1.573.263 B TND6.35%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
1.46%4.85 TND0.00%32.184 K9.60242.5 M TND7.22%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
1.45%8.40 TND+1.20%39.607 K1.67697.333 M TND3.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
1.43%14.10 TND−0.70%11.033 K1.173.514 B TND10.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.35%0.74 TND+1.37%10.598 K0.9317.52 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
1.33%4.56 TND+0.66%20.251 K5.01127.674 M TND10.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
1.23%16.30 TND+0.62%460.00174.96 M TND5.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
1.12%4.45 TND−1.11%1.348 K0.79114.056 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
1.09%5.51 TND+0.18%10.4 K1.2130.589 M TND7.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CCCARTHAGE CEMENT
1.08%1.86 TND−1.06%11.914 K0.25646.015 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
0.98%5.14 TND−0.19%7.051 K1.6862.474 M TND10.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
0.98%1.03 TND+0.98%2.805 K20.2414.955 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
0.84%10.79 TND0.00%6480.98652.533 M TND6.02%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DHDÉLICE HOLDING
0.81%11.20 TND+0.45%1.169 K0.54612.216 M TND3.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
0.81%23.50 TND−0.80%50 K172.77473.836 M TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
0.69%13.17 TND−0.15%2.524 K0.98237.064 M TND9.48%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
0.58%8.59 TND−0.58%6700.51259.2 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
0.57%1.74 TND+0.58%3000.07151.188 M TND0.00%การเงิน
ATLARAB TUNISIAN LEASE
0.51%3.92 TND0.00%6.901 K0.52137.2 M TND6.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
0.45%22.40 TND+0.45%5.35 K3.23148.923 M TND7.05%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
0.45%24.70 TND−0.40%2.842 K1.44807.488 M TND3.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
0.34%5.80 TND−0.34%1.385 K1.4176.824 M TND7.22%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
0.00%49.00 TND0.00%1282.921.446 B TND4.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
0.00%6.49 TND0.00%240.05129.509 M TND6.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
0.00%34.40 TND0.00%10.0037.84 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TJLATTIJARI LEASING
0.00%19.30 TND0.00%1990.4153.075 M TND7.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.00%0.11 TND0.00%1.2 K4.40483.883 K TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
0.00%6.90 TND0.00%3500.07263.925 M TND14.49%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ