ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นตูนิเซีย ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นตูนิเซีย ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
79.7249.35 TND+0.71%2.027K0.362.058B TND8.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
77.7612.35 TND0.00%4.71K0.193.057B TND11.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TJLATTIJARI LEASING
76.1318.50 TND0.00%2070.2150.875M TND6.462.87 TND+16.41%8.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
74.945.15 TND0.00%2.142K0.3228.642M TND7.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
71.405.90 TND+1.37%3620.0976.824M TND11.760.50 TND7.22%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ