เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

2
หุ้น
607.835M
เงินทุนของตลาด
3.221K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.02%
เปลี่ยนแปลง
+5.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.17%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
LSTRELECTROSTAR
0.47 TND2.17%0.01 TND
มีแรงขาย
200944.835M TND
OTHONE TECH HOLDING
7.50 TND0.00%0.00 TND
มีแรงซื้อ
3.245K24.338K603M TND