บริษัท ตูนิเซีย ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัท ตูนิเซีย ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
1.172 K22.90 TND+1.10%400.56458.035 M TND5.46%การเงิน
ปานกลาง
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
21449.99 TND−0.00%3522.58299.94 M TND13.233.78 TND+7.70%4.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
886.80 TND+2.26%2.5 K1.33132.702 M TND6.77%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHASSBH ASSURANCE
8647.25 TND+0.53%2650.07125.02 M TND9.544.95 TND+0.21%3.19%การเงิน
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
13.30 TND−1.26%12.201 K5.82242.097 M TND9.28%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
45.89 TND0.00%3020.731.354 B TND5.10%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BHLBH LEASING
3.40 TND0.00%2.55 K7.5923.8 M TND7.560.45 TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
6.20 TND−0.64%1.891 K0.6282.368 M TND10.700.58 TND+30.86%6.73%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.42 TND−0.45%1810.02125.137 M TND10.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.29 TND0.00%20.27 K0.36696.492 M TND19.540.42 TND+119.73%3.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.59 TND+3.51%7720.7325.107 M TND−0.78 TND−405.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
SMARTSMART TUNISIE
15.89 TND−0.06%1.942 K0.47137.968 M TND8.91%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%2300.50369.231 M TND13.6911.69 TND+28.08%4.02%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.06 TND0.00%24.468 K0.82473.345 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
6.25 TND+0.81%30.165 K5.4164.073 M TND3.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
13.42 TND+1.28%13.976 K0.843.553 B TND5.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
67.94 TND+1.55%5622.25142.674 M TND11.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.92 TND+0.34%860.0332.814 M TND6.78%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
5.74 TND+0.70%7.667 K0.57285 M TND6.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.90 TND0.00%1 K0.0529.64 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.05 TND+1.25%400.157.29 M TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
18.00 TND−2.70%100.6135.051 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
34.40 TND0.00%20.0137.84 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
15.19 TND+1.27%6030.64162 M TND7.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.24 TND+2.91%50.01104.424 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.80 TND0.00%6.287 K0.90206.505 M TND5.02%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CELLCELLCOM
1.89 TND0.00%2.05 K2.348.432 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.31 TND−3.13%390.08711.467 K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.89 TND−0.11%240.644 K32.03564.91 M TND8.99%การเงิน
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.63 TND0.00%1.094 K0.22253.598 M TND15.08%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
85.00 TND+3.66%10.02134.275 M TND6.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
NBLNEW BODY LINE
4.80 TND−1.84%3.121 K0.7519.981 M TND15.090.32 TND−38.94%6.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
8.85 TND+1.03%150.297 K0.15704.304 M TND18.560.48 TND+24.69%2.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.25 TND0.00%1.249 K1.8863.108 M TND8.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
3.61 TND+1.98%2001.0715.072 M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
CCCARTHAGE CEMENT
1.84 TND+0.55%115.196 K1.76628.834 M TND11.460.16 TND+75.14%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
11.55 TND−0.43%4.167 K1.08113.692 M TND22.830.51 TND−81.37%8.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.50 TND0.00%126.304 K3.6020.328 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.51 TND0.00%150.013.51 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TJLATTIJARI LEASING
18.30 TND0.00%100.0150.325 M TND5.703.21 TND+24.97%8.20%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
54.40 TND+0.76%1.834 K0.152.268 B TND8.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.39 TND0.00%8750.0841.418 M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
ABAMEN BANK
42.00 TND+1.20%6.326 K0.791.256 B TND7.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.70 TND0.00%1.95 K0.1916.8 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.38 TND0.00%25.948 K2.1614.042 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
23.60 TND−0.42%1.937 K1.45771.672 M TND3.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.65 TND+1.56%160.0069.12 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
3.20 TND−2.44%2.01 K0.09328 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.40 TND+0.40%51.122 K5.89484.793 M TND12.750.97 TND+90.54%4.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.79 TND+0.84%980.07647.344 M TND8.031.34 TND+26.64%6.07%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
6.45 TND0.00%48.208 K3.79206.4 M TND7.27%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.70 TND0.00%720.07261 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
DHDÉLICE HOLDING
12.75 TND+3.66%366.526 K6.63675.359 M TND3.25%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
5.25 TND+0.96%11.372 K1.8524.111 M TND6.280.84 TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
103.29 TND+0.28%5.363 K0.643.677 B TND5.83%การเงิน
ปานกลาง
BTBANQUE DE TUNISIE
5.10 TND−1.92%35.378 K1.351.404 B TND5.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MAGMAGASIN GENERAL
5.14 TND+2.80%5030.7978.819 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
0.95 TND−5.00%3251.0014.662 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
8.95 TND+1.13%11.372 K1.081.593 B TND12.430.72 TND+39.00%2.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.99 TND0.00%2010.48140.174 M TND9.53%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SOKNAESSOUKNA
1.47 TND+0.68%1.08 K0.627.424 M TND6.80%การเงิน
มีแรงขาย
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.40 TND+2.56%7.059 K3.964.226 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
LNDORLAND'OR
8.45 TND0.00%13.423 K1.37116.477 M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TLNETTELNET HOLDING
4.99 TND−0.20%6.494 K1.4260.654 M TND11.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.90 TND0.00%1.502 K0.49136.5 M TND6.92%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.63 TND−2.40%3.4 K0.64145.944 M TND16.600.10 TND+208.81%0.00%การเงิน
BLBEST LEASE
2.20 TND0.00%2500.0465.811 M TND5.310.41 TND+23.39%5.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
LSTRELECTROSTAR
0.37 TND0.00%500.063.806 M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
BHBH BANK
13.90 TND0.00%2060.06661.64 M TND7.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
6.00 TND+0.17%1.255 K0.0165.73 M TND6.67%การเงิน
ปานกลาง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.68 TND−0.54%1.64 K1.1857.143 M TND1.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ