หุ้นตูนิเซีย ที่มีผลการดำเนินงานรายปีดีที่สุด

ลองดูหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดในขณะนี้ หุ้นตูนิเซีย ด้านล่างถูกกรองตามผลการดำเนินการรายปี คุณจะดูได้ว่ารายได้ในช่วง 12 เดือนเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ %
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
+44.79%15.00 TND0.00%2.561 K1.73162 M TND5.67%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
+37.06%40.99 TND+0.22%7.15 K0.291.238 B TND8.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
+36.60%5.86 TND+2.81%3.974 K0.3531.701 M TND7.02%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LNDORLAND'OR
+34.60%8.48 TND+0.24%10.416 K0.74116.615 M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BHLBH LEASING
+26.91%3.49 TND+2.65%5510.0823.8 M TND7.760.45 TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
+26.61%54.00 TND−0.35%10.122 K1.742.276 B TND8.30%การเงิน
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
+26.10%6.28 TND−0.32%7.888 K0.9683.16 M TND6.67%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
+25.08%3.69 TND+0.27%3.929 K0.1556.834 M TND1.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
+23.82%6.81 TND−5.94%8.569 K2.31276.93 M TND13.81%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
+23.64%5.44 TND+3.23%18.369 K1.1624.436 M TND6.500.84 TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
+19.80%4.90 TND−1.61%11.985 K11.8951.465 M TND4.42%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
+17.02%5.50 TND−3.51%1.168 M639.5162.444 M TND5.26%การเงิน
ปานกลาง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
+16.34%9.04 TND+0.44%3.878 K0.401.62 B TND12.550.72 TND+39.00%2.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
+15.00%18.40 TND+1.04%860.1550.077 M TND5.743.21 TND+24.97%8.24%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
+13.00%5.65 TND0.00%15.486 K1.33282.5 M TND6.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
CCCARTHAGE CEMENT
+12.72%1.95 TND−0.51%177.678 K1.27673.505 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
+12.64%9.00 TND−0.44%4.478 K0.51573.796 M TND8.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
+12.07%0.65 TND−1.52%10 K0.7171.28 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
+8.16%15.25 TND+0.33%4520.2162.901 M TND8.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
+7.14%6.75 TND−1.46%6000.59136.693 M TND5.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
+6.32%20.20 TND−0.44%120.02135.499 M TND9.86%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
+6.14%12.80 TND−1.08%15.664 K1.03507.953 M TND4.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
+4.81%96.95 TND−0.05%4.304 K0.903.463 B TND5.98%การเงิน
มีแรงซื้อ
NBLNEW BODY LINE
+2.11%4.85 TND+1.68%50.0019.856 M TND6.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
+1.67%4.27 TND0.00%8004.327.686 M TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
+1.56%3.25 TND−2.69%34.455 K0.40334 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
BTBANQUE DE TUNISIE
+0.19%5.16 TND+0.19%22.794 K0.931.391 B TND5.44%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BHBH BANK
−0.75%13.30 TND+0.76%1.5 K0.53628.32 M TND6.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
−1.01%3.92 TND0.00%1940.07137.2 M TND6.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
−1.35%8.05 TND+2.55%122.202 K6.50631.14 M TND16.880.48 TND+24.69%2.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DHDÉLICE HOLDING
−1.52%11.70 TND−1.18%14.567 K0.13650.102 M TND3.38%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
−1.71%34.40 TND0.00%40.0237.84 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
−2.44%0.40 TND0.00%18.567 K1.9242.48 M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
CITYCITY CARS
−4.68%13.25 TND−1.12%5.691 K2.28240.838 M TND9.33%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CELLCELLCOM
−6.09%2.16 TND+4.35%380.029.235 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
−6.98%6.80 TND−4.23%29.791 K5.35227.2 M TND6.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
−7.31%24.10 TND0.00%3980.33784.696 M TND3.32%การเงิน
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
−7.82%10.37 TND−0.10%2460.25637.413 M TND7.721.34 TND+26.64%6.26%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
−8.43%152.00 TND+1.33%650.17346.154 M TND13.0111.69 TND+28.08%4.15%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
−8.64%80.03 TND−1.20%1203.73132.638 M TND6.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
−9.70%13.50 TND−6.64%35.39 K1.523.579 B TND10.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
−10.70%50.01 TND+1.03%1.173 K16.571.46 B TND4.73%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
−11.54%5.90 TND0.00%17.114 K3.63222.75 M TND4.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
−12.54%8.35 TND0.00%21.464 K0.44701.533 M TND3.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
−16.24%0.98 TND+1.03%2310.5114.222 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SMARTSMART TUNISIE
−16.61%16.40 TND−0.30%2.191 K1.64142.741 M TND8.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
−18.16%3.20 TND+1.27%13.193 K0.41488.814 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
−21.63%4.42 TND−4.54%9500.56117.351 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
−22.65%3.79 TND0.00%1.195 K0.203.79 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TLNETTELNET HOLDING
−28.28%5.20 TND−3.35%7.565 K8.1365.264 M TND10.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
−32.67%0.68 TND0.00%4000.2729.952 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
−33.64%0.73 TND0.00%8.313 K1.1317.52 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
−34.94%0.54 TND−5.26%60.742 K1.1223.174 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
−37.14%19.45 TND+0.26%100.5737.777 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
−37.77%4.40 TND0.00%1.532 K0.21124.01 M TND10.68%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
−40.78%11.43 TND+1.60%8.816 K1.55110.261 M TND22.590.51 TND−81.37%8.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MAGMAGASIN GENERAL
−45.60%5.44 TND+3.82%1.4 K4.4982.603 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
−46.45%1.66 TND+34.96%1170.5542.452 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย