ตลาดหุ้นตูนิเซีย

หุ้นตูนิเซียรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นตูนิเซียเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
ประสิทธิภาพ 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
92.50%0.77TND−7.23%−0.06TND
มีแรงขาย
15121.845MTNDบริการการกระจายสินค้า
ATLARAB TUNISIAN LEASE
64.85%3.33TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
4.09K13.62K116.55MTNDการเงิน
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
61.62%24.00TND−0.83%−0.20TND
มีแรงขาย
6.372K152.928K787.952MTNDการเงิน
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
53.14%9.55TND−1.04%−0.10TND
มีแรงซื้อ
5.498K52.506K378.806MTND15.680.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
51.54%94.94TND−2.96%−2.90TND
มีแรงขาย
5.584K530.145K3.493BTNDการเงิน
BHBH BANK
48.15%14.00TND0.57%0.08TND
มีแรงขาย
1.487K20.818K662.592MTNDการเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
37.78%1.86TND0.54%0.01TND
มีแรงขาย
46.901K87.236K635.706MTND20.720.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HLHANNIBAL LEASE
34.74%4.15TND−3.49%−0.15TND
มีแรงขาย
22392547.107MTNDการเงิน
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
27.78%3.68TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
7.184K26.437K569.278MTNDการเงิน
BHLBH LEASING
27.71%2.12TND2.42%0.05TND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.523K5.349K14.49MTNDการเงิน
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
25.74%40.10TND−0.99%−0.40TND
มีแรงซื้อ
1.429K57.303K1.65BTNDการเงิน
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
23.59%4.82TND1.90%0.09TND
มีแรงซื้อรุนแรง
2111.017K8.514MTNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ABAMEN BANK
19.04%28.20TND0.89%0.25TND
มีแรงซื้อรุนแรง
5.736K161.755K740.144MTNDการเงิน
BTBANQUE DE TUNISIE
17.95%5.18TND−0.38%−0.02TND
มีแรงขาย
28.022K145.154K1.404BTNDการเงิน
CREALCEREALIS
16.77%13.30TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5167865.022MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
14.29%20.00TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
6.001K120.02K95.408MTNDระบบขนส่ง
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
13.44%8.78TND−1.24%−0.11TND
ปานกลาง
3.438K30.186K568.959MTNDการเงิน
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
10.26%6.45TND−0.46%−0.03TND
มีแรงขาย
1.216K7.843K182.633MTNDการผลิตของผู้ผลิต
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
9.43%1.45TND4.32%0.06TND
มีแรงซื้อ
1.1K1.595K20.38MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMSLES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL
5.88%0.90TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
46415.919MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
5.19%95.20TND−2.16%−2.10TND
ปานกลาง
61958.929K204.33MTND7.8012.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
3.06%6.39TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อรุนแรง
3.7K23.643K251.91MTND0.966.65TNDการเงิน
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
3.04%4.74TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
1.228K5.821K62.568MTND10.140.47TNDบริการการกระจายสินค้า
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
2.63%3.12TND2.63%0.08TND
มีแรงซื้อ
9.958K31.069K14.096MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
−0.68%2.92TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
10631016.24MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ATBARAB TUNISIAN BANK
−0.77%2.58TND−3.73%−0.10TND
มีแรงขาย
195503343.04MTNDการเงิน
BLBEST LEASE
−0.88%2.26TND2.73%0.06TND
มีแรงขาย
5.4K12.204K65.811MTNDการเงิน
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
−1.01%6.86TND5.70%0.37TND
มีแรงซื้อรุนแรง
20137129.509MTND7.550.86TND95การเงิน
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
−1.11%7.13TND−0.14%−0.01TND
มีแรงซื้อ
3.68K26.238K228.48MTND44.990.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
−1.23%12.83TND−0.08%−0.01TND
มีแรงซื้อ
3514.503K53.134MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
−3.23%4.19TND0.48%0.02TND
มีแรงซื้อ
178746208.5MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
−3.96%8.49TND−0.70%−0.06TND
มีแรงขาย
9.086K77.14K698.383MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
−4.23%11.78TND0.26%0.03TND
ปานกลาง
112628.62MTND9.891.19TNDการค้าปลีก
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
−5.81%0.81TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
11.629K9.419K32.931MTNDการผลิตของผู้ผลิต
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
−10.46%5.82TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
261515.82MTNDการเงิน
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
−11.17%1.75TND−2.78%−0.05TND
มีแรงขายรุนแรง
4.803K8.405K157.305MTND84.510.02TNDการเงิน
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
−12.16%0.65TND−2.99%−0.02TND
ปานกลาง
25.224K16.396K72.36MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
−13.95%0.37TND2.78%0.01TND
มีแรงขาย
19.62K7.259K13.303MTNDบริการการกระจายสินค้า
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
−15.07%87.90TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
5440143.937MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ECYCLEURO CYCLES
−15.65%24.14TND−0.45%−0.11TND
มีแรงขายรุนแรง
6.886K166.228K237.674MTND10.672.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TLNETTELNET HOLDING
−16.00%7.14TND−0.83%−0.06TND
มีแรงขาย
2.719K19.414K87.342MTND0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
SMARTSMART TUNISIE
−16.67%21.50TND−0.46%−0.10TND
มีแรงขาย
2024.343K156.19MTNDบริการการกระจายสินค้า
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
−16.67%4.15TND−5.68%−0.25TND
มีแรงขายรุนแรง
1.96K8.134K45.471MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CITYCITY CARS
−16.92%10.80TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
2532.732K194.109MTNDการค้าปลีก
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
−17.68%3.40TND−1.45%−0.05TND
มีแรงขายรุนแรง
3.506K11.92K53.282MTNDการผลิตของผู้ผลิต
OTHONE TECH HOLDING
−20.76%6.91TND0.29%0.02TND
ปานกลาง
3.8K26.258K553.956MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
−21.05%0.15TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
1.105K166659.841KTNDบริการเชิงพาณิชย์
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
−21.82%0.43TND−2.27%−0.01TND
มีแรงขาย
3.5K1.505K46.728MTNDระบบขนส่ง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
−24.25%13.90TND0.72%0.10TND
มีแรงซื้อ
47.382K658.61K3.416BTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DHDÉLICE HOLDING
−25.74%11.80TND−1.26%−0.15TND
มีแรงขาย
87510.325K656.142MTNDบริการการกระจายสินค้า
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
−27.08%1.75TND−5.41%−0.10TND
มีแรงขายรุนแรง
325628.86MTNDการเงิน
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
−28.17%5.10TND0.39%0.02TND
มีแรงซื้อ
2011.025K194.31MTNDการค้าปลีก
PGHPOULINA GROUP HOLDING
−29.61%7.75TND−0.39%−0.03TND
มีแรงขาย
1.202K9.316K1.4BTND19.190.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SITEXSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TEXTILES
−29.89%4.27TND0.00%0.00TND
มีแรงขายรุนแรง
2149149.848MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
−30.63%1.11TND−0.89%−0.01TND
มีแรงซื้อ
24.619K27.327K26.88MTNDการผลิตของผู้ผลิต
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
−32.80%1.27TND0.79%0.01TND
มีแรงขาย
2.825K3.588K55.5MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน