การค้าปลีก (ภาค)

7
หุ้น
1.303B
เงินทุนของตลาด
399
ปริมาณการซื้อขาย
+1.03%
เปลี่ยนแปลง
+2.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.86%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.27 TND5.40%0.27 TND
มีแรงซื้อ
3.946K20.795K TND191.25M TND
CELLCELLCOM
3.21 TND22.99%0.60 TND
มีแรงขาย
38122 TND14.322M TND
CITYCITY CARS
11.50 TND1.41%0.16 TND
มีแรงซื้อรุนแรง
12.31K141.565K TND203.814M TND
MAGMAGASIN GENERAL
13.50 TND7.66%0.96 TND
มีแรงซื้อ
114 TND154.818M TND
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.80 TND−1.19%−0.07 TND
มีแรงซื้อ
5213.022K TND115.822M TND
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.50 TND0.00%0.00 TND
มีแรงขาย
1902.185K TND609.419M TND
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
24.20 TND0.00%0.00 TND
มีแรงขาย
1.736K42.011K TND7.603.18 TND