การผลิตของผู้ผลิต

บริษัท ตูนิเซีย engaged in one sector: การผลิตของผู้ผลิต

บรรดา บริษัท ตูนิเซีย ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน การผลิตของผู้ผลิต พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น SOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
128.519 M TND4.56 TND−2.77%1.924 K0.5510.31%
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
53.745 M TND3.48 TND−0.29%5.988 K1.982.01%
มีแรงซื้อ
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
44.177 M TND1.28 TND−28.89%1060.540.00%
มีแรงขาย
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
29.477 M TND5.30 TND−1.49%5.381 K0.967.55%
มีแรงซื้อรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
22.361 M TND0.55 TND0.00%52.975 K2.600.00%
มีแรงขาย
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
17.76 M TND0.74 TND0.00%26.7 K2.250.00%
มีแรงขาย