ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัท ตูนิเซีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัท ตูนิเซีย ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
312.402M TND89.51 TND+0.24%1.058K0.513.188B TND6.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
257.027M TND12.74 TND+1.11%33.891K1.583.119B TND11.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
196.293M TND48.02 TND−1.90%2.586K0.472.056B TND8.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
169.91M TND7.97 TND0.00%5820.17510.079M TND10.04%การเงิน
ปานกลาง
BTBANQUE DE TUNISIE
168.562M TND5.31 TND+0.19%7.719K0.441.431B TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
152.578M TND34.80 TND+0.00%5.056K0.631.053B TND10.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
132.539M TND25.92 TND−0.19%6470.39845.583M TND3.08%การเงิน
ปานกลาง
BHBH BANK
125.148M TND11.10 TND+1.37%6.74K0.50521.22M TND8.22%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
107.316M TND3.44 TND0.00%2.943K1.09532.151M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
DHDÉLICE HOLDING
78.544M TND10.99 TND−1.43%4.372K0.19612.216M TND3.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
59.725M TND23.90 TND0.00%220.03478.037M TND5.23%การเงิน
ปานกลาง
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
42.355M TND10.35 TND0.00%3.925K1.11616.012M TND7.161.45 TND+89.52%6.28%การค้าปลีก
ปานกลาง
CCCARTHAGE CEMENT
35.65M TND1.97 TND0.00%92.676K1.35676.941M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
31.905M TND159.00 TND−0.63%1544.81369.231M TND10.2215.55 TND+92.68%3.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
30.882M TND12.60 TND0.00%22.567K1.03494.606M TND14.140.89 TND+84.88%4.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
CITYCITY CARS
30.326M TND13.30 TND−1.12%1.791K0.95241.737M TND9.29%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ATBARAB TUNISIAN BANK
29.6M TND2.59 TND−1.52%10.429K3.06263M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
29.587M TND5.75 TND+1.23%4.447K1.30207M TND5.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
29.587M TND46.00 TND−2.13%60.061.357B TND5.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
29.182M TND6.42 TND−0.77%1540.06247.477M TND15.46%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
28.965M TND5.04 TND+1.20%33.857K3.29249M TND7.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
20.706M TND13.28 TND+0.84%6431.00142.236M TND6.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
19.858M TND6.61 TND−4.20%6.402K12.14131.904M TND7.610.87 TND+17.53%6.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
19.115M TND79.55 TND+3.30%1991.11126.104M TND7.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
18.087M TND16.00 TND0.00%6300.95138.836M TND8.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
17.23M TND20.01 TND+1.57%1.27K0.27131.559M TND7.98%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
17.104M TND48.00 TND0.00%100.09288M TND15.603.08 TND−31.81%4.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
16.931M TND3.79 TND−0.26%6000.34133M TND7.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
16.629M TND12.48 TND−0.95%6.575K3.27123.493M TND13.760.91 TND−59.48%7.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BHASSBH ASSURANCE
13.306M TND48.75 TND0.00%260.01129.675M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
BLBEST LEASE
12.171M TND2.24 TND−3.86%9920.0967.008M TND6.200.36 TND−11.68%5.80%การเงิน
ปานกลาง
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
11.923M TND3.84 TND−4.48%4032.7016.783M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
TLNETTELNET HOLDING
8.052M TND5.39 TND−0.19%24.845K3.0465.506M TND10.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
7.978M TND5.35 TND+0.94%100.0058.609M TND5.61%การเงิน
ปานกลาง
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.83M TND7.29 TND+3.40%6.588K0.80225.6M TND6.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
7.486M TND18.40 TND−0.54%2.919K3.0350.6M TND6.422.87 TND+16.41%8.15%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
6.37M TND19.20 TND+0.05%50.018.952.15 TND11.99%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
6.222M TND5.89 TND0.00%250.0177.748M TND11.740.50 TND7.13%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
6.032M TND8.52 TND−0.23%500.09256.2M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.715M TND4.94 TND−4.82%4.24K1.0353.636M TND4.24%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
5.57M TND1.72 TND+1.78%10.00150.314M TND0.00%การเงิน
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.166M TND1.71 TND+0.59%500.0526.676M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
NBLNEW BODY LINE
1.135M TND5.18 TND−0.19%5.389K4.3621.604M TND17.220.30 TND−51.22%5.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
−19.077K TND1.06 TND0.00%1520.6215.542M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
−251.666K TND3.60 TND0.00%13.193K4.7255.598M TND1.94%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
−8.569M TND0.77 TND+2.67%8160.1918M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
LNDORLAND'OR
−9.933M TND5.81 TND−1.19%7690.8181.052M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
−11.866M TND0.65 TND0.00%50.0026.426M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
−24.72M TND23.70 TND−0.04%20.0146.15M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
−30.303M TND3.83 TND−4.01%1112.743.99M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND0.00%29.014K4.8276.68M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.10 TND+3.03%10.00129.263M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
8.34 TND0.00%7.564K2.85670.536M TND2.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
1.94 TND−38.22%500.2555.567M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.26 TND−7.14%690.52578.067K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
SOKNAESSOUKNA
1.59 TND0.00%1200.488.03M TND6.29%การเงิน
มีแรงขาย
BHLBH LEASING
2.97 TND+4.21%100.2619.95M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.60 TND−6.25%39.541K16.8126.428M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.13 TND0.00%50.01571.862K TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.38 TND−0.65%2620.1064.059M TND8.72%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.23 TND+0.14%190.011.3B TND3.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.60 TND−2.13%5.665K2.85132.465M TND10.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.42 TND+0.00%310.11143.682M TND10.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CELLCELLCOM
1.50 TND0.00%1000.126.692M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.57 TND0.00%2.8K0.3521.064M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.35 TND0.00%21.958K1.28701.533M TND3.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
0.55 TND+12.24%2.213K0.225.658M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MAGMAGASIN GENERAL
7.45 TND0.00%1641.38117.441M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SMDSANIMED
1.23 TND−3.91%20.0015.252M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%500.0143.542M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.72 TND+1.36%14.928K2.4417.017M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.49 TND+4.26%2.239K0.195.176M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.19 TND0.00%3.642K0.4528.865M TND7.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง