บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

4
หุ้น
139.859M
เงินทุนของตลาด
18.290K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.61%
เปลี่ยนแปลง
+2.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.90%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SERVISERVICOM
0.27 TND0.00%0.00 TND
มีแรงขาย
1.1K2973.206M TND
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.24 TND0.00%0.00 TND
มีแรงซื้อ
4.035K13.073K15.023M TND
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.95 TND0.39%0.05 TND
มีแรงซื้อรุนแรง
5.127K66.395K53.59M TND
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.63 TND−1.56%−0.01 TND
มีแรงขาย
32.615K20.547K68.04M TND