สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

4
หุ้น
4.178B
เงินทุนของตลาด
20.845K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.46%
เปลี่ยนแปลง
+0.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
LNDORLAND'OR
6.60 TND1.54%0.10 TND
มีแรงซื้อ
1.006K6.64K TND90.976M TND
NBLNEW BODY LINE
4.87 TND3.84%0.18 TND
มีแรงซื้อ
8714.242K TND20.272M TND
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
9.64 TND0.42%0.04 TND
มีแรงซื้อ
90.149K869.036K TND787.416M TND
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
13.25 TND−0.75%−0.10 TND
มีแรงขายรุนแรง
4.878K64.634K TND3.279B TND