ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัท ตูนิเซีย ที่มีรายได้สูงสุด

ใช้รายละเอียดจากรายการด้านล่าง: บริษัท ตูนิเซีย แสดงรายได้สูงสุดและถูกจัดเรียงตามเมตริกนี้ อาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและกำลังมองหาบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่ารายอื่น
สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PGHPOULINA GROUP HOLDING
4.065B TND7.12 TND−1.93%2610.071.282B TND3.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
2.164B TND89.50 TND+1.13%1.758K0.673.195B TND6.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
2.039B TND8.00 TND0.00%1770.02511.999M TND10.00%การเงิน
ปานกลาง
BHBH BANK
1.409B TND10.50 TND−2.14%31.516K3.08499.8M TND8.57%การเงิน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
1.33B TND11.90 TND0.00%50.891K2.782.945B TND12.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
1.315B TND3.47 TND−0.86%2.435K0.84536.792M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
DHDÉLICE HOLDING
1.128B TND10.64 TND−0.09%73.717K4.02584.213M TND3.76%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.12B TND49.00 TND+2.75%6.748K1.712.058B TND8.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
1.104B TND8.40 TND0.00%1.011K0.12675.36M TND2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ABAMEN BANK
979.297M TND32.96 TND+0.18%4.075K2.96997.501M TND10.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
909.426M TND8.05 TND0.00%17.027K1.18676.329M TND3.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
764.35M TND25.80 TND0.00%2.509K1.32840.048M TND3.10%การเงิน
ปานกลาง
ATBARAB TUNISIAN BANK
739.976M TND2.69 TND+1.51%8.001K4.23269M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BTBANQUE DE TUNISIE
704.246M TND5.29 TND−0.19%13.593K0.551.428B TND5.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
568.719M TND10.40 TND−0.86%1.827K1.16619.435M TND7.201.45 TND+89.52%6.25%การค้าปลีก
ปานกลาง
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
507.805M TND160.00 TND+3.23%50.14369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
415.902M TND23.50 TND−1.67%3820.13470.036M TND5.32%การเงิน
ปานกลาง
CCCARTHAGE CEMENT
366.98M TND1.93 TND−1.03%47.499K1.13663.196M TND14.950.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
361.595M TND15.70 TND0.00%4410.67136.233M TND9.02%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
CITYCITY CARS
343.102M TND13.30 TND0.00%1.794K0.67239.041M TND9.40%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
298.306M TND47.50 TND−3.04%410.311.401B TND4.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
298.306M TND5.58 TND+0.54%5.73K2.74213.75M TND5.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
284.774M TND4.92 TND+0.61%12.226K1.18246M TND7.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
276.506M TND12.73 TND+0.24%1.604K9.23137.484M TND6.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
253.835M TND23.71 TND+4.08%6084.7646.169M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
232.355M TND48.00 TND0.00%100.09288M TND15.603.08 TND−31.81%4.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
204.522M TND1.68 TND0.00%2370.09146.818M TND0.00%การเงิน
LNDORLAND'OR
190.126M TND5.90 TND+0.34%2380.4281.327M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
175.329M TND6.38 TND0.00%2.826K2.43244.035M TND15.67%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
165.92M TND6.92 TND0.00%4000.73138.09M TND7.960.87 TND+17.53%5.78%การเงิน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
161.413M TND12.80 TND−0.62%1.045K0.67125.453M TND14.110.91 TND−59.48%7.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
156.199M TND12.58 TND+2.61%55.354K6.64493.821M TND14.120.89 TND+84.88%4.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
152.791M TND0.65 TND+1.56%7.241K0.2726.426M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
151.549M TND4.20 TND−0.24%1741.5717.535M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
146.687M TND4.20 TND−0.24%100.304.2M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
129.39M TND0.74 TND0.00%3.111K0.5317.76M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
119.231M TND77.01 TND−4.09%210.32126.104M TND7.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
114.845M TND5.07 TND+7.87%1.34K0.3452.396M TND4.34%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
112.146M TND19.10 TND0.00%4520.638.902.15 TND12.04%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
110.933M TND8.52 TND+0.24%2880.35255.6M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
96.361M TND7.10 TND−1.11%8.371K1.76227.2M TND6.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
94.44M TND0.64 TND−3.03%1.1K0.4928.19M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
HLHANNIBAL LEASE
93.437M TND5.30 TND−0.93%5000.1658.062M TND5.66%การเงิน
ปานกลาง
ATLARAB TUNISIAN LEASE
84.634M TND3.80 TND0.00%5111.09133M TND7.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
77.714M TND0.70 TND0.00%5000.1375.6M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
75.586M TND19.10 TND0.00%13.948K4.51129.315M TND8.23%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
66.181M TND3.67 TND−0.27%2.254K0.2717.017M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
62.577M TND17.85 TND0.00%1.158K2.2249.088M TND6.232.87 TND+16.41%8.40%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BLBEST LEASE
56.097M TND2.23 TND−2.62%5000.2166.709M TND6.170.36 TND−11.68%5.83%การเงิน
ปานกลาง
TLNETTELNET HOLDING
55.339M TND5.40 TND−1.46%14.536K1.0565.506M TND10.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CELLCELLCOM
53.9M TND1.50 TND0.00%2800.276.692M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
49.271M TND3.66 TND−0.27%8861.0956.525M TND1.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SMDSANIMED
40.656M TND1.23 TND−3.91%20.0015.252M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
34.055M TND1.08 TND+2.86%3111.1515.835M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
28.709M TND5.16 TND+0.98%5.798K0.9228.698M TND7.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SOKNAESSOUKNA
17.481M TND1.59 TND+1.92%350.148.03M TND6.29%การเงิน
มีแรงขาย
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
16.499M TND5.92 TND+0.34%6780.1578.144M TND11.800.50 TND7.09%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
7.672M TND1.70 TND0.00%100.0126.52M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
6.242M TND0.28 TND+7.69%500.33622.534K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
NBLNEW BODY LINE
5.448M TND5.17 TND−0.19%1.945K1.3521.521M TND17.180.30 TND−51.22%5.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.68 TND+8.84%2.5K21.15118.618M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
69.98 TND+1.42%920.31146.958M TND10.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.43 TND+2.38%7.064K0.774.543M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
0.47 TND+11.90%1.05K0.114.835M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
BHLBH LEASING
3.11 TND0.00%130.1221.77M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.55 TND+3.77%16.926K1.7920.325M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
3.75 TND0.00%22111.696.75M TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
8.88 TND−0.11%100.50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.13 TND−7.14%1600.24571.862K TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.70 TND−0.84%4.722K1.23132.465M TND10.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.30 TND+1.32%10.0063.314M TND8.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MAGMAGASIN GENERAL
7.45 TND0.00%50.01117.441M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND−2.33%9.44K1.3944.604M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง