ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นราคาต่ำบาท —หุ้นตูนิเซีย

หุ้นตูนิเซีย พร้อมกับราคาที่ต่ำสุดในชุดเดียว: สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนทุกกลุ่ม รายชื่อชุดนี้อาจทำกำไรให้ได้แต่ก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน เราได้จัดเรียงข้อมูลตามราคาและมาพร้อมกับตัวชี้วัดสำคัญที่น่าจับตามอง
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.26 TND−7.14%690.52622.534K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.41 TND−2.38%18K2.1344.604M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.49 TND+4.26%2.239K0.194.965M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
0.55 TND+12.24%2.213K0.225.041M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.57 TND+1.79%11.213K1.3120.694M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.65 TND0.00%7580.0726.426M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND0.00%5.295K0.9676.68M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.75 TND0.00%5.376K1.2018M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.72 TND+1.78%10.00147.692M TND0.00%การเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
1.97 TND−0.51%194.646K3.89680.377M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.63 TND+1.15%6.942K2.27260M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHLBH LEASING
2.85 TND−4.36%100.0920.86M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.44 TND−0.29%1.139K0.43533.698M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.60 TND+1.12%6.644K3.0954.981M TND1.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.67 TND+1.66%1.266K0.2016.739M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.80 TND−0.26%710.04133.35M TND7.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.99 TND+2.57%100.243.89M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.70 TND0.00%1.058K0.53132.465M TND10.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.98 TND+0.61%6620.06247.5M TND7.07%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.10 TND+3.03%10.00125.461M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.19 TND−1.14%5.61K0.7129.199M TND7.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.19 TND+4.01%450.0151.569M TND4.41%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BTBANQUE DE TUNISIE
5.30 TND−0.19%3.342K0.151.434B TND5.27%การเงิน
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
5.40 TND−1.46%8.285K0.9566.477M TND10.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.68 TND0.00%1.2K0.36211.5M TND5.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.47 TND0.00%6150.24247.477M TND15.46%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.61 TND−4.20%6.402K12.14137.691M TND7.610.87 TND+17.53%5.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.05 TND+0.71%5.715K0.75224M TND6.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.22 TND−0.14%870.031.301B TND3.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MAGMAGASIN GENERAL
7.45 TND−1.32%1500.17119.017M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
7.97 TND+0.89%8850.25505.599M TND10.13%การเงิน
ปานกลาง
OTHONE TECH HOLDING
8.34 TND−0.60%1.359K0.26674.556M TND2.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.35 TND+0.72%14.537K0.83696.492M TND3.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.54 TND+0.12%1800.31255.9M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.35 TND+0.49%1.468K0.43613.136M TND7.161.45 TND+89.52%6.31%การค้าปลีก
ปานกลาง
DHDÉLICE HOLDING
11.15 TND0.00%7.141K0.31612.216M TND3.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.60 TND+1.61%31.552K1.663.069B TND11.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.60 TND+0.80%46.07K2.46490.681M TND14.140.89 TND+84.88%4.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ECYCLEURO CYCLES
12.60 TND+1.53%2.504K1.39121.63M TND13.890.91 TND−59.48%8.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CITYCITY CARS
13.45 TND0.00%4390.21241.737M TND9.29%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
16.00 TND0.00%80.01138.836M TND8.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TJLATTIJARI LEASING
18.40 TND−0.54%2.919K3.0350.875M TND6.422.87 TND+16.41%8.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.19 TND0.00%3400.578.952.15 TND11.99%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.70 TND0.00%9200.20133.377M TND7.98%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.97 TND−0.04%4220.21845.909M TND3.08%การเงิน
ปานกลาง
ABAMEN BANK
34.80 TND+1.75%55.733K22.081.035B TND10.47%การเงิน
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
46.00 TND−2.13%60.061.387B TND4.98%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
48.95 TND−0.10%1.079K0.192.058B TND8.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.42 TND−0.55%630.23144.48M TND10.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
89.30 TND−0.56%2110.093.206B TND6.46%การเงิน
มีแรงซื้อ