ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัท ตูนิเซีย ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัท ตูนิเซีย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
578.067K TND0.26 TND−3.70%1000.690.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
615.851K TND0.13 TND−7.14%1600.240.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.21M TND4.21 TND0.00%652.400.00%การเงิน
มีแรงขาย
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
4.226M TND0.40 TND+2.56%38.92K7.220.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
4.321M TND0.42 TND+31.25%18.368K2.350.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
CELLCELLCOM
6.692M TND1.50 TND0.00%2800.270.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
6.75M TND3.75 TND0.00%22111.69เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
SOKNAESSOUKNA
7.475M TND1.50 TND+1.35%5052.676.76%การเงิน
มีแรงขาย
SMDSANIMED
15.252M TND1.23 TND−3.91%20.000.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
15.982M TND1.05 TND−3.67%500.240.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
16.785M TND3.68 TND+1.66%13.584K1.440.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
17.368M TND0.47 TND+4.44%3K0.260.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
17.577M TND4.21 TND0.00%2072.190.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
18.72M TND0.78 TND−1.27%1.221K0.140.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
NBLNEW BODY LINE
21.604M TND5.09 TND−1.93%7680.5616.920.30 TND−51.22%5.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BHLBH LEASING
21.77M TND3.11 TND+4.36%200.180.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
26.426M TND0.65 TND0.00%25.043K1.020.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
26.52M TND1.70 TND0.00%100.010.00%การเงิน
ปานกลาง
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
28.642M TND5.11 TND−0.78%10.191K1.737.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
30.833M TND0.69 TND−1.43%8000.220.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
44.604M TND0.43 TND+2.38%1.75K0.230.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
46.169M TND23.71 TND+4.08%6084.760.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
46.402M TND4.52 TND+0.67%34.445K71.904.90%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
46.75M TND17.12 TND+0.71%110.035.972.87 TND+16.41%8.82%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
56.679M TND3.67 TND0.00%20.001.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
58.062M TND5.35 TND+0.94%5.091K0.605.66%การเงิน
ปานกลาง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
62.073M TND15.10 TND+0.67%1.206K1.469.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
65.506M TND5.40 TND0.00%4.778K0.3210.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BLBEST LEASE
66.709M TND2.23 TND−2.62%5000.216.170.36 TND−11.68%5.83%การเงิน
ปานกลาง
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
71.28M TND0.68 TND+3.03%6.97K1.120.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
78.144M TND5.90 TND−0.34%3.384K0.7511.760.50 TND7.09%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LNDORLAND'OR
81.052M TND5.88 TND0.00%1820.200.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
108.987M TND4.30 TND−4.44%960.300.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MAGMAGASIN GENERAL
117.441M TND7.45 TND0.00%110.010.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
127.315M TND12.87 TND−0.92%1.779K0.8014.190.91 TND−59.48%7.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
127.961M TND19.16 TND+1.38%4820.108.31%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
131.338M TND4.70 TND+0.86%9500.2610.09%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
131.475M TND80.29 TND0.00%731.066.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
133.7M TND3.81 TND−0.26%330.067.07%การเงิน
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
136.667M TND15.75 TND0.00%7791.168.99%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
138.09M TND6.92 TND0.00%4000.737.960.87 TND+17.53%5.78%การเงิน
มีแรงซื้อ
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
138.132M TND12.70 TND−0.70%140.076.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
142.8M TND69.00 TND+1.47%670.2111.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
144.196M TND1.65 TND0.00%1K0.310.00%การเงิน
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
213.75M TND5.58 TND0.00%1000.055.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
228.48M TND7.20 TND+0.84%3.913K0.666.57%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
230.055M TND13.24 TND+3.44%1.343K0.539.77%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
240M TND4.84 TND+0.83%24.407K2.987.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
244.8M TND6.38 TND−0.31%2.983K2.8215.63%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
255M TND8.50 TND0.00%3100.340.00%การเงิน
มีแรงขาย
ATBARAB TUNISIAN BANK
269M TND2.69 TND0.00%1.431K0.910.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
288M TND48.00 TND0.00%100.0915.603.08 TND−31.81%4.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
357.692M TND155.00 TND+1.44%1002.189.9715.55 TND+92.68%4.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
471.054M TND12.00 TND0.00%7.532K1.0013.470.89 TND+84.88%4.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
478.037M TND23.90 TND+3.91%10.005.23%การเงิน
ปานกลาง
BHBH BANK
504.084M TND10.49 TND−0.94%1.689K0.178.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
518.228M TND3.53 TND+5.37%4.452K1.450.00%การเงิน
มีแรงขาย
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
520.959M TND8.00 TND−1.72%1.279K0.149.83%การเงิน
ปานกลาง
DHDÉLICE HOLDING
576.526M TND10.50 TND0.00%2.426K0.143.81%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
631.136M TND10.70 TND−2.46%8.556K15.167.401.45 TND+89.52%5.93%การค้าปลีก
ปานกลาง
CCCARTHAGE CEMENT
642.579M TND1.92 TND+2.67%80.512K2.1714.870.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
672.128M TND8.04 TND+0.50%10.324K0.594.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
OTHONE TECH HOLDING
675.36M TND8.40 TND0.00%7800.092.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
814M TND25.30 TND+1.20%6.4K3.673.20%การเงิน
ปานกลาง
ABAMEN BANK
995.383M TND32.90 TND+0.03%2.544K2.1710.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.31B TND7.27 TND−0.14%3590.093.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
1.401B TND47.50 TND−3.04%410.314.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BTBANQUE DE TUNISIE
1.434B TND5.30 TND−0.19%17.613K0.615.27%การเงิน
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.98B TND47.40 TND+0.53%8060.198.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
2.883B TND11.70 TND+0.43%9.379K0.4812.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.174B TND89.00 TND+0.11%4070.166.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.10 TND0.00%2500.328.902.15 TND12.04%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
8.88 TND−0.11%100.50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ