ตลาดหุ้นตูนิเซีย

บริษัท ตูนิเซีย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียงเล็กน้อย

"ฉันขอโทษสำหรับจดหมายที่ยาวเช่นนี้" เคยถูกเขียนโดยนักคณิตศาสตร์และปราชญ์ชาวฝรั่งเศส Blaise Pascal ไว้ว่า "ฉันไม่มีเวลาเขียนเรื่องสั้นเลย" มันก็เหมือนกันกับ Market Cap ท้ายที่สุดแล้ว แทบทุกคนสามารถลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่และคาดหวังผลกำไรระยะยาวที่สมเหตุสมผล มั่นคง แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ถ้าหากคุณติดตามการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นและมีศักยภาพยิ่งขึ้นในการให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ความคิดยอดนิยมนิยมที่จะถือหุ้นขนาดเล็กก็อาจเป็นพื้นที่ล่าที่ดีกว่า แต่ในจุดนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่: การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนั้นมีความเสี่ยงที่มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาข้อมูลที่มากขึ้นก่อนทำการลงทุน ซึ่งหวังนี่จะเป็นเหตุผลที่คุณมาที่หน้านี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ขอให้เทรดเดอร์ทุกคนโชคดี และขอให้ หุ้นตูนิเซีย เหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ดีในพอร์ตของคุณ

ทิกเกอร์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
659.841KTND0.15TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
1.482K222บริการเชิงพาณิชย์
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
4.437MTND0.42TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.461K1.034Kบริการการกระจายสินค้า
LSTRELECTROSTAR
5.452MTND0.57TND7.55%0.04TND
มีแรงซื้อ
680388เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AMSLES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL
5.919MTND0.89TND−1.11%−0.01TND
มีแรงขาย
5045การผลิตของผู้ผลิต
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
8.676MTND5.00TND3.73%0.18TND
มีแรงซื้อรุนแรง
21105เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
14.467MTND3.19TND2.24%0.07TND
มีแรงซื้อ
14.402K45.942Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BHLBH LEASING
14.84MTND2.18TND2.83%0.06TND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.781K3.883Kการเงิน
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
16.24MTND2.90TND−0.68%−0.02TND
ปานกลาง
7712.236Kการผลิตของผู้ผลิต
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
21.26MTND1.46TND0.69%0.01TND
มีแรงซื้อ
3044อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
26.64MTND1.10TND−0.90%−0.01TND
ปานกลาง
15.405K16.946Kการผลิตของผู้ผลิต
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
32.931MTND0.81TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5.415K4.386Kการผลิตของผู้ผลิต
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
42.888MTND4.10TND−1.20%−0.05TND
มีแรงขายรุนแรง
6922.837Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HLHANNIBAL LEASE
45.463MTND4.25TND2.41%0.10TND
มีแรงขาย
112476การเงิน
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
45.666MTND0.44TND2.33%0.01TND
ปานกลาง
5.97K2.627Kระบบขนส่ง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
52.51MTND3.42TND0.59%0.02TND
มีแรงขาย
2.058K7.038Kการผลิตของผู้ผลิต
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
53.006MTND1.39TND−0.71%−0.01TND
มีแรงขาย
1.21K1.682Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
53.093MTND12.82TND−0.08%−0.01TND
มีแรงซื้อ
113บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
55.94MTND1.29TND1.57%0.02TND
มีแรงขาย
2K2.58Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
62.568MTND4.72TND−0.42%−0.02TND
มีแรงขาย
2991.411K10.140.47TNDบริการการกระจายสินค้า
CREALCEREALIS
65.022MTND13.30TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
7219.589Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLBEST LEASE
67.606MTND2.20TND−2.65%−0.06TND
มีแรงขาย
4.153K9.137Kการเงิน
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
70.2MTND0.64TND−1.54%−0.01TND
มีแรงขาย
95.42K61.069Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LNDORLAND'OR
82.43MTND5.80TND−3.01%−0.18TND
มีแรงขายรุนแรง
2161.253Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TLNETTELNET HOLDING
86.614MTND7.14TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.39K17.065K0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
ATLARAB TUNISIAN LEASE
116.55MTND3.34TND0.30%0.01TND
มีแรงซื้อ
1.084K3.621Kการเงิน
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
152.936MTND1.80TND2.86%0.05TND
มีแรงขาย
1.3K2.34K82.160.02TNDการเงิน
SMARTSMART TUNISIE
155.467MTND21.50TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
48710.471Kบริการการกระจายสินค้า
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
181.787MTND6.45TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
6354.096Kการผลิตของผู้ผลิต
CITYCITY CARS
194.109MTND10.79TND−0.09%−0.01TND
มีแรงซื้อ
2082.244Kการค้าปลีก
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
195.075MTND5.15TND0.98%0.05TND
ปานกลาง
2511.293Kการค้าปลีก
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
199.92MTND97.00TND1.89%1.80TND
มีแรงซื้อ
22521.825K7.6312.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
209.5MTND4.12TND−1.67%−0.07TND
ปานกลาง
2501.03Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
228.16MTND7.38TND3.51%0.25TND
มีแรงซื้อรุนแรง
6.137K45.291K44.930.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ECYCLEURO CYCLES
236.596MTND25.15TND4.18%1.01TND
มีแรงซื้อ
9.191K231.154K10.622.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
251.91MTND6.39TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5.5K35.145K0.966.65TNDการเงิน
ATBARAB TUNISIAN BANK
330.24MTND2.64TND2.33%0.06TND
มีแรงขาย
5931.566Kการเงิน
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
374.88MTND9.65TND1.05%0.10TND
มีแรงซื้อ
1.518K14.649K15.510.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OTHONE TECH HOLDING
555.564MTND6.93TND0.29%0.02TND
มีแรงซื้อ
5.234K36.272Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
561.919MTND8.69TND−1.03%−0.09TND
มีแรงขาย
7.32K63.611Kการเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
639.142MTND1.85TND−0.54%−0.01TND
มีแรงขาย
15.553K28.773K20.830.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DHDÉLICE HOLDING
647.906MTND11.70TND−0.85%−0.10TND
มีแรงขาย
2.742K32.081Kบริการการกระจายสินค้า
BHBH BANK
666.4MTND13.99TND−0.07%−0.01TND
มีแรงขาย
4446.212Kการเงิน
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
693.482MTND8.44TND−0.59%−0.05TND
มีแรงขาย
3.209K27.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ABAMEN BANK
746.764MTND28.15TND−0.18%−0.05TND
มีแรงซื้อ
3008.445Kการเงิน
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
781.44MTND24.47TND1.96%0.47TND
มีแรงซื้อ
3518.589Kการเงิน
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.395BTND7.96TND2.71%0.21TND
ปานกลาง
5114.068K19.120.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BTBANQUE DE TUNISIE
1.399BTND5.18TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
11.713K60.673Kการเงิน
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.634BTND40.50TND1.00%0.40TND
มีแรงซื้อ
46918.995Kการเงิน
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.389BTND94.40TND−0.57%−0.54TND
มีแรงขาย
3.823K360.891Kการเงิน
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
3.44BTND14.19TND2.09%0.29TND
มีแรงซื้อ
6.496K92.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
24.96TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
1333.32K72การค้าปลีก