บริษัท ตูนิเซีย มีผลกำไรต่อจำนวนพนักงานสูงสุด

อัตรากำไรต่อจำนวนพนักงานคือการคำนวณผลกำไรที่พนักงานแต่ละคนนำมาสู่บริษัท ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เมตริกสามารถแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะมีผลกำไรมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ / จำนวนพนักงาน
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
105.973 K TND49.99 TND−0.00%3522.58299.94 M TND13.233.78 TND+7.70%4.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
45.527 K TND22.90 TND+1.10%400.56458.035 M TND5.46%การเงิน
มีแรงซื้อ