หุ้นตูนิเซีย ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย ตูนิเซีย มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

สัญลักษณ์
เบต้า
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.47 TND−16.14%531.088.046M TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
3.14 TND−0.63%60.05109.063M TND−0.10 TND−119.96%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
NBLNEW BODY LINE
5.05 TND−0.59%2.055K2.5121.147M TND16.780.30 TND−51.22%5.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.70 TND−1.27%2010.13650.162M TND8.101.45 TND+89.52%5.49%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.68 TND0.00%4.525K0.1227.646M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
MAGMAGASIN GENERAL
8.01 TND0.00%50.11126.268M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.77 TND0.00%9K1.77154.683M TND0.00%การเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
1.97 TND+0.51%35.512K0.67673.505M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
26.14 TND−4.49%100.7153.296M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.36 TND−2.70%500.43800.4K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
54.00 TND−3.67%1000.14243M TND4.33%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
83.98 TND+4.34%1.034K7.32131.803M TND6.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
4.19 TND+1.21%20.087K7.2923.025M TND9.66%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND+0.59%5620.35253.5M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.70 TND−0.54%7.815K1.27575.465M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.44 TND−2.22%8.544K1.464.648M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
SMDSANIMED
1.40 TND−20.90%100.0117.36M TND−1.11 TND−273.48%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
11.97 TND+0.59%39.46K7.19467.128M TND13.430.89 TND+84.88%4.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
CELLCELLCOM
1.05 TND−3.67%16.958K7.184.863M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
TJLATTIJARI LEASING
16.70 TND+1.21%6622.6145.375M TND5.832.87 TND+16.41%9.09%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.85 TND−0.26%2.425K0.1359.614M TND1.81%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.99 TND0.00%12.46K2.88249.5M TND7.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CITYCITY CARS
12.19 TND−0.08%5730.26219.271M TND10.25%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.76 TND0.00%33.48K0.6882.08M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
14.78 TND−0.07%640.0761.204M TND9.13%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
5.47 TND+1.30%2.499K0.89152.194M TND8.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
5.25 TND0.00%4.336K1.6757.514M TND5.71%การเงิน
ปานกลาง
OTHONE TECH HOLDING
8.43 TND+2.06%3.014K0.89664.104M TND22.680.37 TND−16.53%2.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.55 TND−0.13%2.968K0.201.361B TND18.190.42 TND−20.62%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.89 TND0.00%4200.2064.548M TND9.750.50 TND8.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.72 TND+4.42%10.0119.706M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
72.99 TND−0.01%120.09153.3M TND10.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
DHDÉLICE HOLDING
11.50 TND0.00%2.693K1.55631.434M TND3.48%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.84 TND+2.44%9.244K0.5419.68M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.53 TND+3.92%148.605K2.0218.846M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
90.90 TND+0.78%4230.223.22B TND6.43%การเงิน
ปานกลาง
SMARTSMART TUNISIE
16.75 TND−0.18%2000.08145.604M TND8.44%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
12.08 TND+0.67%3500.30129.6M TND7.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.27 TND+2.10%6.427K0.35518.399M TND9.88%การเงิน
ปานกลาง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.20 TND+0.86%45.371K3.93683.05M TND20.020.41 TND+47.76%3.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.18 TND−0.16%10.61K1.613.019B TND12.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.02 TND+0.29%20.076K3.18224M TND6.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LNDORLAND'OR
6.29 TND+3.11%1000.0786.703M TND5.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
0.25 TND+4.17%2000.192.572M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.50 TND+4.44%20.00470.036M TND5.32%การเงิน
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.77 TND−0.15%1.605K0.48259.335M TND14.75%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BHLBH LEASING
3.80 TND−0.26%20.0126.6M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.78 TND0.00%1.845K0.12278M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.74 TND0.00%3000.1427.144M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.00 TND−3.85%7870.56131.798M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SERVISERVICOM
0.20 TND0.00%14K2.182.375M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
BHASSBH ASSURANCE
48.76 TND+0.02%39K363.13129.702M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
BTBANQUE DE TUNISIE
5.35 TND+0.38%10.756K1.021.439B TND5.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
31.85 TND−0.47%8.09K1.73968.448M TND11.19%การเงิน
มีแรงซื้อ
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.64 TND+1.39%2.964K0.51125.65M TND7.52%การเงิน
ปานกลาง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.95 TND+3.13%9.561K4.7949.605M TND4.58%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.23 TND0.00%5510.23243M TND4.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SOKNAESSOUKNA
1.39 TND+0.72%5701.206.97M TND7.25%การเงิน
ปานกลาง
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
35.00 TND0.00%10.0038.5M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
TLNETTELNET HOLDING
6.35 TND+1.60%6.215K1.2575.818M TND8.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.34 TND0.00%100.01130.94M TND8.13%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
ECYCLEURO CYCLES
15.46 TND−0.83%11.855K1.63152.798M TND17.050.91 TND−59.48%6.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.92 TND+0.82%50.054.92M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.67 TND+1.68%2.95K2.17130.906M TND7.680.87 TND+17.53%6.10%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.85 TND0.00%600.1837.44M TND−0.78 TND−543.29%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
BLBEST LEASE
1.93 TND+1.05%200.0957.735M TND5.340.36 TND−11.68%6.74%การเงิน
ปานกลาง
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%4361.11369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
43.70 TND−0.46%1.473K0.881.789B TND9.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.63 TND−0.27%3.752K1.5216.878M TND15.720.23 TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%10.26K2.6843.542M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.09 TND0.00%2.939K0.33816.93M TND3.19%การเงิน
ปานกลาง
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15 TND0.00%2120.22659.841K TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.15 TND+3.60%2.5K0.7116.275M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BHBH BANK
11.90 TND0.00%10.00566.44M TND7.56%การเงิน
มีแรงซื้อ