ตลาดหุ้นตูนิเซีย

หุ้นสามัญหุ้นตูนิเซีย

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นตูนิเซีย ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
ABAMEN BANK
28.00TND−0.53%−0.15TND
มีแรงซื้อ
73220.496K745.44MTNDการเงิน
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
35.50TND4.41%1.50TND
มีแรงซื้อ
724966.207MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.80TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.6K4.68K157.305MTND84.510.02TNDการเงิน
AMSLES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL
0.90TND1.12%0.01TND
มีแรงขาย
8647785.854MTNDการผลิตของผู้ผลิต
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.35TND−0.63%−0.04TND
มีแรงขาย
2021.283K251.91MTND0.966.65TNDการเงิน
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.00TND−2.91%−0.15TND
มีแรงขายรุนแรง
4.034K20.17K196.988MTNDการค้าปลีก
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.08TND−1.82%−0.02TND
มีแรงขาย
31.947K34.503K26.4MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.64TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
7.869K20.774K337.92MTNDการเงิน
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.34TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5.7K19.038K116.9MTNDการเงิน
BHBH BANK
14.00TND0.07%0.01TND
มีแรงขาย
1.128K15.792K665.924MTNDการเงิน
BHLBH LEASING
2.18TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อรุนแรง
255515.26MTNDการเงิน
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
94.24TND−0.17%−0.16TND
ปานกลาง
2.958K278.762K3.37BTNDการเงิน
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.59TND−1.15%−0.10TND
มีแรงขาย
19.094K164.017K556.159MTNDการเงิน
BTBANQUE DE TUNISIE
5.18TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
24.043K124.543K1.399BTNDการเงิน
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
6.02TND3.44%0.20TND
มีแรงขาย
11665.82MTNDการเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
1.86TND0.54%0.01TND
มีแรงขาย
58108635.706MTND20.720.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CITYCITY CARS
10.80TND0.09%0.01TND
มีแรงซื้อ
443193.929MTNDการค้าปลีก
CREALCEREALIS
13.30TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
1632.168K65.022MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DHDÉLICE HOLDING
12.00TND2.56%0.30TND
ปานกลาง
5.488K65.856K642.415MTNDบริการการกระจายสินค้า
ECYCLEURO CYCLES
26.65TND5.96%1.50TND
มีแรงซื้อ
7.815K208.27K246.495MTND11.062.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.41TND−2.38%−0.01TND
มีแรงขาย
2.92K1.197K4.437MTNDบริการการกระจายสินค้า
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
96.00TND−1.03%−1.00TND
มีแรงซื้อ
15915.264K203.7MTND7.7712.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LNDORLAND'OR
5.99TND3.28%0.19TND
มีแรงขาย
3111.863K79.949MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MAGMAGASIN GENERAL
11.00TND−0.09%−0.01TND
มีแรงขาย
43473126.263MTNDการค้าปลีก
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.75TND0.64%0.03TND
มีแรงขาย
4732.247K62.304MTND10.100.47TNDบริการการกระจายสินค้า
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.10TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
8103.321K42.371MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NBLNEW BODY LINE
4.83TND−0.41%−0.02TND
มีแรงขาย
10048320.189MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OTHONE TECH HOLDING
7.04TND1.59%0.11TND
มีแรงซื้อ
8.016K56.433K557.172MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.95TND−0.13%−0.01TND
มีแรงขาย
9721.433BTND19.630.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.35TND−1.07%−0.09TND
มีแรงขายรุนแรง
5.088K42.485K689.398MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.90TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
41216.129MTNDการผลิตของผู้ผลิต
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.00TND−1.34%−0.19TND
มีแรงซื้อ
12.433K174.062K3.512BTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.43TND0.29%0.01TND
มีแรงขาย
3010352.818MTNDการผลิตของผู้ผลิต
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
5.20TND4.00%0.20TND
มีแรงซื้อรุนแรง
11579MTNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SMARTSMART TUNISIE
21.50TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
56112.062K155.467MTNDบริการการกระจายสินค้า
SOKNAESSOUKNA
1.93TND0.52%0.01TND
ปานกลาง
22429.697MTNDการเงิน
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.84TND3.70%0.03TND
มีแรงซื้อรุนแรง
22.676K19.048K32.931MTNDการผลิตของผู้ผลิต
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
1.40TND0.72%0.01TND
มีแรงขาย
46.88K65.632K52.627MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.16TND−0.94%−0.03TND
มีแรงซื้อ
1.557K4.92K14.791MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.62TND−0.31%−0.03TND
มีแรงซื้อ
4.492K43.213K378.806MTND15.680.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
25.44TND1.92%0.48TND
มีแรงซื้อรุนแรง
12572การค้าปลีก
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.66TND−0.54%−0.02TND
มีแรงขาย
15.803K57.839K569.278MTNDการเงิน
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.44TND−0.22%−0.01TND
ปานกลาง
41818.579MTNDบริการเชิงพาณิชย์
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.50TND0.78%0.05TND
มีแรงขาย
10.321K67.087K181.787MTNDการผลิตของผู้ผลิต
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.82TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
911553.052MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.44TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.2K96846.728MTNDระบบขนส่ง
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.61TND−4.69%−0.03TND
มีแรงขาย
60.276K36.768K69.12MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
40.64TND0.35%0.14TND
มีแรงซื้อ
6.992K284.155K1.65BTNDการเงิน
TLNETTELNET HOLDING
7.14TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.719K19.414K86.614MTND0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.19TND1.70%0.07TND
มีแรงซื้อ
4.778K20.02K206MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.39TND5.41%0.02TND
ปานกลาง
8.183K3.191K13.673MTNDบริการการกระจายสินค้า
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.00TND−1.92%−0.47TND
มีแรงขาย
4.744K113.856K796.743MTNDการเงิน
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.37TND−0.14%−0.01TND
มีแรงซื้อ
2.031K14.968K236.16MTND46.500.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ