หุ้นตูนิเซีย ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นตูนิเซีย ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ABAMEN BANK
39.00 TND−0.38%15.621 K1.251.185 B TND9.15%การเงิน
มีแรงซื้อ
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.42 TND0.00%4001.04933.8 K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.00 TND+1.01%1001.09131 M TND6.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
21.02 TND+0.10%200.2340.931 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.74 TND+0.58%3000.07151.188 M TND0.00%การเงิน
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.90 TND−1.50%130.00220.5 M TND4.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.90 TND0.00%3500.07263.925 M TND14.49%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.74 TND+1.37%10.598 K0.9317.52 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
49.00 TND0.00%1282.921.446 B TND4.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
48.00 TND+0.02%1.104 K44.88288 M TND4.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.69 TND+3.46%12.508 K0.34260 M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.92 TND0.00%6.901 K0.52137.2 M TND6.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHBH BANK
13.68 TND−0.73%2040.04655.928 M TND6.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHASSBH ASSURANCE
48.75 TND0.00%190.00129.675 M TND9.844.95 TND+0.21%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHLBH LEASING
2.73 TND+8.76%1330.1219.11 M TND6.070.45 TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
92.40 TND+1.09%4.594 K1.573.263 B TND6.35%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BLBEST LEASE
2.29 TND0.00%3530.0568.504 M TND5.520.41 TND+23.39%5.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9.08 TND−0.22%6.895 K0.24577.604 M TND8.79%การเงิน
ปานกลาง
BTBANQUE DE TUNISIE
5.40 TND−1.82%54.896 K2.421.485 B TND5.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.81 TND+8.86%1030.163.5 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
CCCARTHAGE CEMENT
1.86 TND−1.06%11.914 K0.25646.015 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
CELLCELLCOM
1.42 TND+2.16%2.642 K0.926.202 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
22.40 TND+0.45%5.35 K3.23148.923 M TND7.05%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
CITYCITY CARS
13.17 TND−0.15%2.524 K0.98237.064 M TND9.48%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DHDÉLICE HOLDING
11.20 TND+0.45%1.169 K0.54612.216 M TND3.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ECYCLEURO CYCLES
11.56 TND0.00%1.823 K0.42113.3 M TND8.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.45 TND−6.25%4.928 K5.425.071 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
HLHANNIBAL LEASE
5.25 TND0.00%24.4 K14.3757.514 M TND5.71%การเงิน
ปานกลาง
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
67.35 TND−0.22%3200.72141.435 M TND11.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
LNDORLAND'OR
6.95 TND−1.00%8560.1596.766 M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
LSTRELECTROSTAR
0.46 TND−4.17%5000.094.732 M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
MAGMAGASIN GENERAL
6.79 TND−0.15%250.11107.036 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.80 TND−0.34%1.385 K1.4176.824 M TND7.22%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.11 TND0.00%1.2 K4.40483.883 K TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.45 TND−1.11%1.348 K0.79114.056 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.21 TND+5.89%9.574 K4.2250.845 M TND4.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.79 TND0.00%6480.98652.533 M TND6.02%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
NBLNEW BODY LINE
4.89 TND0.00%1.142 K0.7820.356 M TND6.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
8.19 TND−0.36%16.232 K1.88660.888 M TND2.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
9.20 TND+2.22%1.29 K0.071.62 B TND2.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.03 TND+0.98%2.805 K20.2414.955 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.40 TND+1.20%39.607 K1.67697.333 M TND3.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.51 TND+0.18%10.4 K1.2130.589 M TND7.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.59 TND+1.72%1.839 K1.7325.988 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.10 TND−0.70%11.033 K1.173.514 B TND10.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.67 TND+5.46%36.458 K15.2253.745 M TND2.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
34.40 TND0.00%10.0037.84 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
3.92 TND+4.53%791.957.056 M TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.71 TND0.00%6100.9926.676 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
SMARTSMART TUNISIE
16.80 TND+2.13%8.191 K2.08142.741 M TND8.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SOKNAESSOUKNA
1.40 TND−4.11%1.185 K1.047.071 M TND7.14%การเงิน
มีแรงขาย
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.59 TND+5.36%43.368 K1.8022.767 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
1.28 TND−28.89%1060.5444.177 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
4.39 TND+3.29%26.379 K5.9619.706 M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.40 TND−2.97%319.633 K39.09501.672 M TND4.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.00 TND0.00%380.0112.11%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
152.90 TND−0.03%100.16352.846 M TND4.07%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.29 TND−1.79%5.502 K0.32518.205 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
3.91 TND−4.40%1.175 K7.7017.076 M TND0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.56 TND+0.66%20.251 K5.01127.674 M TND10.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.09 TND0.00%2470.1962.445 M TND8.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.40 TND−2.44%39.001 K13.3343.542 M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND+4.41%3.845 K0.5373.44 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
48.70 TND+1.90%4.198 K0.312.007 B TND8.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
19.30 TND0.00%1990.4153.075 M TND7.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
5.14 TND−0.19%7.051 K1.6862.474 M TND10.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
16.30 TND+0.62%460.00174.96 M TND5.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.85 TND0.00%32.184 K9.60242.5 M TND7.22%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.49 TND0.00%240.05129.509 M TND6.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.43 TND+2.38%14.871 K3.9515.89 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.50 TND−0.80%50 K172.77473.836 M TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.70 TND−0.40%2.842 K1.44807.488 M TND3.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.30 TND+1.96%5.006 K1.77229.12 M TND6.55%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.59 TND−0.58%6700.51259.2 M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง