บริษัท ตูนิเซีย ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัท ตูนิเซีย ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
21.78%6.49 TND0.00%4350.68129.509 M TND6.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
14.62%6.84 TND+1.33%6.159 K1.38261.63 M TND14.62%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
12.11%19.00 TND0.00%380.0112.11%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
11.11%67.50 TND+0.90%5221.32141.75 M TND11.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
10.58%5.20 TND+0.58%1.938 K0.3063.08 M TND10.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
10.31%4.56 TND−2.77%1.924 K0.55128.519 M TND10.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
9.63%46.75 TND−1.10%3.093 K0.241.964 B TND8.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
9.47%13.20 TND0.00%3.306 K1.46237.244 M TND9.47%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
8.93%22.40 TND+0.95%1.66 K0.88149.59 M TND7.02%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.89%9.00 TND−0.88%21.821 K0.88571.257 M TND8.89%การเงิน
ปานกลาง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
8.77%15.40 TND+0.65%7.081 K11.6663.728 M TND8.77%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
ABAMEN BANK
8.31%38.73 TND+0.05%16.819 K1.531.172 B TND9.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
7.77%19.30 TND+1.58%5641.3753.075 M TND7.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
7.62%5.25 TND0.00%24.4 K14.3757.514 M TND5.71%การเงิน
ปานกลาง
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
7.55%5.30 TND−1.49%5.381 K0.9629.477 M TND7.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
7.22%5.82 TND0.00%3.971 K6.7876.824 M TND7.22%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
7.16%4.89 TND−2.20%8.044 K2.22244.5 M TND7.16%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ATLARAB TUNISIAN LEASE
6.92%3.90 TND−0.76%7.001 K0.58136.5 M TND6.92%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
6.88%80.00 TND+1.01%1001.09131 M TND6.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SOKNAESSOUKNA
6.85%1.46 TND0.00%2000.187.374 M TND6.85%การเงิน
มีแรงขาย
BHBH BANK
6.67%13.50 TND+2.27%4.277 K0.92642.6 M TND6.67%การเงิน
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
6.52%7.19 TND+0.14%1.561 K0.61230.08 M TND6.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
6.49%10.78 TND0.00%2.107 K3.85668.808 M TND6.03%การค้าปลีก
ปานกลาง
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
6.37%91.00 TND−0.55%1.557 K0.563.249 B TND6.37%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
6.33%49.00 TND+0.02%481.251.446 B TND4.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NBLNEW BODY LINE
6.19%4.85 TND0.00%8630.5920.189 M TND6.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
6.06%16.50 TND0.00%1.103 K0.23143.174 M TND8.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
BLBEST LEASE
5.68%2.29 TND0.00%3530.0568.504 M TND5.520.41 TND+23.39%5.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.44%5.90 TND−1.50%130.00220.5 M TND4.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BTBANQUE DE TUNISIE
5.39%5.38 TND+1.51%12.652 K0.631.453 B TND5.20%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
5.28%23.69 TND−0.25%2460.83473.836 M TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
5.27%14.05 TND−1.40%6.894 K0.743.477 B TND10.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
5.25%16.20 TND+1.25%9350.05174.96 M TND5.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.73%4.65 TND−1.06%5000.4648.055 M TND4.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
4.32%12.72 TND−0.63%3.981 K0.46499.317 M TND4.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
4.17%47.99 TND0.00%391.70287.94 M TND4.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
3.88%8.27 TND−0.36%14.464 K0.61694.812 M TND3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DHDÉLICE HOLDING
3.61%11.09 TND−0.54%2.47 K1.19608.922 M TND3.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
3.40%25.00 TND−2.34%1.188 K0.62814 M TND3.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHASSBH ASSURANCE
3.08%48.75 TND0.00%300.01129.675 M TND9.844.95 TND+0.21%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
2.58%9.10 TND−0.87%2.882 K0.101.638 B TND2.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
2.58%11.65 TND−0.43%1.837 K0.36114.182 M TND8.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
OTHONE TECH HOLDING
2.16%8.12 TND−0.85%21.63 K2.86652.848 M TND2.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
2.01%3.48 TND−0.29%5.988 K1.9853.745 M TND2.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
0.27%152.90 TND−0.03%100.16352.846 M TND4.07%การเงิน
มีแรงซื้อ