สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บริษัท ตูนิเซีย engaged in one sector: สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บรรดา บริษัท ตูนิเซีย ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น EURO CYCLES หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น EURO CYCLES และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
ECYCLEURO CYCLES
114.182 M TND11.65 TND−0.43%1.837 K0.368.58%
มีแรงซื้อรุนแรง