บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

1
หุ้น
86.371M
เงินทุนของตลาด
4.809K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.56%
เปลี่ยนแปลง
−1.94%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.48%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TLNETTELNET HOLDING
7.08 TND−0.56%−0.04 TND
มีแรงขายรุนแรง
4.809K34.048K TND85.886M TND0.81 TND