ตลาดหุ้นตูนิเซีย

บริษัท ตูนิเซียที่มีเงินสดในมือมากที่สุด

ไม่มีความลับใดที่เงินสดกองโตอาจเป็นกรมธรรม์ที่ทดลองและทดสอบแล้วท่ามกลางความผันผวนในอดีต และบริษัทเหล่านี้กำลังใช้ความรู้นั้นอย่างจริงจัง เนื่องจากขณะนี้พวกเขากำลังสำรองเงินสดจำนวนมาก ในทางกลับกัน บางทีธุรกิจเหล่านี้อาจกำลังสะสมทุนของพวกเขาเมื่อพวกเขาควรใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไร นี่คือรายการของ บริษัท ตูนิเซีย ที่มีเงินสดมากที่สุด

ทิกเกอร์
เงินสดในมือ
(MRQ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
CITYCITY CARS
10.79TND−0.09%−0.01TND
มีแรงซื้อ
2082.244K193.929MTNDการค้าปลีก
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
1.29TND1.57%0.02TND
มีแรงขาย
2K2.58K56.821MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CREALCEREALIS
13.30TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
7219.589K65.022MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ECYCLEURO CYCLES
25.15TND4.18%1.01TND
มีแรงซื้อ
9.191K231.154K246.495MTND10.622.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.69TND−1.03%−0.09TND
มีแรงขาย
7.32K63.611K556.159MTNDการเงิน
SMARTSMART TUNISIE
21.50TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
48710.471K155.467MTNDบริการการกระจายสินค้า
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.64TND2.33%0.06TND
มีแรงขาย
5931.566K337.92MTNDการเงิน
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.39TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5.5K35.145K251.91MTND0.966.65TNDการเงิน
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.44TND−0.59%−0.05TND
มีแรงขาย
3.209K27.084K689.398MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BHLBH LEASING
2.18TND2.83%0.06TND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.781K3.883K15.26MTNDการเงิน
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.96TND2.71%0.21TND
ปานกลาง
5114.068K1.433BTND19.120.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
94.40TND−0.57%−0.54TND
มีแรงขาย
3.823K360.891K3.37BTNDการเงิน
ABAMEN BANK
28.15TND−0.18%−0.05TND
มีแรงซื้อ
3008.445K745.44MTNDการเงิน
BLBEST LEASE
2.20TND−2.65%−0.06TND
มีแรงขาย
4.153K9.137K65.811MTNDการเงิน
HLHANNIBAL LEASE
4.25TND2.41%0.10TND
มีแรงขาย
11247646.559MTNDการเงิน
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.64TND−1.54%−0.01TND
มีแรงขาย
95.42K61.069K69.12MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.42TND0.59%0.02TND
มีแรงขาย
2.058K7.038K52.818MTNDการผลิตของผู้ผลิต
LSTRELECTROSTAR
0.57TND7.55%0.04TND
มีแรงซื้อ
6803885.864MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LNDORLAND'OR
5.80TND−3.01%−0.18TND
มีแรงขายรุนแรง
2161.253K79.949MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.19TND2.09%0.29TND
มีแรงซื้อ
6.496K92.178K3.512BTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
5.00TND3.73%0.18TND
มีแรงซื้อรุนแรง
211059MTNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OTHONE TECH HOLDING
6.93TND0.29%0.02TND
มีแรงซื้อ
5.234K36.272K557.172MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.80TND2.86%0.05TND
มีแรงขาย
1.3K2.34K157.305MTND82.160.02TNDการเงิน
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.38TND3.51%0.25TND
มีแรงซื้อรุนแรง
6.137K45.291K236.16MTND44.930.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.81TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
5.415K4.386K32.931MTNDการผลิตของผู้ผลิต
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.42TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.461K1.034K4.437MTNDบริการการกระจายสินค้า
AMSLES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL
0.89TND−1.11%−0.01TND
มีแรงขาย
50455.854MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.34TND0.30%0.01TND
มีแรงซื้อ
1.084K3.621K116.9MTNDการเงิน
BHBH BANK
13.99TND−0.07%−0.01TND
มีแรงขาย
4446.212K665.924MTNDการเงิน
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
97.00TND1.89%1.80TND
มีแรงซื้อ
22521.825K203.7MTND7.6312.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
40.50TND1.00%0.40TND
มีแรงซื้อ
46918.995K1.65BTNDการเงิน
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.82TND−0.08%−0.01TND
มีแรงซื้อ
11353.052MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.19TND2.24%0.07TND
มีแรงซื้อ
14.402K45.942K14.791MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TLNETTELNET HOLDING
7.14TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
2.39K17.065K86.614MTND0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
1.39TND−0.71%−0.01TND
มีแรงขาย
1.21K1.682K52.627MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.45TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
6354.096K181.787MTNDการผลิตของผู้ผลิต
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
24.96TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
1333.32K72การค้าปลีก
BTBANQUE DE TUNISIE
5.18TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
11.713K60.673K1.399BTNDการเงิน
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.72TND−0.42%−0.02TND
มีแรงขาย
2991.411K62.304MTND10.140.47TNDบริการการกระจายสินค้า
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.46TND0.69%0.01TND
มีแรงซื้อ
304421.407MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.10TND−1.20%−0.05TND
มีแรงขายรุนแรง
6922.837K42.371MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.90TND−0.68%−0.02TND
ปานกลาง
7712.236K16.129MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.10TND−0.90%−0.01TND
ปานกลาง
15.405K16.946K26.4MTNDการผลิตของผู้ผลิต
DHDÉLICE HOLDING
11.70TND−0.85%−0.10TND
มีแรงขาย
2.742K32.081K642.415MTNDบริการการกระจายสินค้า
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.15TND0.98%0.05TND
ปานกลาง
2511.293K196.988MTNDการค้าปลีก
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
1.482K222659.841KTNDบริการเชิงพาณิชย์
CCCARTHAGE CEMENT
1.85TND−0.54%−0.01TND
มีแรงขาย
15.553K28.773K635.706MTND20.830.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.65TND1.05%0.10TND
มีแรงซื้อ
1.518K14.649K378.806MTND15.510.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.47TND1.96%0.47TND
มีแรงซื้อ
3518.589K796.743MTNDการเงิน
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.44TND2.33%0.01TND
ปานกลาง
5.97K2.627K46.728MTNDระบบขนส่ง
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.12TND−1.67%−0.07TND
ปานกลาง
2501.03K206MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน