ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นตูนิเซีย with the highest price

ด้านล่างคือ หุ้นตูนิเซีย ที่มีราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดในวันนี้ โดยจัดเรียงตามราคา และยังมีเมตริกอื่นๆ ให้เลือกด้วย เช่น อัตราส่วน P/E มูลค่าตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา และอื่นๆ
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%180.51369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
88.82 TND−1.09%1.087K0.623.206B TND6.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
76.01 TND−1.30%4957.48126.104M TND7.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.90 TND−1.54%1140.42146.958M TND10.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
49.35 TND+0.71%2.027K0.362.058B TND8.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
BHASSBH ASSURANCE
48.75 TND0.00%260.01129.675M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
33.00 TND−1.11%8460.451.01B TND10.73%การเงิน
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.15 TND−2.90%6120.28843.304M TND3.09%การเงิน
ปานกลาง
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.90 TND+3.82%200.01460.435M TND5.43%การเงิน
ปานกลาง
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.84 TND+3.33%11.756K3.75129.992M TND8.18%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TJLATTIJARI LEASING
18.50 TND0.00%2070.2150.875M TND6.462.87 TND+16.41%8.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SMARTSMART TUNISIE
16.00 TND+1.91%7991.23136.233M TND9.02%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.30 TND+0.66%2.474K1.0862.901M TND8.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
13.30 TND+2.31%440.01233.649M TND9.62%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
13.02 TND+0.93%2.188K5.18139.32M TND6.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
12.67 TND−0.24%9130.53124.473M TND13.970.91 TND−59.48%7.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.55 TND−1.18%14.198K0.85498.532M TND14.080.89 TND+84.88%4.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.35 TND0.00%4.71K0.193.057B TND11.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DHDÉLICE HOLDING
11.00 TND+0.92%4.775K0.22598.489M TND3.67%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
BHBH BANK
10.75 TND+2.38%3010.02499.8M TND8.57%การเงิน
มีแรงซื้อ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.40 TND0.00%4.882K1.90618.837M TND7.201.45 TND+89.52%6.25%การค้าปลีก
ปานกลาง
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.52 TND−0.12%2000.29255.9M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
OTHONE TECH HOLDING
8.40 TND0.00%1.447K0.27675.36M TND2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.19 TND−0.12%16.548K0.97688.931M TND3.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.00 TND0.00%3.525K0.53511.999M TND10.00%การเงิน
ปานกลาง
MAGMAGASIN GENERAL
7.55 TND+1.34%1470.17117.441M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.23 TND−0.28%2260.071.305B TND3.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.03 TND−0.28%2.977K0.47225.6M TND6.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.40 TND+0.31%5.347K2.79244.035M TND15.67%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.90 TND+1.37%3620.0976.824M TND11.760.50 TND7.22%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LNDORLAND'OR
5.88 TND−0.17%7191.7281.189M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.57 TND−0.18%9.23K3.91213.75M TND5.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TLNETTELNET HOLDING
5.40 TND0.00%7.322K0.4665.506M TND10.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HLHANNIBAL LEASE
5.35 TND+0.94%100.0058.062M TND5.66%การเงิน
ปานกลาง
BTBANQUE DE TUNISIE
5.30 TND0.00%11.228K0.451.431B TND5.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
NBLNEW BODY LINE
5.17 TND+0.19%2680.2221.48M TND17.180.30 TND−51.22%5.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.15 TND0.00%2.142K0.3228.642M TND7.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.00 TND−5.66%3470.0954.772M TND4.15%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.95 TND0.00%5.843K0.53247.5M TND7.07%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.89 TND+4.49%3K9.73118.618M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.74 TND+0.85%330.01132.465M TND10.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.88 TND−7.62%551.714.2M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.80 TND−0.26%5.012K3.93133.35M TND7.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.65 TND−0.27%1.22K1.5856.525M TND1.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.60 TND−1.37%2.985K0.3816.924M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.45 TND−0.29%1.208K0.48535.245M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
BHLBH LEASING
2.98 TND−4.18%270.2521.77M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.64 TND−1.86%4.851K1.98269M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BLBEST LEASE
2.33 TND0.00%4.391K0.4269.7M TND6.450.36 TND−11.68%5.58%การเงิน
ปานกลาง
CCCARTHAGE CEMENT
1.93 TND−1.03%36.367K0.76670.069M TND14.950.13 TND+14.45%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.71 TND+0.59%500.0526.52M TND0.00%การเงิน
ปานกลาง
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.69 TND0.00%2.099K0.71147.692M TND0.00%การเงิน
SOKNAESSOUKNA
1.59 TND0.00%1200.488.03M TND6.29%การเงิน
มีแรงขาย
CELLCELLCOM
1.44 TND−4.00%2.5K2.656.692M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.74 TND0.00%11.834K3.4417.76M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.70 TND0.00%12.322K4.1075.6M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.65 TND0.00%4.343K0.1826.426M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.60 TND−6.25%39.541K16.8128.19M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.56 TND+1.82%3.147K0.3120.325M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND0.00%5.167K0.6944.604M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง