ตลาดหุ้นตูนิเซีย

หุ้นตูนิเซียที่มีราคาสูงสุด

เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่จะลงทุน ราคาหุ้นมักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้คนพร้อมจะพิจารณา และด้วยเหตุผลที่ดี ต่างจากตัวชี้วัดพื้นฐานอื่นๆ เช่น รายได้หรือรายได้สุทธิ ราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยการเปลี่ยนอุปทานของหุ้นทั้งหมดที่หมุนเวียน การแยกหุ้นเป็นตัวอย่างทั่วไปของเรื่องนี้ โดยที่หนึ่งหุ้นแบ่งออกเป็นสองหรือสามหุ้นหรือมากกว่า เพื่อให้ราคาแบ่งถูกมองว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หากคุณชอบแนวคิดที่จะมีหุ้นราคาแพงก้อนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณควรลองดูรายการต่อไปนี้ — หุ้นตูนิเซียเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องการ

ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
98.20TND−1.01%−1.00TND
มีแรงซื้อ
3.888K381.802K3.541BTNDการเงิน
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
96.00TND−1.42%−1.38TND
มีแรงซื้อ
65162.496K204.498MTND7.8012.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
41.00TND−1.30%−0.54TND
มีแรงซื้อ
2.883K118.203K1.692BTNDการเงิน
ABAMEN BANK
27.74TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
2.008K55.702K734.583MTNDการเงิน
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.49TND0.78%0.19TND
มีแรงซื้อ
2355.755K791.208MTNDการเงิน
ECYCLEURO CYCLES
24.00TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
4.966K119.184K235.224MTND10.562.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
22.00TND−1.35%−0.30TND
มีแรงขาย
1683.696K446.034MTNDการเงิน
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.00TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
1.919K38.38K95.408MTNDระบบขนส่ง
BHBH BANK
14.38TND−0.42%−0.06TND
มีแรงขาย
1201.726K687.344MTNDการเงิน
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
13.92TND5.94%0.78TND
มีแรงซื้อ
39.628K551.622K3.252BTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.95TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
1632.111K53.59MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.79TND−0.84%−0.10TND
ปานกลาง
112619.026MTND10.001.19TNDการค้าปลีก
DHDÉLICE HOLDING
11.60TND1.49%0.17TND
มีแรงขาย
112627.59MTNDบริการการกระจายสินค้า
CITYCITY CARS
10.75TND0.56%0.06TND
มีแรงขาย
665192.132MTNDการค้าปลีก
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
9.55TND1.60%0.15TND
ปานกลาง
1251.194K101.52MTNDการเงิน
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.30TND0.32%0.03TND
มีแรงซื้อ
4.072K37.87K363.889MTND15.060.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9.00TND2.27%0.20TND
มีแรงซื้อรุนแรง
25.504K229.536K563.199MTNDการเงิน
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.60TND−0.46%−0.04TND
มีแรงขาย
14.168K121.845K705.734MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.80TND−0.26%−0.02TND
มีแรงขายรุนแรง
20.349K158.722K1.408BTND19.290.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TLNETTELNET HOLDING
7.30TND0.27%0.02TND
มีแรงซื้อ
3.779K27.587K88.312MTND0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.09TND0.14%0.01TND
มีแรงซื้อ
6.13K43.462K226.56MTND44.610.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OTHONE TECH HOLDING
6.70TND−0.74%−0.05TND
มีแรงขาย
3.83K25.661K542.7MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.52TND−0.15%−0.01TND
มีแรงขาย
8.754K57.076K184.042MTNDการผลิตของผู้ผลิต
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.48TND−0.15%−0.01TND
มีแรงขาย
1851.199K129.509MTND7.550.86TND95การเงิน
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.27TND−1.72%−0.11TND
มีแรงขาย
6.158K38.611K251.91MTND0.966.65TNDการเงิน
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
6.09TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
1.215K7.399K6.09MTNDการเงิน
LNDORLAND'OR
5.86TND−2.33%−0.14TND
มีแรงขายรุนแรง
1.975K11.574K82.706MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BTBANQUE DE TUNISIE
5.25TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
8.913K46.793K1.418BTNDการเงิน
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.00TND−0.40%−0.02TND
มีแรงขาย
5K25K192.015MTNDการค้าปลีก
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.85TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
4.833K23.44K64.02MTND10.380.47TNDบริการการกระจายสินค้า
NBLNEW BODY LINE
4.73TND−0.42%−0.02TND
มีแรงขาย
13865319.773MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.31TND0.23%0.01TND
มีแรงซื้อ
3471.496K7.74MTNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.25TND−3.41%−0.15TND
มีแรงขายรุนแรง
5392.291K45.471MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.10TND1.49%0.06TND
มีแรงซื้อ
1.178K4.83K202MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.68TND2.22%0.08TND
ปานกลาง
39.277K144.539K556.902MTNDการเงิน
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.55TND2.31%0.08TND
มีแรงขาย
1.803K6.401K53.591MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.21TND−1.23%−0.04TND
มีแรงซื้อ
3.129K10.044K113.75MTNDการเงิน
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.15TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
30997314.606MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.89TND1.40%0.04TND
ปานกลาง
4221.22K15.851MTNDการผลิตของผู้ผลิต
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.62TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
314823335.36MTNDการเงิน
CCCARTHAGE CEMENT
1.86TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
45.977K85.517K639.142MTND20.830.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.85TND2.78%0.05TND
มีแรงขาย
500925157.305MTND84.510.02TNDการเงิน
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.85TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
30055528.86MTNDการเงิน
SOKNAESSOUKNA
1.80TND3.45%0.06TND
มีแรงขาย
10188.788MTNDการเงิน
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
1.42TND2.90%0.04TND
มีแรงซื้อ
1.795K2.549K52.249MTNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
1.31TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
15820757.702MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.10TND1.85%0.02TND
มีแรงซื้อ
46.364K51K25.92MTNDการผลิตของผู้ผลิต
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.79TND−1.25%−0.01TND
ปานกลาง
42.198K33.336K32.525MTNDการผลิตของผู้ผลิต
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.69TND2.99%0.02TND
มีแรงซื้อรุนแรง
150.541K103.873K72.36MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LSTRELECTROSTAR
0.46TND2.22%0.01TND
มีแรงซื้อ
3401564.629MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.43TND2.38%0.01TND
มีแรงซื้อ
2.01K8644.437MTNDบริการการกระจายสินค้า
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.43TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
7.02K3.019K45.666MTNDระบบขนส่ง
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.38TND2.70%0.01TND
มีแรงขาย
3.559K1.352K13.673MTNDบริการการกระจายสินค้า
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
132659.841KTNDบริการเชิงพาณิชย์