ตลาดหุ้นตูนิเซีย

หุ้นตูนิเซียที่มีการซื้อขายมากที่สุด

หุ้นเหล่านี้ได้รับความนิยมมากกว่า Britney ในขณะนี้ โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด ปริมาณที่มากๆ มักจะปรากฏควบคู่ไปกับระดับราคาที่แข็งแกร่งและจุดกลับตัว และมักเป็นผลมาจากออร์เดอร์จำนวนมากที่ถูกเติมในระดับราคาที่แน่นอน เมื่อผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาด อย่างที่เทรดเดอร์ทุกคนรู้ ที่ใดมีกิจกรรม ที่นั่นอาจมีความผันผวน และที่ใดมีความผันผวน ที่นั่นก็มีศักยภาพในการทำกำไร ตลาดหุ้นตูนิเซีย มีโอกาสมากมาย ไปคว้ามันซะ

ทิกเกอร์
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
51.047K1.14TND0.88%0.01TND
มีแรงซื้อ
58.194K27.12MTNDการผลิตของผู้ผลิต
BTBANQUE DE TUNISIE
35.571K5.25TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
186.748K1.418BTNDการเงิน
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
28.679K14.60TND−0.54%−0.08TND
มีแรงซื้อ
418.713K3.633BTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
21K0.36TND−2.70%−0.01TND
มีแรงขายรุนแรง
7.56K13.673MTNDบริการการกระจายสินค้า
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
19.277K0.70TND−2.78%−0.02TND
มีแรงซื้อ
13.494K77.76MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
14.437K8.80TND−1.12%−0.10TND
มีแรงซื้อ
127.046K569.599MTNDการเงิน
ATLARAB TUNISIAN LEASE
13.4K3.34TND1.52%0.05TND
มีแรงซื้อรุนแรง
44.756K115.15MTNDการเงิน
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.878K8.59TND−0.12%−0.01TND
มีแรงขาย
76.262K702.467MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
8.172K4.80TND−0.62%−0.03TND
มีแรงขาย
39.226K63.756MTND10.340.47TNDบริการการกระจายสินค้า
SMDSANIMED
8.01K1.69TND−0.59%−0.01TND
มีแรงขาย
13.537K21.08MTND−0.34TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
7.655K4.99TND−1.96%−0.10TND
มีแรงขาย
38.198K194.693MTNDการค้าปลีก
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
6.46K0.44TND2.33%0.01TND
มีแรงขาย
2.842K45.666MTNDระบบขนส่ง
PGHPOULINA GROUP HOLDING
5.65K7.78TND−0.26%−0.02TND
มีแรงขาย
43.957K1.404BTND19.240.41TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
4.965K3.69TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
18.321K570.825MTNDการเงิน
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.419K6.42TND−1.38%−0.09TND
มีแรงขาย
28.37K183.478MTNDการผลิตของผู้ผลิต
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
4.378K7.15TND1.85%0.13TND
มีแรงซื้อ
31.303K224.64MTND44.230.16TNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
4.017K3.52TND−0.56%−0.02TND
มีแรงขาย
14.14K54.672MTNDการผลิตของผู้ผลิต
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
3.511K0.43TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
1.51K4.543MTNDบริการการกระจายสินค้า
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
3.436K0.79TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
2.714K32.118MTNDการผลิตของผู้ผลิต
BHBH BANK
3.339K13.74TND−4.45%−0.64TND
มีแรงขาย
45.878K684.488MTNDการเงิน
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
3.15K1.85TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
5.828K161.675MTND86.850.02TNDการเงิน
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
3.15K2.89TND0.00%0.00TND
ปานกลาง
9.104K16.073MTNDการผลิตของผู้ผลิต
DHDÉLICE HOLDING
3.085K11.90TND3.48%0.40TND
มีแรงขาย
36.712K631.434MTNDบริการการกระจายสินค้า
OTHONE TECH HOLDING
3.008K6.85TND0.74%0.05TND
ปานกลาง
20.605K546.72MTNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
2.94K40.30TND−1.71%−0.70TND
ปานกลาง
118.482K1.67BTNDการเงิน
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
2.78K9.54TND−1.65%−0.16TND
มีแรงซื้อ
26.521K380.768MTND15.760.62TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
2.472K98.90TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
244.481K3.531BTNDการเงิน
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
2.098K4.40TND4.02%0.17TND
มีแรงขาย
9.231K43.715MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
1.81K25.00TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
45.25K72การค้าปลีก
CCCARTHAGE CEMENT
1.494K1.87TND−0.53%−0.01TND
มีแรงขาย
2.794K646.015MTND21.050.09TNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMARTSMART TUNISIE
1.135K21.80TND−1.71%−0.38TND
มีแรงขาย
24.743K160.384MTNDบริการการกระจายสินค้า
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
1.076K3.06TND2.68%0.08TND
ปานกลาง
3.293K13.818MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LNDORLAND'OR
8795.98TND1.36%0.08TND
มีแรงขาย
5.256K81.327MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
8774.15TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
3.64K207.5MTNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NBLNEW BODY LINE
7514.85TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
3.642K20.189MTNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
59212.78TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
7.566K52.886MTNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ATBARAB TUNISIAN BANK
4882.61TND−2.97%−0.08TND
มีแรงขาย
1.274K344.32MTNDการเงิน
ECYCLEURO CYCLES
35424.30TND−0.37%−0.09TND
มีแรงขาย
8.602K239.046MTND10.732.27TNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
34396.20TND0.21%0.20TND
มีแรงซื้อ
32.997K201.6MTND7.6912.48TNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
30055.98TND0.00%0.00TND
มีแรงขาย
16.794K251.91MTNDการเงิน
MAGMAGASIN GENERAL
28010.60TND0.47%0.05TND
มีแรงขาย
2.968K120.988MTNDการค้าปลีก
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
26611.88TND1.54%0.18TND
มีแรงซื้อ
3.16K630.535MTND9.841.19TNDการค้าปลีก
SOKNAESSOUKNA
2021.90TND1.06%0.02TND
ปานกลาง
3849.495MTNDการเงิน
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
1756.49TND0.15%0.01TND
มีแรงขาย
1.136K129.31MTND7.540.86TND95การเงิน
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
1506.36TND0.95%0.06TND
มีแรงซื้อ
954251.91MTND0.956.65TNDการเงิน
ABAMEN BANK
9727.69TND−0.07%−0.02TND
มีแรงซื้อ
2.686K733.789MTNDการเงิน
TLNETTELNET HOLDING
957.25TND−1.09%−0.08TND
ปานกลาง
68988.919MTND0.81TNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
CITYCITY CARS
6110.89TND1.30%0.14TND
มีแรงซื้อ
664193.21MTNDการค้าปลีก
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
5924.35TND−0.53%−0.13TND
ปานกลาง
1.437K797.069MTNDการเงิน
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
287.20TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
202216MTNDการเงิน
BHASSBH ASSURANCE
2050.00TND0.00%0.00TND
มีแรงซื้อ
1K133MTND8.845.66TNDการเงิน
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
174.52TND0.44%0.02TND
มีแรงซื้อ
778.1MTNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
104.46TND2.29%0.10TND
มีแรงซื้อ
4518.203MTNDบริการเชิงพาณิชย์
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
45.82TND−4.43%−0.27TND
มีแรงขายรุนแรง
236.09MTNDการเงิน
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
147.42TND−4.49%−2.23TND
มีแรงขายรุนแรง
47297.9MTND196การเงิน