หุ้นตูนิเซีย มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หุ้นตูนิเซีย ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
335.816 K TND91.18 TND−0.02%3.683 K1.463.256 B TND6.36%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SMARTSMART TUNISIE
255.773 K TND16.60 TND+1.22%15.408 K5.03142.307 M TND8.64%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
239.211 K TND47.89 TND−7.71%4.995 K0.392.179 B TND7.71%การเงิน
มีแรงซื้อ
PGHPOULINA GROUP HOLDING
151.161 K TND9.32 TND−1.89%16.219 K0.521.71 B TND2.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ABAMEN BANK
140.223 K TND38.80 TND−1.35%3.614 K0.331.19 B TND9.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
ECYCLEURO CYCLES
108.576 K TND11.70 TND−1.76%9.28 K2.41116.73 M TND8.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
104.868 K TND8.78 TND+5.91%11.944 K0.60526.191 M TND9.65%การเงิน
ปานกลาง
LNDORLAND'OR
87.855 K TND6.78 TND+5.61%12.958 K4.6188.495 M TND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BTBANQUE DE TUNISIE
78.949 K TND5.32 TND−0.19%14.84 K0.861.439 B TND5.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
51.633 K TND8.34 TND+0.48%6.191 K0.24697.333 M TND3.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
41.486 K TND12.90 TND0.00%3.216 K0.01506.383 M TND4.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
34.996 K TND14.29 TND0.00%2.449 K0.163.537 B TND10.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BHBH BANK
27.166 K TND13.20 TND+0.46%2.058 K0.43625.464 M TND6.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
26.472 K TND0.56 TND−5.08%47.272 K3.5023.987 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
22.837 K TND4.01 TND+0.25%5.695 K1.7718.547 M TND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
CITYCITY CARS
21.81 K TND13.25 TND+0.38%1.646 K0.73237.244 M TND9.47%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TLNETTELNET HOLDING
20.376 K TND5.13 TND−0.97%3.972 K0.6162.838 M TND10.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
20.04 K TND5.39 TND0.00%3.718 K0.5829.977 M TND7.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DHDÉLICE HOLDING
15.87 K TND11.20 TND+0.72%1.417 K0.54610.569 M TND3.60%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
15.222 K TND1.69 TND+2.42%9.007 K1.45144.196 M TND0.00%การเงิน
ATLARAB TUNISIAN LEASE
13.912 K TND3.93 TND+0.51%3.54 K0.28136.85 M TND6.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
ATBARAB TUNISIAN BANK
12.849 K TND2.60 TND−1.14%4.942 K0.35263 M TND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
12.619 K TND3.32 TND0.00%3.801 K0.32513.564 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
11.46 K TND15.30 TND−0.58%7491.4463.687 M TND8.77%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
NBLNEW BODY LINE
10.191 K TND4.83 TND+2.33%2.11 K1.6819.648 M TND6.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CCCARTHAGE CEMENT
9.581 K TND1.86 TND−1.59%5.151 K0.10649.451 M TND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TJLATTIJARI LEASING
9.06 K TND18.49 TND+0.76%4901.0250.463 M TND8.17%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
8.105 K TND25.65 TND−0.58%3160.12840.048 M TND3.10%การเงิน
มีแรงซื้อ
OTHONE TECH HOLDING
7.28 K TND8.00 TND−0.99%9100.13649.632 M TND2.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
6.546 K TND0.73 TND+1.39%8.967 K0.8817.28 M TND0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
6.316 K TND65.79 TND−1.81%960.26140.7 M TND11.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.093 K TND5.83 TND0.00%7020.7676.956 M TND7.20%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
MAGMAGASIN GENERAL
3.658 K TND6.80 TND−4.09%5381.74111.766 M TND0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
1.629 K TND4.68 TND−1.89%3480.3449.295 M TND4.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
1.573 K TND6.78 TND+1.19%2320.06256.275 M TND14.93%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
1.458 K TND7.18 TND−0.14%2030.05230.08 M TND6.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
1.146 K TND4.66 TND0.00%2460.06131.338 M TND10.09%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
931 TND48.99 TND0.00%190.521.445 B TND4.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BHLBH LEASING
829 TND2.70 TND−1.46%3070.4419.18 M TND6.000.45 TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
BLBEST LEASE
806 TND2.29 TND0.00%3520.0568.504 M TND5.520.41 TND+23.39%5.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
222 TND22.16 TND−4.48%100.0945.176 M TND0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
148 TND0.69 TND+1.47%2140.0373.44 M TND0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
107 TND0.42 TND0.00%2540.62933.8 K TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
96 TND0.48 TND−4.00%2000.095.282 M TND0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
79 TND15.70 TND+0.64%50.00168.48 M TND5.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
LSTRELECTROSTAR
49 TND0.49 TND−3.92%1000.025.247 M TND0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
22 TND0.43 TND+2.38%500.0144.604 M TND0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
17 TND3.49 TND+0.58%50.0053.591 M TND2.02%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ