อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฟินแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร629.409M EUR6.79%1.10%29.919Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
สายการบิน726.161M EUR0.10%733.922Kระบบขนส่ง1
เสื้อผ้า/รองเท้า427.013M EUR3.24%2.94%30.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า378.537M EUR0.63%192.049Kการค้าปลีก1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEMการผลิตของผู้ผลิต1
ตลาดหลังการขายของยานยนต์1.029B EUR4.70%2.84%718.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์928.843M EUR4.28%1.50%25.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี139.605M EUR1.14%15.568Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุก่อสร้าง20.714B EUR4.38%1.47%824.265Kการผลิตของผู้ผลิต2
เคมีพิเศษเฉพาะ2.257B EUR4.21%1.03%134.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ22.327B EUR4.64%1.67%747.999Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า9.865B EUR8.28%−2.61%2.021Mสาธารณูปโภค1
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์98.08M EUR1.46%1.03%6.333Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์4.114B EUR0.70%1.03%35.52Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์794.568M EUR1.72%2.97%32.895Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์682.878M EUR4.22%0.94%92.181Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า478.018M EUR2.50%5.09%143.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง2.314B EUR2.65%−0.38%36.421Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง120M EUR0.63%900การเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน495.668M EUR6.23%0.50%21.82Kการเงิน3
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน509.539M EUR4.72%2.42%21.453Kบริการเชิงพาณิชย์1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร298.097M EUR6.62%−0.75%3.695Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร13.562B EUR6.24%1.23%273.389Kการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์33.89M EUR0.72%2.70%6.83Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม146.686M EUR2.13%−0.37%9.227Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า187.315M EUR6.76%0.49%1.797Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย82.046M EUR2.38%−1.07%6.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน99.67M EUR6.15%2.06%1.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.138B EUR3.11%0.35%19.974Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ332.64M EUR2.08%−1.03%814บริการผู้บริโภค1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม6.176B EUR4.70%−1.45%302.6Kการผลิตของผู้ผลิต7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม65.746M EUR5.13%−1.27%5.395Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3.445B EUR5.58%1.30%233.606Kบริการทางด้านเทคโนโลยี10
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต113.917M EUR0.00%−1.75%4.009Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต234.789M EUR2.14%78.268Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์151.244M EUR5.32%0.71%454การเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.828B EUR5.40%0.73%2.87Kการเงิน11
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ1
ธนาคารรายใหญ่37.845B EUR7.61%0.34%4.383Mการเงิน4
โทรคมนาคมรายใหญ่59.389M EUR0.31%3.757Kการสื่อสาร1
การขนส่งทางทะเล521.242M EUR1.80%5.537Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์360.366M EUR5.85%2.58%58.152Kบริการการกระจายสินค้า2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์651.912M EUR1.47%1.58%28.843Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ10.799B EUR14.25%1.61%262.706Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด740.696M EUR3.82%1.39%19.234Kบริการเชิงพาณิชย์8
การผลิตเบ็ดเตล็ด77.295M EUR4.61%0.99%6.836Kการผลิตของผู้ผลิต2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา6.749M EUR0.00%1.02%5.178Kการผลิตของผู้ผลิต1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน24.675B EUR3.17%−0.89%775.199Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน97.084M EUR6.01%17.971Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ41.305M EUR3.85%0.00%1.05Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ127.456M EUR3.76%82.3Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ2.557B EUR3.40%1.28%122.392Kระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป3.481B EUR1.13%1.13%43.377Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
บริการด้านบุคลากร189.736M EUR2.85%−0.10%16.467Kบริการเชิงพาณิชย์3
ยารายใหญ่10.707B EUR4.20%2.57%113.542Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
โลหะมีค่า53.746M EUR2.66%254.754Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย20.564B EUR6.34%−0.68%1.265Mการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.153B EUR5.31%9.06%99.289Kบริการผู้บริโภค6
เยื่อกระดาษและกระดาษ22.813B EUR5.21%0.93%777.509Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์3.555B EUR6.19%3.51%441.458Kการเงิน6
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์107.239M EUR2.18%1.19%1.728Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ119.768M EUR1.29%3.68%3.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค657.482M EUR4.73%1.11%142.167Kการเงิน1
ร้านอาหาร165.288M EUR5.08%1.29%1.552Kบริการผู้บริโภค1
ธนาคารออมทรัพย์683.665M EUR1.94%1.23%24.117Kการเงิน1
เซมิคอนดักเตอร์211.862M EUR0.28%1.95%148.426Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.704B EUR1.36%0.73%204.29Kการค้าปลีก5
โทรคมนาคมพิเศษ7.469B EUR8.86%2.37%1.465Mการสื่อสาร1
เหล็ก1.796B EUR6.30%−0.05%1.119Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม35.316B EUR4.10%2.34%7.879Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สิ่งทอ339.418M EUR1.70%−0.07%19.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน1.405B EUR4.59%1.16%11.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม17.828B EUR2.90%1.61%1.573Mการผลิตของผู้ผลิต5
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง432.554M EUR1.90%−0.43%14.001Kบริการการกระจายสินค้า4
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย7.031B EUR4.90%0.92%273.968Kการสื่อสาร1