อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฟินแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
33.947M4.430.19%923บริการเชิงพาณิชย์2
617.373M4.734.63%50.380Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
650.961M2.12%1.692Mระบบขนส่ง1
515.990M2.522.20%12.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
365.982M2.33%182.185Kการค้าปลีก1
1.781B4.27-0.27%330.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.163B4.751.85%31.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
273.982M3.86%16.743Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
25.242B4.502.75%419.932Kการผลิตของผู้ผลิต3
1.899B4.680.81%24.280Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.789B2.591.02%79.532Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
715.469M7.890.41%167.204Kการค้าปลีก1
15.687B6.46-1.44%635.124Kสาธารณูปโภค1
419.059M0.13-0.10%13.073Kการผลิตของผู้ผลิต3
144.576M0.713.45%49.318Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2.360B1.043.38%39.061Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
419.653M2.93-0.62%660เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
437.025M5.821.84%333.657Kการค้าปลีก1
583.040M1.921.79%44.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.228B2.350.99%93.587Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
130.000M0.48%11.743Kการเงิน1
540.720M5.212.43%28.259Kการเงิน4
17.708B4.821.76%124.777Kการค้าปลีก2
44.318M0.670.33%590สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
246.818M7.191.94%5.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
192.568M3.310.16%6.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
36.024M1.37%1.369Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
109.750M0.001.13%12.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
31.357M4.68-2.25%3.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.552B2.730.67%44.465Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
207.360M0.42%934บริการผู้บริโภค1
4.983B4.592.05%114.871Kการผลิตของผู้ผลิต7
75.861M3.332.89%5.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3.603B4.941.03%49.939Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
180.106M6.156.00%20.757Kการค้าปลีก1
1.219B0.292.46%42.664Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
150.129M4.963.19%286การเงิน1
1.469B4.701.59%2.357Kการเงิน9
77.361M0.001.35%74.595Kอื่นๆ2
36.644B7.510.64%3.570Mการเงิน4
15.749B5.03-0.75%238.842Kการสื่อสาร2
631.587M1.14-0.79%100.342Kระบบขนส่ง2
752.463M1.930.85%17.099Kบริการการกระจายสินค้า2
1.290B0.703.38%12.742Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
26.174M-2.18%3.906Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.643B3.061.79%13.052Kบริการเชิงพาณิชย์8
73.841M3.211.92%5.699Kการผลิตของผู้ผลิต1
22.722B4.930.16%407.748Kการเงิน1
13.485M-3.00%2.333Kการผลิตของผู้ผลิต1
32.785B1.921.15%354.460Kแร่พลังงาน1
126.511M0.52%6.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
2.384B2.852.29%1.319Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
2.138B3.262.65%36.894Kระบบขนส่ง1
4.512B0.572.32%65.056Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
242.965M2.201.27%7.041Kบริการเชิงพาณิชย์2
10.856B3.88-0.04%30.172Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
85.272M0.76%70.587Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
3.271B4.230.27%10.301Kบริการผู้บริโภค6
54.550B3.39-0.37%275.225Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5.992B3.001.17%58.665Kการเงิน6
698.270M5.771.44%14.911Kการเงิน1
163.001M2.02%30.979Kบริการผู้บริโภค1
625.301M1.440.72%4.907Kการเงิน1
613.787M0.931.61%8.742Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
970.551M3.064.98%39.880Kการค้าปลีก3
8.724B3.76-0.40%64.403Kการสื่อสาร1
10.846B9.282.53%291.492Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
50.735B2.451.91%2.140Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
585.189M1.98-0.99%11.697Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1.509B4.102.27%15.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
14.283B3.192.28%579.050Kการผลิตของผู้ผลิต5
445.578M1.65-0.55%1.981Kบริการการกระจายสินค้า3
โหลดเพิ่ม