ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
319.554M
เงินทุนของตลาด
93.606K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.73%
เปลี่ยนแปลง
+4.93%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.72%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
STOCKASTOCKMANN PLC
2.070 EUR0.98%0.020 EUR
มีแรงซื้อ
125.866K260.543K EUR319.554M EUR3.120.66 EUR6.008K