เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
7.279B
เงินทุนของตลาด
365.663K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.03%
เปลี่ยนแปลง
+1.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.01%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.55%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ELEAVELECSTER OYJ A
5.90 EUR1.72%0.10 EUR
ปานกลาง
3622.136K EUR22.114M EUR42.110.14 EUR224
LIFALIFA AIR OYJ
0.328 EUR−2.67%−0.009 EUR
มีแรงขายรุนแรง
8026 EUR3.343M EUR−0.79 EUR
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
2.96 EUR0.68%0.02 EUR
มีแรงขาย
2.383K7.054K EUR
RAUTERAUTE CORPORATION
8.24 EUR−1.44%−0.12 EUR
มีแรงขาย
8.415K69.34K EUR50.451M EUR−2.19 EUR778
ROBITROBIT OYJ
1.840 EUR−0.81%−0.015 EUR
มีแรงขาย
11.591K21.327K EUR38.587M EUR−0.00 EUR259
UPONORUPONOR OYJ
27.52 EUR−0.58%−0.16 EUR
มีแรงซื้อ
74.853K2.06M EUR2.011B EUR23.221.19 EUR4.055K
VALMTVALMET CORPORATION
28.79 EUR3.12%0.87 EUR
ปานกลาง
488.1K14.052M EUR5.301B EUR14.591.97 EUR17.548K