เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
935.243M
เงินทุนของตลาด
24.687K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.19%
เปลี่ยนแปลง
−20.54%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.32%
ประสิทธิภาพ ปี
−14.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BIOBVBIOHIT OYJ B
1.825 EUR0.27%0.005 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.721K4.966K EUR27.582M EUR45.740.04 EUR43
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
0.878 EUR14.03%0.108 EUR
มีแรงซื้อ
55.304K48.557K EUR8.936M EUR−0.38 EUR21
BRETECBIORETEC OY
2.35 EUR−0.42%−0.01 EUR
มีแรงขาย
19.929K46.833K EUR33.163M EUR−0.17 EUR28
NXTMHNEXSTIM OYJ
3.71 EUR3.34%0.12 EUR
มีแรงซื้อ
9323.458K EUR25.097M EUR23.680.20 EUR39
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
31.64 EUR1.09%0.34 EUR
มีแรงขาย
25.979K821.976K EUR840.465M EUR39.480.80 EUR207