ตลาดหลักทรัพย์ฟินแลนด์

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แนสแด็กเฮลซิงกิ เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศฟินแลนด์ เคยถูกเรียกว่า OMX เฮลซิงกิ และ แนสแด็ก OMX เฮลซิงกิ มาก่อน หลังจากที่มีการควบรวมกันระหว่าง OMX และ แนสแด็กได้เข้าซื้อกิจการของ OMX ตามลำดับ ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิเป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของแนสแด็กนอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแนสแด็กที่ประกอบการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศในแถบนอร์ดิก และบัลติก โดยเข้าถึงกว่า 80% ของตลาดหลักทรัพย์ในแถบนอร์ดิก และบัลติกนี้ ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีชื่อเสียงสูงสุดของฟินแลนด์ โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 141 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดสูงถึง 232.6 พันล้านยูโร และยังให้บริการ ตราสารหนี้ และอนุพันธ์อีกด้วย

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Nokia, Fortum, Kone, the Sampo Group และ Neste Oil ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิมีการจัดทำดัชนี OMX Helsinki 25 ซึ่งเป็นดัชนีที่เฉลี่ยตามมูลค่าราคาตลาดของหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด 25 ตัวแรก โดยในแต่ละหุ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10% ของทั้งหมด ดัชนีนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ HEX25 และถูกนำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฟินแลนด์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิยังมีการจัดทำ OMX Helsinki 15 อีกทั้ง ดัชนีสำหรับบริษัทที่มีความยั่งยืนสูงสุด 40 บริษัทแรก และอีกหลายดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการในหลายๆ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม