โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
159.635M
เงินทุนของตลาด
244.622K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.33%
เปลี่ยนแปลง
−10.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
+43.18%
ประสิทธิภาพ ปี
+40.05%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AFAGRAFARAK GROUP SE
0.525 EUR3.96%0.020 EUR
มีแรงขาย
295.899K155.347K EUR131.789M EUR2.790.19 EUR600
ECOUPECOUP OYJ
3.15 EUR0.32%0.01 EUR
มีแรงซื้อ
1.941K6.114K EUR27.846M EUR−0.22 EUR