ค้าปลีกอาหาร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
15.104B
เงินทุนของตลาด
37.758K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.23%
เปลี่ยนแปลง
−4.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−20.97%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
KESKOAKESKO CORPORATION A
19.44 EUR1.46%0.28 EUR
มีแรงขาย
4.344K84.447K EUR7.552B EUR12.461.54 EUR17.841K
KESKOBKESKO CORPORATION B
19.200 EUR1.32%0.250 EUR
มีแรงขาย
63.524K1.22M EUR7.552B EUR12.331.54 EUR17.841K