ตลาดหลักทรัพย์ฟินแลนด์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฟินแลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์1.459B EUR3.84%−0.59%13.422K311
การสื่อสาร16.77B EUR5.98%0.04%577.946K33
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.975B EUR4.52%1.99%204.147K67
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.411B EUR4.03%0.45%22.207K46
บริการผู้บริโภค2.685B EUR4.89%1.72%58.592K49
บริการการกระจายสินค้า1.309B EUR3.78%0.60%24.522K37
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์42.525B EUR3.52%0.15%8.936M517
แร่พลังงาน27.163B EUR2.88%3.25%1.028M11
การเงิน64.317B EUR7.25%0.85%1.959M1032
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.23B EUR2.87%−0.78%17.43K12
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.451B EUR3.69%1.39%85.658K310
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.211B EUR2.63%0.39%19.52K28
อื่นๆ11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.743B EUR4.58%−0.43%1.201M48
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ46.282B EUR5.06%−0.08%992.121K615
การผลิตของผู้ผลิต62.193B EUR5.22%1.47%495.031K719
การค้าปลีก16.757B EUR5.38%−0.10%204.852K610
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.004B EUR2.57%0.57%102.596K328
ระบบขนส่ง4.444B EUR1.96%−0.07%239.437K34
สาธารณูปโภค11.153B EUR7.32%−3.38%2.543M11