ระบบขนส่ง (ภาค)

4
หุ้น
3.809B
เงินทุนของตลาด
43.342K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.89%
เปลี่ยนแปลง
−4.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
CGCBVCARGOTEC OYJ
39.38 EUR−0.20%6.491K2.545B EUR17.932.20 EUR−48.17%3.42%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
FIA1SFINNAIR OYJ
0.5255 EUR−0.76%77.904K745.16M EUR4.690.11 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
TALLINKAS TALLINK GRUPP FDR
DR
0.670 EUR−0.59%937519.755M EUR6.030.11 EUR0.00%ระบบขนส่ง
TAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
5.00 EUR−1.57%1.978Kระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ