โทรคมนาคมพิเศษ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
8.586B
เงินทุนของตลาด
192.775K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
−0.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.29%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ELISA ELISA CORPORATION
53.44-0.30%-0.16ขาย192.775K10301895.818.586B25.252.125171.00
โหลดเพิ่ม