เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

15
หุ้น
42.186B
เงินทุนของตลาด
2.755M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.05%
เปลี่ยนแปลง
+4.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.30%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
4.71 EUR−0.21%16632.292M EUR17.710.27 EUR−59.74%4.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BOREOBOREO OYJ
33.4 EUR−1.18%15590.992M EUR16.881.98 EUR0.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
12.40 EUR1.22%2.929K179.535M EUR41.420.30 EUR−43.66%1.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ERIBRERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
4.7535 EUR−2.18%1.91K16.028B EUR15.470.31 EUR−52.64%4.53%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ICP1VINCAP CORPORATION
8.43 EUR−2.32%32.317K254.043M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
48.00 EUR0.17%94.63K2.662B EUR128.100.37 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
MERIHMERIAURA GROUP PLC
0.0510 EUR−1.16%349.001K41.285M EUR−0.01 EUR94.77%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
MERUSMERUS POWER OYJ
4.75 EUR−2.26%1.484K37.155M EUR−0.04 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
MODUMODULIGHT OYJ
1.900 EUR−4.33%12.984K84.637M EUR−0.19 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NOKIANOKIA CORPORATION
3.6315 EUR−2.42%11.923M20.808B EUR4.940.73 EUR148.14%3.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
OPTOMEDOPTOMED PLC
2.840 EUR−4.05%46.282K47.589M EUR−0.35 EUR12.70%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SCANFLSCANFIL PLC
8.54 EUR0.47%6.361K553.106M EUR12.130.70 EUR59.30%2.47%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SOLTEQSOLTEQ OYJ
0.940 EUR−4.37%7.106K19.067M EUR−0.12 EUR−224.03%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
VAIASVAISALA CORPORATION A
34.25 EUR−2.42%1.861K1.267B EUR29.191.17 EUR−2.18%2.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VALOEVALOE OYJ
0.0131 EUR−3.68%4.162M7.311M EUR−0.02 EUR30.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง