อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
9.349M
เงินทุนของตลาด
5.211K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.98%
เปลี่ยนแปลง
−11.35%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.42%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
MARASMARTELA OYJ A
2.09 EUR2.96%0.06 EUR
ปานกลาง
6.055K12.655K EUR9.531M EUR4.180.50 EUR400