บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

7
หุ้น
1.389B
เงินทุนของตลาด
3.529K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.53%
เปลี่ยนแปลง
−2.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.71%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ASPOASPO PLC
8.25 EUR0.98%0.08 EUR
มีแรงซื้อ
17.868K147.411K255.379M EUR12.440.66 EUR886
ATRAVATRIA PLC A
10.70 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
13.941K149.169K301.478M EUR−0.18 EUR
DUELLDUELL OYJ
1.730 EUR−0.46%−0.008 EUR
มีแรงขาย
47.932K82.922K44.24M EUR22.930.08 EUR232
OKDAVORIOLA CORPORATION A
1.615 EUR−0.92%−0.015 EUR
มีแรงขาย
10.388K16.777K282.065M EUR−0.01 EUR833
OKDBVORIOLA CORPORATION B
1.522 EUR−0.13%−0.002 EUR
มีแรงขาย
75.684K115.191K282.065M EUR−0.01 EUR833
RELAISRELAIS GROUP OYJ
11.00 EUR0.46%0.05 EUR
มีแรงขาย
1.455K16.005K198.548M EUR40.420.29 EUR1.009K
WUF1VWULFF GROUP PLC
3.66 EUR−1.08%−0.04 EUR
มีแรงขาย
4.061K14.863K25.05M EUR8.300.45 EUR280