บริการผู้บริโภค (ภาค)

9
หุ้น
3.241B
เงินทุนของตลาด
4.178K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.41%
เปลี่ยนแปลง
+4.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
9.94EUR−0.50%−0.05EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.101K20.884K822.375MEUR12.410.82EUR1.69K
ILKKA1ILKKA OYJ 1
4.54EUR3.18%0.14EUR
ปานกลาง
5662.57K84.175MEUR23.230.19EUR469
ILKKA2ILKKA OYJ 2
3.98EUR0.51%0.02EUR
มีแรงซื้อ
1.637K6.515K84.175MEUR20.910.19EUR469
KSLAVKESKISUOMALAINEN OYJ A
13.40EUR0.75%0.10EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.22K16.348K134.661MEUR8.511.56EUR6.137K
NOHONOHO PARTNERS OYJ
7.54EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
3.396K25.606K156.076MEUR19.420.39EUR
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
4.46EUR−2.19%−0.10EUR
ปานกลาง
6582.935K57.079MEUR−0.03EUR624
SANOMASANOMA CORPORATION
9.98EUR0.71%0.08EUR
มีแรงซื้อ
8.216K81.996K1.618BEUR19.490.51EUR4.822K
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
14.30EUR1.06%0.15EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1191.702K49.955MEUR
VIK1VVIKING LINE ABP
13.60EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
7079.615K235.008MEUR19.880.68EUR2.333K