บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

9
หุ้น
4.392B
เงินทุนของตลาด
126.576K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
−3.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BITTIBITTIUM CORPORATION
4.370 EUR4.67%0.195 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
28.684K125.349K EUR156.019M EUR588.030.01 EUR625
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
0.0212 EUR0.95%0.0002 EUR
มีแรงขาย
37.084K786 EUR14.305M EUR−0.01 EUR150
GOFOREGOFORE PLC
25.35 EUR1.81%0.45 EUR
ปานกลาง
3.844K97.445K EUR393.886M EUR30.750.81 EUR1.297K
IFA1VINNOFACTOR PLC
1.224 EUR1.16%0.014 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
6.661K8.153K EUR45.763M EUR13.280.09 EUR564
LOIHDELOIHDE OYJ
16.65 EUR1.52%0.25 EUR
มีแรงซื้อ
1.746K29.071K EUR95.4M EUR82.620.20 EUR
NETUMNETUM GROUP OYJ
3.70 EUR4.23%0.15 EUR
มีแรงซื้อ
1.89K6.993K EUR44.106M EUR215.150.02 EUR276
NIXUNIXU OYJ
12.70 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
5486.96K EUR94.56M EUR2645.830.01 EUR393
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
15.15 EUR−1.94%−0.30 EUR
มีแรงขาย
6.489K98.308K EUR123.269M EUR29.840.52 EUR1.045K
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
28.92 EUR0.91%0.26 EUR
มีแรงซื้อ
160.014K4.628M EUR3.425B EUR18.041.59 EUR24.32K