ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

17
หุ้น
4.221B
เงินทุนของตลาด
85.862K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
+2.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−25.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADMCMADMICOM OYJ
43.00 EUR1.30%0.55 EUR
มีแรงซื้อ
4.229K181.847K211.675M EUR26.541.60 EUR241
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
4.000 EUR1.27%0.050 EUR
ปานกลาง
5.744K22.976K102.016M EUR−0.41 EUR78
DIGIADIGIA PLC
5.93 EUR3.67%0.21 EUR
ปานกลาง
2.072K12.287K152.427M EUR15.890.36 EUR1.426K
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
4.935 EUR3.03%0.145 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.007K19.775K53.703M EUR−0.27 EUR190
EFECTEEFECTE PLC
10.75 EUR3.37%0.35 EUR
มีแรงซื้อ
4184.494K66.229M EUR−0.05 EUR194
FSECUREF-SECURE OYJ
3.185 EUR−1.24%−0.040 EUR
ปานกลาง
46.741K148.87K562.849M EUR376
HEEROSHEEROS OYJ
5.50 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
6503.575K28.77M EUR−0.08 EUR
LEADDLEADDESK OYJ
11.00 EUR−4.35%−0.50 EUR
มีแรงซื้อ
4.671K51.381K62.589M EUR
LEMONLEMONSOFT OYJ
8.05 EUR−1.83%−0.15 EUR
มีแรงขาย
20.126K162.014K152.012M EUR46.620.18 EUR184
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
0.652 EUR−1.21%−0.008 EUR
มีแรงขายรุนแรง
2.204K1.437K10.559M EUR−0.19 EUR85
QTCOMQT GROUP OYJ
65.46 EUR0.28%0.18 EUR
ปานกลาง
75.815K4.963M1.643B EUR48.301.37 EUR688
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
21.65 EUR0.93%0.20 EUR
มีแรงขาย
3.838K83.093K288.912M EUR316.370.07 EUR334
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
7.915 EUR−1.25%−0.100 EUR
ปานกลาง
63.177K500.046K603.114M EUR26.550.31 EUR546
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
1.860 EUR−1.85%−0.035 EUR
มีแรงขายรุนแรง
13.933K25.915K76.093M EUR144
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.4290 EUR0.05%0.0002 EUR
มีแรงขาย
488.926K209.749K130.382M EUR11.370.04 EUR857
VINCITVINCIT OYJ
4.660 EUR0.54%0.025 EUR
มีแรงขาย
11.804K55.007K77.263M EUR0.01 EUR803
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
3.570 EUR−0.70%−0.025 EUR
มีแรงขาย
4.163K14.862K