สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
3.109B
เงินทุนของตลาด
269.398K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.53%
เปลี่ยนแปลง
−1.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.63%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
CONSTICONSTI PLC
11.05 EUR2.79%0.30 EUR
มีแรงซื้อ
2242.475K EUR85.467M EUR10.241.13 EUR975
FSKRSFISKARS CORPORATION
14.84 EUR2.06%0.30 EUR
มีแรงขาย
16.251K241.165K EUR1.196B EUR13.761.08 EUR6.595K
HARVIAHARVIA PLC
22.18 EUR0.45%0.10 EUR
มีแรงขาย
20.672K458.505K EUR414.482M EUR17.331.29 EUR633
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
3.83 EUR−3.77%−0.15 EUR
มีแรงขายรุนแรง
4.774K18.284K EUR22.49M EUR8.340.46 EUR191
ORTHEXORTHEX PLC
4.465 EUR−2.51%−0.115 EUR
มีแรงขายรุนแรง
14.658K65.448K EUR79.293M EUR34.240.13 EUR316
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
3.97 EUR−0.75%−0.03 EUR
มีแรงขายรุนแรง
6.53K25.924K EUR153.38M EUR41.790.10 EUR1.543K
TYRESNOKIAN TYRES PLC
8.382 EUR4.64%0.372 EUR
มีแรงขาย
696.837K5.841M EUR1.159B EUR−4.20 EUR4.542K