สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

6
หุ้น
1.733B
เงินทุนของตลาด
32.047K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.31%
เปลี่ยนแปลง
+1.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.85%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ANORAANORA GROUP PLC
7.47EUR1.49%0.11EUR
มีแรงซื้อ
53.74K401.438K497.195MEUR15.780.47EUR1.055K
APETITAPETIT PLC
10.65EUR1.43%0.15EUR
มีแรงซื้อ
6947.391K65.482MEUR0.66EUR337
FODELIAFODELIA OYJ
4.39EUR1.15%0.05EUR
ปานกลาง
9394.122K34.882MEUR
HKSAVHKSCAN OYJ A
0.942EUR−0.32%−0.003EUR
ปานกลาง
28.023K26.398K91.754MEUR−0.31EUR7.061K
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
9.50EUR3.26%0.30EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
62.505K593.798K373.788MEUR18.220.50EUR409
OLVASOLVI PLC A
32.45EUR0.31%0.10EUR
มีแรงขาย
4.193K136.063K670.06MEUR13.132.46EUR2.111K