บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

28
หุ้น
8.905B
เงินทุนของตลาด
46.531K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.64%
เปลี่ยนแปลง
−5.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.05%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADMCMADMICOM OYJ
42.75 EUR0.71%0.30 EUR
ปานกลาง
2.258K96.53K211.675M EUR26.481.60 EUR241
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
3.835 EUR−2.91%−0.115 EUR
มีแรงขาย
89341102.016M EUR−0.41 EUR78
BITTIBITTIUM CORPORATION
3.980 EUR−0.75%−0.030 EUR
มีแรงขาย
8.43K33.551K143.166M EUR580.710.01 EUR625
DIGIADIGIA PLC
5.72 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
1.184K6.772K152.427M EUR16.110.36 EUR1.426K
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
0.0214 EUR0.00%0.0000 EUR
มีแรงขาย
14.058K30114.44M EUR−0.01 EUR150
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
4.910 EUR2.51%0.120 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.429K7.016K53.703M EUR−0.27 EUR190
EFECTEEFECTE PLC
10.50 EUR0.96%0.10 EUR
มีแรงขาย
1591.67K66.229M EUR−0.05 EUR194
FSECUREF-SECURE OYJ
3.125 EUR−3.10%−0.100 EUR
มีแรงขาย
14.217K44.428K562.849M EUR376
GOFOREGOFORE PLC
25.50 EUR−1.73%−0.45 EUR
ปานกลาง
73018.615K402.384M EUR31.060.81 EUR1.297K
HEEROSHEEROS OYJ
5.50 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงขาย
6503.575K28.77M EUR−0.08 EUR
IFA1VINNOFACTOR PLC
1.180 EUR−2.16%−0.026 EUR
มีแรงขาย
83398345.09M EUR13.520.09 EUR564
LEADDLEADDESK OYJ
11.25 EUR−2.17%−0.25 EUR
มีแรงซื้อ
1.204K13.545K62.589M EUR
LEMONLEMONSOFT OYJ
8.21 EUR0.12%0.01 EUR
ปานกลาง
75616152.012M EUR48.490.18 EUR184
LOIHDELOIHDE OYJ
15.40 EUR1.65%0.25 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
3855.929K86.805M EUR75.310.20 EUR
NETUMNETUM GROUP OYJ
3.75 EUR−1.57%−0.06 EUR
มีแรงซื้อ
1K3.75K45.417M EUR224.240.02 EUR276
NIXUNIXU OYJ
12.75 EUR0.39%0.05 EUR
มีแรงซื้อ
3434.373K94.56M EUR2656.250.01 EUR393
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
0.660 EUR0.00%0.000 EUR
มีแรงขาย
1399210.559M EUR−0.19 EUR85
QTCOMQT GROUP OYJ
63.60 EUR−2.57%−1.68 EUR
มีแรงขาย
19.057K1.212M1.643B EUR48.241.37 EUR688
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
21.10 EUR−1.63%−0.35 EUR
มีแรงขายรุนแรง
2.149K45.344K288.912M EUR320.800.07 EUR334
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
7.885 EUR−1.62%−0.130 EUR
ปานกลาง
23.307K183.776K603.114M EUR26.480.31 EUR546
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
15.70 EUR−1.88%−0.30 EUR
มีแรงขาย
3.289K51.637K130.103M EUR30.960.52 EUR1.045K
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
4.295 EUR−5.50%−0.250 EUR
มีแรงขายรุนแรง
2801.203K161.681M EUR2.232K
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
1.845 EUR−2.64%−0.050 EUR
มีแรงขายรุนแรง
4.226K7.797K76.093M EUR144
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.4280 EUR−0.19%−0.0008 EUR
มีแรงขาย
266.519K114.07K130.382M EUR11.690.04 EUR857
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
27.48 EUR−1.15%−0.32 EUR
มีแรงขาย
57.264K1.574M3.292B EUR17.641.59 EUR24.32K
VINCITVINCIT OYJ
4.600 EUR−0.76%−0.035 EUR
มีแรงขาย
1.437K6.61K77.263M EUR0.01 EUR803
WITHWITHSECURE CORPORATION
1.501 EUR−1.70%−0.026 EUR
มีแรงขาย
123.752K185.752K268.275M EUR−0.14 EUR1.295K
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
3.590 EUR−0.14%−0.005 EUR
มีแรงขาย
166596